Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego w Orzyszu

wtorek, 6 wrz 2022 12:52
Burmistrz Orzysza informuje, że z dniem 5 września 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na stanowisku ds. obywatelskich w każdą środę miesiąca wprowadzona została praca wewnętrzna (bez przyjęć interesantów). Uprzejmie prosimy o zaplanowanie wizyty oraz kontaktów telefonicznych w powyższych sprawach w pozostałe dni robocze tygodnia. Czasowe wprowadzenie godzin pracy wewnętrznej (bez przyjęć interesantów), ustalono z uwagi na potrzebę usprawnienia terminowości załatwiania spraw.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji

wtorek, 11 cze 2024 13:52
dot. budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 154/1, położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

piątek, 7 cze 2024 09:55
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w m. Nowe Guty” na części działki o numerze ewidencyjnym 130 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

wtorek, 28 maj 2024 11:25
Decyzja Nr 27/24 znak WIG.6730.59.2023.AFL o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: pomostu pływającego na części działki ewidencyjnej nr 160/3 (J. Orzysz) w obrębie geodezyjnym 21-Strzelniki, gm. Orzysz na wysokości działek ewidencyjnych nr 355/32 i 355/24 w obrębie geodezyjnym 19-Skomack Wielki, gm. Stare Juchy.

OBWIESZCZENIE

czwartek, 23 maj 2024 12:10
odmowa ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: instalacji wytwórczej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego PV Orzysz_1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki ewidencyjnej nr 46, obręb geodezyjny 18-Osiki, gm. Orzysz.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

piątek, 17 maj 2024 08:21
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz, opracowanego z zastosowaniem postępowania uproszczonego, wraz z prognozą oddziaływań na środowisko

OGŁOSZENIE

czwartek, 16 maj 2024 12:40
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

środa, 8 maj 2024 08:41
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 154/1, położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 6 maj 2024 14:28
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6, 12/11, 23/3, 23/1, 250, 18/4, 19/2, 19/1, 7/4, 20/3, 11/6, 249, 226, 2/3, 248, 219 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz, 3 położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz, 115, 121 położonych w obrębie Gaudynki, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE

wtorek, 30 kwi 2024 11:37
w sprawie wydania decyzji Nr 04/24 z dn. 26.04.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: " Rozbudowa skrzyżowania w województwie warmińsko-mazurskim, na drodze krajowej nr 16, w miejsowości Okartowo" od km 256+630 do km 256+887, z drogą powiatową nr 1849N.

OBWIESZCZENIE

piątek, 26 kwi 2024 11:58
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: " Rozbudowa skrzyżowania w województwie warmińsko-mazurskim, na drodze krajowej nr 16, w miejsowości Okartowo" od km 256+630 do km 256+887, z drogą powiatową nr 1849N.

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

czwartek, 18 kwi 2024 15:09
Aktualizacja na dzień 01 kwietnia 2024 rok

OGŁOSZENIE

wtorek, 16 kwi 2024 15:11
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz z zastosowaniem postępowania uproszczonego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

OBWIESZCZENIE

środa, 10 kwi 2024 12:45
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków na części działki ewidencyjnej nr 18/1 w obrębie geodezyjnym 13-Mikosze, gm. Orzysz.

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

środa, 3 kwi 2024 12:57
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W GIŻYCKU

środa, 3 kwi 2024 09:37
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE

środa, 3 kwi 2024 09:31
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu pływającego na fragmencie j. Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/24 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy

OBWIESZCZENIE

czwartek, 28 mar 2024 11:45
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

czwartek, 21 mar 2024 10:52
Budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV

OBWIESZCZENIE

czwartek, 21 mar 2024 10:48
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 26 lut 2024 09:00
Budowa farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

czwartek, 22 lut 2024 12:23
dot. „przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz” na działce o numerze ewidencyjnym 18/1 położonej w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz."

OBWIESZCZENIE

środa, 21 lut 2024 14:35
dot. „budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV”

OBWIESZCZENIE

wtorek, 6 lut 2024 07:34
dot. „przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w Gminie Orzysz” na działce o numerze ewidencyjnym 18/1 położonej w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz."

OBWIESZCZENIE

wtorek, 23 sty 2024 15:10
dot. „budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV”

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji

wtorek, 16 sty 2024 13:44
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 stycznia 2024 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 12 gru 2023 13:59
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

poniedziałek, 4 gru 2023 12:22
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku rekreacji indywidualnej” planowanego na działce oznaczonej numerem 124/6 położonej w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

poniedziałek, 27 lis 2023 14:05
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. slipu na działce nr geod. 423/5 obręb Zdory, gmina Pisz stanowiącej jezioro Śniardwy na wysokości działki gruntowej nr geod. 64 obręb Okartowo, gmina Orzysz, powiat piski.

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

poniedziałek, 27 lis 2023 08:29
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. pomostu rekreacyjnego na działce nr geod. 160/1 obręb Strzelniki, gmina Orzysz stanowiącej Jezioro Orzysz na wysokości działki gruntowej nr geod. 89 obręb Wierzbiny, gmina Orzysz, powiat piski.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej na DK 16- w miejscowości Okartowo z drogą powiatową nr 1849N

piątek, 24 lis 2023 09:31

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

środa, 15 lis 2023 07:48
o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego, w obszarach prognostycznych, w rejonie Mrągowa, Giżycka i Orzysza"

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 25 paź 2023 14:43
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku rekreacji indywidualnej” planowanego na działce oznaczonej numerem 124/6 położonej w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 25 paź 2023 14:39
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu pływającego na fragmencie j. Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/24 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy

OBWIESZCZENIE

środa, 25 paź 2023 14:36
decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej NN do zasilenia dz. 284/10, 284/12, 284/5, 283/6, 283/11, 283/10, 283/8 położonych w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz” na działkach o numerach ewidencyjnych 274, 428, 283/5, 398/2, 427/2, 283/12, 283/7, 283/9, 284/15, 284/7, 284/13, 284/9, 284/11, 284/20 i 284/22 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE

środa, 25 paź 2023 14:33
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na„budowie linii kablowej nN, złącza kablowe do zasilenia działek położonych w miejscowości Nowe Guty, gm. Orzysz” na działkach o numerach ewidencyjnych 274, 428, 283/5, 398/2, 427/2, 283/12, 283/7, 283/9, 284/15, 284/7, 284/13, 284/9, 284/11, 284/20 i 284/22 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

środa, 25 paź 2023 14:22
decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 października 2023r.

czwartek, 12 paź 2023 13:32
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 października 2023r.

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027

środa, 20 wrz 2023 15:02
Urząd Miejski w Orzyszu informuje, że w ustawowym terminie do 30 czerwca 2023 r. nie zgłoszono kandydatów na ławników sądowych. Wobec powyższego Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie pismem z dnia 13 września 2023 roku ( data wpływu do Urzędu: 18.09.2023 r.), wskazał, iż Rada Miejska w Orzyszu winna wybrać w wyborach uzupełniających 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu.

OBWIESZCZENIE

wtorek, 5 wrz 2023 15:27
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej NN do zasilenia dz. 284/10, 284/12, 284/5, 283/6, 283/11, 283/10, 283/8 położonych w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz” na działkach o numerach ewidencyjnych 274, 428, 283/5, 398/2, 427/2, 283/12, 283/7, 283/9, 284/15, 284/7, 284/13, 284/9, 284/11, 284/20 i 284/22 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

wtorek, 5 wrz 2023 14:27
o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego, w obszarach prognostycznych, w rejonie Mrągowa, Giżycka i Orzysza"

OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

czwartek, 31 sie 2023 11:16
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.3.2023 z dnia 11.08.2023 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1867N Wierzbiny-Drygały-Skarżyn od km 0+000 do km 11+200

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 28 sie 2023 13:24
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa skrzyżowania w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 16, w miejscowości Okartowo" od km 256+630 do km 256+887, z drogą powiatową nr 1849N.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

środa, 26 lip 2023 07:56
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

wtorek, 11 lip 2023 07:55

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

wtorek, 11 lip 2023 07:52

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

wtorek, 4 lip 2023 08:05
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE

czwartek, 29 cze 2023 07:34
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na części działki o numerze geodezyjnym 273, 274, 398/2, 283/5, 283/12, 283/7, 283/9, 283/6, 283/8, 283/11, 283/13, 284/15, 284/7, 284/9, 284/11, 284/13, 284/8, 284/12, 284/5, 284/20, 284/21, 284/22, 284/23 – obręb Nowe Guty, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE

czwartek, 29 cze 2023 07:28
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na części działki o numerze geodezyjnym 273, 274, 398/2, 283/5, 283/12, 283/7, 283/9, 283/6, 283/8, 283/11, 283/13, 284/15, 284/7, 284/9, 284/11, 284/13, 284/8, 284/12, 284/5, 284/20, 284/21, 284/22, 284/23 – obręb Nowe Guty, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 26 cze 2023 14:31
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

czwartek, 15 cze 2023 12:54
Obwieszczenie dotyczące ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 12 czerwca 2023r. Znak sprawy: WZB.6740.I.2.2023.

OBWIESZCZENIE

środa, 7 cze 2023 11:17
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Góra, gm. Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 7 cze 2023 11:06
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 154/1, położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 22 maj 2023 08:39
Obwieszczenie dotyczące decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydanej w związku z rozpatrzeniem odwołania od decyzji Starosty Piskiego nr WZB.6740.I.7.2022 z dnia 31.10.2022 r. znak WZB.6740.I.6.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

poniedziałek, 15 maj 2023 15:13
w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowania w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 16 w msc Okartowo.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

poniedziałek, 15 maj 2023 15:11
w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu wód opadowych lub roztopowych na dz. geod. 180/3 obr. Orzysz, gm. Orzysz.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

piątek, 12 maj 2023 11:03
w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu Konopki - Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na odcinku od granicy województwa podlaskiego do obiektu sieci gazowej - ZZUP Orzysz wraz z zespołem śluz (włącznie) w obrębie Aleksandrowo w gminie Orzysz w województwie warmińsko-mazurskim

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

czwartek, 4 maj 2023 07:50
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 kwietnia 2023r.

środa, 26 kwi 2023 09:52

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

piątek, 14 kwi 2023 15:22
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY ORZYSZ

czwartek, 23 mar 2023 13:29
Foto: OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY ORZYSZ
Burmistrz Orzysza ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz o numerze rejestracyjnym NPI X111.

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY ORZYSZ Z DNIA 20 LUTEGO 2023 R.

czwartek, 23 mar 2023 13:25
„Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz o numerze rejestracyjnym NPI X111”

OBWIESZCZENIE

czwartek, 23 mar 2023 13:12
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

wtorek, 14 mar 2023 08:31
o wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” planowanego na działce o nr geod. 124/2 położonej w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

piątek, 10 mar 2023 10:08
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu Konopki - Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na odcinku od granicy województwa podlaskiego do obiektu sieci gazowej - ZZUP Orzysz wraz z zespołem śluz (włącznie) w obrębie Aleksandrowo w gminie Orzysz w województwie warmińsko-mazurskim.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 15 lut 2023 10:47
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” planowanego na działce o nr geod. 124/2 położonej w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU

wtorek, 14 lut 2023 15:19
w sprawie wydanego postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 28.07.2022 r. znak BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 8 lut 2023 08:09
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 8 lut 2023 07:42
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” planowanego na działce o nr geod. 124/2 położonej w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 6 lut 2023 14:50
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu Konopki - Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na odcinku od granicy województwa podlaskiego do obiektu sieci gazowej - ZZUP Orzysz wraz z zespołem śluz (włącznie) w obrębie Aleksandrowo w gminie Orzysz w województwie warmińsko-mazurskim.

Obwieszczenie

czwartek, 2 lut 2023 12:02
Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.1.2023 z dnia 01.02.2023r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 26 sty 2023 15:50
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Guty, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

piątek, 20 sty 2023 11:06
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Informacja w wsprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.

poniedziałek, 16 sty 2023 11:08

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

piątek, 30 gru 2022 08:52
UCHWAŁA NR L/287/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r. Uchwała Nr L/287/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023. Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2301), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pisza, Burmistrza Orzysza, Burmistrza Rucianego-Nidy, Burmistrza Białej Piskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje: 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023 w porze dziennej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023 w porze nocnej w dni robocze, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/227/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 20 grudnia 2021 r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 12 sty 2023 15:09
zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

piątek, 30 gru 2022 09:35
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

wtorek, 27 gru 2022 07:43
w sprawie przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 19 gru 2022 08:27

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 19 gru 2022 13:25
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” planowanego na działce o nr geod. 124/2 położonej w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 19 gru 2022 12:27
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 8 gru 2022 09:02
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

środa, 7 gru 2022 11:00
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych nr PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”-

Zapytanie ofertowe

wtorek, 6 gru 2022 15:00
na bezgotówkowy zakup paliw do samochodów służbowych i pożarniczych Gminy Orzysz, Urzędu Miejskiego w Orzyszu, Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz oraz sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

piątek, 2 gru 2022 12:38
Decyzja Nr 3/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ORZYSZ

czwartek, 1 gru 2022 13:34
Burmistrz Orzysza zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne w sprawie planowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie inwestycji polegającej na „Budowie gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

wtorek, 29 lis 2022 10:31
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) Burmistrz Gminy Orzysz wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich:

OB W I E S Z C Z E N I E

poniedziałek, 21 lis 2022 12:41
decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 21 lis 2022 12:22
Burmistrz Orzysza w dniu 21.11.2022 r. wydał Decyzję Nr 2/22 znak WIG.6733.4.2022.DGA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

poniedziałek, 21 lis 2022 12:17
o wydanej Decyzji Nr 2/22 znak WIG.6733.4.2022.DGA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

piątek, 18 lis 2022 14:59
w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 145/3, 254, 147, 246/2, 145/2, 247/4, 44/5, 43/2, 43/4, 44/4, 241/2, 43/3, 276/1, 276/2, 41/1, 41/5, 41/4, 41/3, 246/1, 148/4 położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku

wtorek, 15 lis 2022 07:41
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z parkingu, placów, dachu oraz przelewu awaryjnego zbiornika p.poż. do ziemi poprzez zbiornik rozsączający oraz wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika rozsączającego na dz. nr 3089/5 obręb Wierzbiny, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

czwartek, 10 lis 2022 10:32
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej nN 0,4 kV, złącza kablowego do zasilania działek w miejscowości Nowe Guty” .

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie

wtorek, 8 lis 2022 13:58
podaje do publicznej wiadomości informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji strategii dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich pn. „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego”

Obwieszczenie Starosty Piskiego

poniedziałek, 7 lis 2022 11:59
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.7.2022 z dnia 31.10.2022 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn od km 0+000 do km 11+200

Informacja gminy Orzysz o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

piątek, 4 lis 2022 10:40
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) gmina Orzysz informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Nabór wniosków do programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" 2023

środa, 2 lis 2022 11:05
Nabór wniosków trwa do 4.11.2022r. do godziny 15.00.

OB W I E S Z C Z E N I E

poniedziałek, 31 paź 2022 10:30
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz

OB W I E S Z C Z E N I E

poniedziałek, 31 paź 2022 08:46
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy

OB W I E S Z C Z E N I E

poniedziałek, 31 paź 2022 08:31
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Nowe Guty”.

Informacja w wsprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.

piątek, 28 paź 2022 12:40

Obwieszczenie

środa, 11 sty 2023 09:10
Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Informacja

czwartek, 13 paź 2022 14:28
Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym Burmistrz Orzysza zamieszcza informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557)

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 10 paź 2022 18:06
Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wydanej decyzji w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko”.

Informacja na temat wypłaty dodatku do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

piątek, 7 paź 2022 12:39

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

wtorek, 27 wrz 2022 10:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Nowe Guty”

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

środa, 21 wrz 2022 14:08
Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o niezałatwieniu w terminie sprawy zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko”.

OB W I E S Z C Z E N I E

wtorek, 20 wrz 2022 12:20
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E STAROSTY PISKIEGO

czwartek, 15 wrz 2022 14:59
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1867N Wierzbiny - Drygały-Skarżyn

OB W I E S Z C Z E N I E

czwartek, 15 wrz 2022 14:05
w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 15 wrz 2022 10:49
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej nN 0,4 kV, złącza kablowego do zasilania działek w miejscowości Nowe Guty” na działce o numerze ewidencyjnym 199/3 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku

środa, 14 wrz 2022 14:05
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY

środa, 7 wrz 2022 14:45
w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów.

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 29 sie 2022 14:12
Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko”.

OB W I E S Z C Z E N I E

poniedziałek, 29 sie 2022 13:32
w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 29 sie 2022 09:46
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych nr PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”-

Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

piątek, 12 sie 2022 12:15

Obwieszczenie

piątek, 19 sie 2022 09:01
Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.5.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.

OB W I E S Z C Z E N I E

środa, 3 sie 2022 14:23
w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w miejscowości Drozdowo

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gizycku Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 1 sie 2022 14:35
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867N (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 1 sie 2022 10:14
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych nr PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”-

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 1 sie 2022 10:02
Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko”.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gizycku Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 22 lip 2022 14:16
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867N (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gizycku Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

czwartek, 14 lip 2022 13:05
w sprawie umorzenia w całości postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867N (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200

Obwieszczenie

czwartek, 14 lip 2022 09:30
Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gizycku Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

poniedziałek, 27 cze 2022 15:07
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N Wierzbiny - Drygały - Skarżyn.

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.

piątek, 24 cze 2022 10:09

Podanie informacji do publicznej wiadomości

wtorek, 21 cze 2022 12:37
w sprawie wydania Decyzji Nr 19/22 znak WIG.6730.14.2022.DGA o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 151 w obrębie geodezyjnym Grzegorze, gm. Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

środa, 15 cze 2022 12:59
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych nr PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”-

Konsultacje społeczne - "Budowa linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko"

poniedziałek, 23 maj 2022 16:01
Foto: Konsultacje społeczne -
Zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu Budowa linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko”.

Informacja

poniedziałek, 23 maj 2022 14:26
o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

poniedziałek, 9 maj 2022 14:39
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych nr PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”-

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

piątek, 29 kwi 2022 07:50
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Góra, gm. Orzysz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gizycku Państwowewgo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

piątek, 22 kwi 2022 08:12
w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

OB W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

czwartek, 21 kwi 2022 07:41
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych nr PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”-

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2022-2023

środa, 20 kwi 2022 07:51
Obwód Łowiecki Nr 201 Koło Łowieckie "Śniardwy"

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2022-2023

środa, 20 kwi 2022 07:48
Obwód Łowiecki Nr 166 Koło Łowieckie "Śniardwy"

OB W I E S Z C Z E N I E

środa, 6 kwi 2022 16:09
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania

środa, 23 mar 2022 07:34
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę węgla eko- groszek

czwartek, 3 mar 2022 10:24
Dostawa węgla eko- groszek w 2022 r. na potrzeby: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie, Okartowo 22, 12-250 Orzysz; Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce, Dąbrówka 40, 12-250 Orzysz

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego.

poniedziałek, 14 lut 2022 11:02
W sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w miejscowości Drozdowo, gmina Orzysz

OB W I E S Z C Z E N I E

wtorek, 11 sty 2022 08:58
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

środa, 29 gru 2021 09:25
rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego.

środa, 29 gru 2021 09:20
w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

wtorek, 21 gru 2021 09:01
Przedsięwzięcie polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

wtorek, 7 gru 2021 08:26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

wtorek, 7 gru 2021 07:59
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

piątek, 26 lis 2021 13:18
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz z prognozą oddziaływania na środowisko

OB W I E S Z C Z E N I E

piątek, 26 lis 2021 13:12
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz z prognozą oddziaływania na środowisko

OB W I E S Z C Z E N I E

piątek, 26 lis 2021 13:11
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowe Guty w sąsiedztwie Jeziora Śniardwy, gmina Orzysz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o wyborze

środa, 24 lis 2021 08:55
„Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania.

piątek, 19 lis 2021 14:18
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego.

środa, 17 lis 2021 09:44
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

piątek, 29 paź 2021 12:10
w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu stałego, rekreacyjnego w kształcie litery T na fragmencie jeziora Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/17 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 30 września 2021 r.

wtorek, 26 paź 2021 14:01

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 8 paź 2021 15:18
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w sezonie zimowym 2021-2022”

Plan polowań zbiorowych

wtorek, 5 paź 2021 14:36
Wojskowe Koło Łowieckie nr 135 "Cyranka" w Orzyszu

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego.

środa, 29 wrz 2021 13:12
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 15 wrz 2021 15:51
,, Wykonanie remontu łazienki w lokalu komunalnym nr 4 w budynku przy ulicy Ełckiej 29 w Orzyszu’’.

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2020 rok

poniedziałek, 24 maj 2021 08:29
Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

piątek, 7 maj 2021 10:24
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie”.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

środa, 28 kwi 2021 08:52
W sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu rekreacyjnego w kształcie litery L” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/22 położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

KOMUNIKAT - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

środa, 14 kwi 2021 07:41
Obowiązek Rejestracji Produkcji Pierwotnej

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2021/2022

wtorek, 6 kwi 2021 08:29
Wojskowe Koło łowieckie Nr 135 "Cyranka" w Orzyszu, obwody łowieckie nr 163, 164, 200

OBWIESZENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

środa, 31 mar 2021 13:05
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu rekreacyjnego w kształcie litery L” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/22 położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2021/2022

środa, 31 mar 2021 08:13
Obwód Łowiecki Nr 166 Koło Łowieckie "Śniardwy"

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

czwartek, 18 mar 2021 12:22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - Ośrodek Zielonej Szkoły

piątek, 12 mar 2021 15:22
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkono-Przedszkolnego w Dąbrówce o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSP w Dąbrówce”, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

wtorek, 2 mar 2021 14:38

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

czwartek, 25 lut 2021 15:26
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Orzyszę działka nr geod. 180/2 obręb Orzysz, gmina Orzysz sieci cieplnej preizolowanej wraz z kablem telemetrycznym.

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

czwartek, 18 lut 2021 10:24
w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk".

Informacja o wyniku wyboru

środa, 17 lut 2021 15:09
Zakup i dostawa samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

OBWIESZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

środa, 10 lut 2021 13:58
Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej kpa) oraz z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247);

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 20 sty 2021 15:18
„Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w 2021 roku ”

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

poniedziałek, 11 sty 2021 15:02
Działając zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ooś);

Obwieszczenie

poniedziałek, 4 sty 2021 10:50
Działając zgodnie z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ooś);

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

czwartek, 31 gru 2020 09:41
Burmistrz Orzysza na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej OOŚ);

Obwieszczenie

poniedziałek, 28 gru 2020 14:40
Działając zgodnie z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ooś);

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

poniedziałek, 21 gru 2020 13:20
o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp z o.o. z siedzibą w Tarnowie, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego".

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

czwartek, 10 gru 2020 07:40

Obwieszczenie

piątek, 4 gru 2020 14:44
O zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie: linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN” na działkach o numerach ewidencyjnych 22, 19/1, 19/2, 24, 3/1, 8/11, 20, 3/3, 8/10, położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.

Obwieszczenie

środa, 25 lis 2020 11:16
W sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie: linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN” na działkach o numerach ewidencyjnych 22, 19/1, 19/2, 24, 3/1, 8/11, 20, 3/3, 8/10, położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

środa, 25 lis 2020 11:04
Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy o mocy nominalnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu kotłów wynoszącym 12MW. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 90/4, 586/3 i 89/20 w obrębie Orzysz.

Komunikat Burmistrza Orzysza z dnia 24 stycznia 2022 roku

piątek, 23 paź 2020 11:57
w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz jednostek mających siedzibę w budynku Ratusza

Informacja o zgromadzeniu w dniu 21 października 2020 r.

wtorek, 20 paź 2020 14:26

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

wtorek, 20 paź 2020 11:30
Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 20 paź 2020 10:08
na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu, realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej działającej na kartach SIM wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych”

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

piątek, 9 paź 2020 07:45
Dotyczy zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurskie Bagna PLH280054

Zapytanie ofertowe - garaż o konstrukcji stalowej

wtorek, 6 paź 2020 16:46
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę budynku garażowego o konstrukcji stalowej w zadaniu pn.: „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe - przystań kajkowa

wtorek, 6 paź 2020 16:33
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomostu stałego w zadaniu pn.: „Budowa przystani na szlaku kajakowym „Śladami Michała Kajki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie ofertowe - garaż o konstrukcji stalowej

wtorek, 29 wrz 2020 16:14
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę budynku garażowego o konstrukcji stalowej w zadaniu pn.: „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe - przystań kajkowa

piątek, 25 wrz 2020 10:27
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomostu stałego w zadaniu pn.: „Budowa przystani na szlaku kajakowym „Śladami Michała Kajki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

Informacja o konsultacjach społecznych

czwartek, 24 wrz 2020 15:35
Foto: Informacja o konsultacjach społecznych

Zapytanie ofertowe - garaż o konstrukcji stalowej

poniedziałek, 21 wrz 2020 15:50
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę budynku garażowego o konstrukcji stalowej w zadaniu pn.: „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe - kino plenerowe

poniedziałek, 31 sie 2020 12:23
Foto: Zapytanie ofertowe - kino plenerowe
Dostawa kina plenerowego wraz z 40 leżakami w ramach projektu LT-PL-4R283 "Partnership. Entrepreneurship. Action" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2014-2020

Zapytanie ofertowe

środa, 12 sie 2020 11:40
Foto: Zapytanie ofertowe
Dostawa trzech łodzi z silnikami zaburtowymi i przyczepkami w ramach projektu LT-PL-4R283 "Partnership. Entrepreneurship. Action" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2014-2020.

Konsultacje społeczne

piątek, 24 lip 2020 08:39
Plakat
Burmistrz Orzysza zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębów Pianki, Grądy Aleksandrowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 23 lip 2020 10:03
„Przebudowa drogi wewnętrznej działka 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu”

Poradniki dotyczące prowadzenia uboju na użytek własny oraz prowadzenia "rzeźni rolnicej".

piątek, 10 lip 2020 12:55
Poradniki opracowane przez Głównego Inspektora Weterynarii

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz.

piątek, 10 lip 2020 08:59
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz

Wydłużenie terminów - PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

piątek, 3 lip 2020 13:36
Foto: Wydłużenie terminów - PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku wydłużył termin składania wniosków do udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych do 17 lipca 2020r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Góra, gm. Orzysz.

piątek, 3 lip 2020 13:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Góra, gm. Orzysz.

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

wtorek, 30 cze 2020 16:06
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego.

poniedziałek, 29 cze 2020 13:36
Budowa słupowej stacji transformatorowej średniego napięcia SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej SN - 15 kV wraz ze złączem kablowym SN- 15 KV oraz sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nn - 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 329 i 321/1 w obrębie geodezyjnym 10- Grądy oraz na działkach o numerach ewidencyjnych nr 25, 238 i 237/1 w obrębie geodezyjnym 01- Aleksandrowo, gmina Orzysz.

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacja)

środa, 17 cze 2020 13:00
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego marki Star 244L w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza nr 24/06/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Informacja w sprawie aktualizacji kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 czerwca 2020 r.

środa, 17 cze 2020 12:43

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA TERENOWEGO DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

środa, 17 cze 2020 11:57

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

środa, 17 cze 2020 11:29
w sprawie utrzymania w mocy w całości decyzji z dnia 27 stycznia 2020 r. znak WIG.6220.2.2018.DGA o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz”.

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2019 rok

wtorek, 9 cze 2020 14:40
Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

poniedziałek, 1 cze 2020 10:53
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją inwestycji „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie”

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 1 cze 2020 10:12
Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV ze złączem kablowym SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 329, 321/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz oraz 25, 238 i 237/1 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.

Uniewaznienie postępowania

czwartek, 28 maj 2020 12:58
Inspektor nadzoru budowlanego na realizacje inwestycji ,, Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap

czwartek, 14 maj 2020 15:08
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

czwartek, 14 maj 2020 15:01
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją inwestycji „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie”

Koło Łowieckie "Śniardwy"

piątek, 8 maj 2020 13:02
dot. książki ewidencji polowań

Zawiadomienie

czwartek, 7 maj 2020 08:21
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu w sprawie przypadków padnięć dzików na ASF.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 6 maj 2020 13:34
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie: stacji transformatorowej słupowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV ze złączem kablowym SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 329, 321/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz oraz 25, 238 i 237/1 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

piątek, 24 kwi 2020 15:43
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1867 N (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn.

Zawiadomienie

wtorek, 21 kwi 2020 08:54
o stwierdzeniu na terenie powiatu piskiego kolejnego przypadku Afrykańskiego pomoru świń

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

wtorek, 21 kwi 2020 08:43
Obwód Łowiecki Nr 166 Koło Łowieckie "Śniardwy"

DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

wtorek, 14 kwi 2020 13:40
Foto: DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Mazurski Związek Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą Giżycku informuje, że otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

wtorek, 14 kwi 2020 09:14
Obwód Łowiecki Nr 199 Nadleśnictwo Drygały

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

wtorek, 14 kwi 2020 09:13
Obwód Łowiecki Nr 225 Nadleśnictwo Drygały

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

wtorek, 14 kwi 2020 09:12
Obwód Łowiecki Nr 198 Nadleśnictwo Drygały

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

wtorek, 14 kwi 2020 09:10
Obwód Łowiecki Nr 227 Nadleśnictwo Drygały

Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021

wtorek, 14 kwi 2020 09:05
Obwód Łowiecki Nr 200 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 135 "Cyranka" w Orzyszu

INFORMACJA NADLEŚNICTWA DRYGAŁY O OGŁOSZENIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH NADLEŚNICTWA

środa, 8 kwi 2020 11:29

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

poniedziałek, 30 mar 2020 13:48
na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego w dniu 26.06.2020r. w Orzyszu

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

piątek, 27 mar 2020 11:55

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

piątek, 20 mar 2020 09:06
świadczenie usług audytu wewnętrznego

Komunikat nr 6 z dn. 15.03.2020 r. dla Mieszkańców Powiatu Piskiego

poniedziałek, 16 mar 2020 15:04

Zaproszenie do złożenia oferty

czwartek, 12 mar 2020 14:28
na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego organizowanego w Orzyszu w dniu 26 czerwca 2020r.

Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Piskiego z dnia 11 marca 2020 r.

czwartek, 12 mar 2020 12:43
w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Powiatu Piskiego

Pomoc finansowa dla rolników planujących restrukturyzację gospodarstwa

wtorek, 25 lut 2020 13:14
Od 28 lutego do 28 marca 2020r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

czwartek, 30 sty 2020 14:42
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektoenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV na działkach o nr geodezyjnych: - 36, 82/1, 81/12 położonych w obrębie Pisz 2, gm. Pisz, - 172, 28 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz, - 559/2 położonej w obrębie Snopki, gm. Pisz, - 47 położonej w obrębie Jeglin, gm. Pisz, - 72, 6 położonych w obrębie Trzonki, gm. Pisz, - 55, 557, 149/3, 127/176, 128/2 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz, - 109, 107/1, 107/2 położonych w obrębie Kwik, gm. Pisz, - 375 położonej w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz, - 121 położonej w obrębie Gaudynki, gm. Orzysz, - 249, 248 położonych w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

środa, 29 sty 2020 11:44
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 24 sty 2020 15:03
„Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w 2020 roku ”

Informacja o wyborze oferty

czwartek, 23 sty 2020 13:25
„Zakup z dostawą kruszywa łamanego , pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2020”

Obwieszczenie o wydanej decyzji

poniedziałek, 13 sty 2020 08:25
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN- 15kV, budowa stacji transformatorowych SN/nN- 15kV/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej, ustawienie słupów linii w istniejącym ciągu linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 54, 53, 55/1 i 91/1 w obrębie geodezyjnym 04 - Czarne, gmina Orzysz.

Zapytanie ofertowe

środa, 8 sty 2020 14:38
Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w 2020 roku.

Zapytanie ofertowe

środa, 8 sty 2020 14:32
Zakup z dostawą kruszywa łamanego, pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2020.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

piątek, 20 gru 2019 08:42
Decyzja Nr 9/19 z dnia 20.12.2019 r. (znak: WIG.6733.8.2019.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach ewidencyjnych nr: 110/2, 130, 246/1, 246/2, 109/2, 105/3, 34, 243, 245, obręb geodezyjny 5 – Dąbrówka, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

wtorek, 17 gru 2019 07:46
Budowa: sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej, ustawienie słupa linii w istniejącym ciągu linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 53, 54, 55/1 i 91/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 11 gru 2019 13:35
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego

Informacja

środa, 11 gru 2019 10:29
o ogłoszeniu konkursu na "najlepszego Sołtysa wspierającego bezpieczne korzystanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych przez promowanie bardzo dobrze wykonywanych usług kominiarskich.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

poniedziałek, 9 gru 2019 14:50
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz. Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych (zgodnie z załącznikiem graficznym): 9, 15, 23, 52, 51/1, 51/2 , 26/2, 26/1, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 47, 45, 46, 48, 49/1, 127, 44/1, 44/2, 104, 103/2, 103/3, 102, 101, 100/4, 100/7, 100/6, 110, 111, 112, 99, 96, 73, 97, 92, 119, 91, 121, 122, 123/1, 124, 123/2, 125, 88, 87,84/2, 83, 86, 174/3, 174/1, 80, 74, 79, 175/2, 395/3, 197, 173, 172, 169, 168, 165/1, 165/2, 165/3 w miejscowości Pianki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 9 gru 2019 09:52
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektoenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV na działkach o nr geodezyjnych: - 36, 82/1, 81/12 położonych w obrębie Pisz 2, gm. Pisz, - 172, 28 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz, - 559/2 położonej w obrębie Snopki, gm. Pisz, - 47 położonej w obrębie Jeglin, gm. Pisz, - 72, 6 położonych w obrębie Trzonki, gm. Pisz, - 55, 557, 149/3, 127/176, 128/2 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz, - 109, 107/1, 107/2 położonych w obrębie Kwik, gm. Pisz, - 375 położonej w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz, - 121 położonej w obrębie Gaudynki, gm. Orzysz, - 249, 248 położonych w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza sie ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

czwartek, 28 lis 2019 12:51
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Konkurs ofert

czwartek, 28 lis 2019 11:03
Foto: Konkurs ofert
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2020 roku.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 27 lis 2019 08:04
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 105/3, 109/2, 110/2, 130, 243, 245, 246/1, 246/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 21 lis 2019 14:21
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 20 lis 2019 14:53
Budowa: sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej, ustawienie słupa linii w istniejącym ciągu linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 53, 54, 55/1 i 91/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.

Ocena jakości wody

czwartek, 14 lis 2019 09:54
w wodociągach publicznych Orzysz i Odoje

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 13 lis 2019 12:00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Pianki, gmina Orzysz.

Ogłoszenie o spotkaniu z przedstawicielami RDOŚ

czwartek, 31 paź 2019 13:37
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” zaplanowano przeprowadzenie spotkania dyskusyjnego z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056.

Zapytanie ofertowe

środa, 30 paź 2019 11:30
Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Plan polowań zbiorowych

wtorek, 29 paź 2019 11:35
Koła Łowieckiego Dąbrowa

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 30 września na 2019r.

wtorek, 29 paź 2019 08:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 28 paź 2019 08:23
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 105/3, 109/2, 110/2, 130, 243, 245, 246/1, 246/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 25 paź 2019 07:38
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2019-2020.

Obwieszczenie

poniedziałek, 21 paź 2019 10:50
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Mazurskie Bagna

Obwieszczenie o wydanej decyzji

poniedziałek, 21 paź 2019 08:25
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr: 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 110, 253, 321/1, 321/2, obręb geodezyjny 10 - Grądy, gm. Orzysz.

Obwieszczenie

środa, 16 paź 2019 14:47
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 15 paź 2019 09:07
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Pianki, gmina Orzysz.

Zapytanie ofertowe

piątek, 11 paź 2019 11:30
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2019-2020”

Plan polowań zbiorowych 2019-2020

wtorek, 8 paź 2019 09:40
Wojskowego Koła Łowieckiego Cyranka

Plan polowań zbiorowych

czwartek, 3 paź 2019 15:14
Koła Łowieckiego "Ryś" w Giżycku

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

poniedziałek, 30 wrz 2019 14:29
dla przedsięwzięcia budowy publicznych punktów dostępu do internetu w mieście Orzysz w ramach Programu Publiczny internet dla każdego”

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

czwartek, 26 wrz 2019 10:32
ZNAK SPRAWY: SKO.73.455.2019

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

środa, 25 wrz 2019 14:45
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 25 wrz 2019 08:55
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn, budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 110, 253, 321/1, 321/2 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

wtorek, 24 wrz 2019 10:02
Postanowienie z dnia 17 września 2019 r. znak: SKO.73.98.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

poniedziałek, 16 wrz 2019 14:53
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz.

Informacja o wyborze oferty

poniedziałek, 9 wrz 2019 14:22
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działce o nr 570/26, przy ul. Słowackiego w Orzyszu.

Wezwanie

czwartek, 5 wrz 2019 13:56
do złożenia oświadczenia na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zapytanie ofertowe

środa, 4 wrz 2019 08:01
Wykonanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych łącznie z fotorejestracją pasa drogowego oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

wtorek, 27 sie 2019 14:40
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach ewidencyjnych nr 110/1, 199/3, 155/5, 155/6, 155/7, 155/10, 155/11, 155/3, 155/8, 154/8, obręb geodezyjny 14 – Nowe Guty, gmina Orzysz.

Zapytanie ofertowe

piątek, 23 sie 2019 12:57
„Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działce o nr 570/26, przy ul. Słowackiego w Orzyszu ”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 23 sie 2019 08:11
Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn, budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 110, 253, 321/1, 321/2 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy.

Zapytanie ofertowe

środa, 7 sie 2019 13:00
Wykonanie przyłączy wod-kan do istniejącego rurociągu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz domów mieszkalnych i budynku gospodarczego w m. Okartowo zlokalizowanych na działkach o nr geod. 97/21, 100/8, 100/15, 100/12

Zapytanie cenowe

środa, 31 lip 2019 16:53
Budowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Orzysz z podziałem na zadania – etap I.

Zapytanie cenowe

czwartek, 25 lip 2019 13:09
Foto: Zapytanie cenowe
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pokazowo-warsztatowych z ceramiki w trakcie imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne 2019, które odbędą się 8 września 2019 w miejscowości Rostki Skomackie, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020

Zapytanie cenowe

czwartek, 25 lip 2019 13:06
Foto: Zapytanie cenowe
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich dla 50 osób w trakcie imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne 2019, które odbędą się 8 września 2019 w miejscowości Rostki Skomackie, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020

Zapytanie cenowe

czwartek, 25 lip 2019 12:56
Foto: Zapytanie cenowe
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu kulinarnego na dwa pieczone tradycyjne nad ogniskiem prosiaki w trakcie imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne 2019, które odbędą się 8 września 2019 w miejscowości Rostki Skomackie, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020

Zapytanie cenowe - budowa monitoringu

wtorek, 23 lip 2019 16:22
Budowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Orzysz z podziałem na zadania – etap I.

Zapytanie cenowe

piątek, 19 lip 2019 13:34
Foto: Zapytanie cenowe
Wynajem sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia wraz z obsługą imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 19 lip 2019 08:06
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 199/3, 155/20, 155/18, 155/19, 155/16, 155/17, 110/1, 155/23, 155/24 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

czwartek, 18 lip 2019 15:06

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

wtorek, 16 lip 2019 09:43

Zapytanie ofertowe

środa, 10 lip 2019 15:51
Wykonanie przyłączy wod-kan do istniejącego rurociągu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz domów mieszkalnych i budynku gospodarczego w m. Okartowo zlokalizowanych na działkach o nr geod. 97/21, 100/8, 100/15, 100/12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 4 lip 2019 10:27
Budowa linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych 110/1, 199/3, 155/5, 155/6, 155/7, 155/10, 155/11, 155/3, 155/8, 154/8 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Wojewody Warminsko - Mazurskiego

piątek, 28 cze 2019 10:06
Realizacja inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 14 cze 2019 13:17
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 199/3, 155/20, 155/18, 155/19, 155/16, 155/17, 110/1, 155/23, 155/24 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Zapytanie cenowe

piątek, 7 cze 2019 15:49
Foto: Zapytanie cenowe
na uszycie 20 tradycyjnych kostiumów mazurskich w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020

Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.

piątek, 7 cze 2019 14:49

Zapytanie ofertowe - balustrady i poręcze

wtorek, 4 cze 2019 14:49
Zdjęcie 1 - zadanie 1a
Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy budynku Ratusza w Orzyszu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 4 cze 2019 10:29
Dostawa kostki brukowej oraz obrzeża dla Gminy Orzysz.

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 3 cze 2019 10:26
o uchwaleniu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026r. wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko".

Zapytanie ofertowe

piątek, 24 maj 2019 12:57
Dostawa kostki betonowej oraz obrzeży dla Gminy Orzysz.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

piątek, 24 maj 2019 08:18
Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Orzysz - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Zaproszenie

czwartek, 16 maj 2019 08:13
na spotkanie informacyjno-eksperckie "Czas na czyste Powietrze"-konferencja w Piszu

Zawiadomienie

piątek, 10 maj 2019 15:15
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 2 szt. pól rozsączających oraz usługę wodną polegającą na odprowadzenie systemem kanalizacji deszczowej wód opadowych lud roztopowych do urządzeń wodnych (rozsączających) na dz. 3092 w obrębie Wierzbiny, gm Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

czwartek, 9 maj 2019 08:57
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Orzysz do spożycia.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

środa, 8 maj 2019 10:24
Decyzja Nr 4/19 z dnia 07.05.2019 r. (znak:WIG.6733.3.2019.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na „budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 109, 110/1, 108, 153, 154/1, 154/8, 154/11, 155/26, 155/25, 199/3, 451/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

wtorek, 7 maj 2019 12:15
Decyzja Nr 3/19 z dnia 07.05.2019 r. (znak:WIG.6733.2.2019.DGA) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr (według załącznika graficznego): 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 112, 130/11, 130/9, 130/8, 130/6, 110, 253, 329, 321/1, obręb geodezyjny 10 - Grądy, gm. Orzysz oraz 25, 238, 227/2, 237/1, obręb geodezyjny 1 - Aleksandrowo, gm. Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - koncert plenerowy

poniedziałek, 6 maj 2019 12:47
na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego Dni Orzysza 2019

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

wtorek, 30 kwi 2019 08:42
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem na działce ewid. 60/3 obręb Dziubiele, gmina Orzysz.

obwieszczenie

piątek, 26 kwi 2019 09:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - koncert plenerowy

środa, 24 kwi 2019 11:53
na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego organizowanego w Orzyszu w dniu 28 czerwca 2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

piątek, 19 kwi 2019 11:34
o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Zapytanie ofertowe - projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Piankach

środa, 17 kwi 2019 12:54
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn.”Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 17 kwi 2019 08:09
na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola biała znajdujących się na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 41/4 w obrębie Góra.

Ocena zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Orzysz.

poniedziałek, 15 kwi 2019 08:23
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

piątek, 12 kwi 2019 15:02
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 kwietnia na 2019r.

piątek, 12 kwi 2019 13:38

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 12 kwi 2019 10:47
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 109, 110/1, 108, 153, 154/1, 154/8, 154/11, 155/26, 155/25, 199/3, 451/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

czwartek, 11 kwi 2019 15:22
na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego w dniu 28.06.2019r. w Orzyszu

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

środa, 10 kwi 2019 12:19
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem na działce ewid. 60/3 obręb Dziubiele, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 10 kwi 2019 10:36
Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 112, 130/11, 130/9, 130/8, 130/6, 110, 253, 329, 321/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy oraz działkach nr 25, 238, 227/2, 237/1 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

wtorek, 9 kwi 2019 08:18
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Odoje pod względem zawartości rtęci.

Zaproszenie do składania ofert

poniedziałek, 8 kwi 2019 09:23
na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola biała znajdujących się na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 41/4 w obrębie Góra.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

piątek, 5 kwi 2019 10:08

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

piątek, 5 kwi 2019 08:42
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznegoOdoje i Chmielewo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

środa, 3 kwi 2019 13:14
na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego organizowanego w Orzyszu w dniu 28 czerwca 2019r.

OBWIESZCZENIE

środa, 3 kwi 2019 11:45
o opiniowaniu społecznym projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 3 kwi 2019 11:12
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r. dla: • obszaru I – według załącznika graficznego nr 1, • obszaru II – według załącznika graficznego nr 2, • obszaru III – według załącznika graficznego nr 3.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

środa, 27 mar 2019 10:27
świadczenie usług audytu wewnętrznego

Ogłoszenie

piątek, 22 mar 2019 08:30
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz w zakresie działek ewidencyjnych nr 286/4 i 287 w obrębie geodezyjnym 01 - miasto Orzysz.

Obwieszczenie

piątek, 22 mar 2019 08:26
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz w zakresie działek ewidencyjnych nr 286/4 i 287 w obrębie geodezyjnym 01 - miasto Orzysz.

Zapytanie ofertowe - USC

czwartek, 21 mar 2019 17:48
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu wyznaczonym na Salę Ślubów przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Orzyszu oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.

Informacja z otwarcia ofert

wtorek, 19 mar 2019 14:58
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r. dla: obszaru I – według załącznika graficznego nr 1, obszaru II – według załącznika graficznego nr 2, obszaru III – według załącznika graficznego nr 3.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

wtorek, 19 mar 2019 13:25
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV na działkach ewidencyjnych nr (według załącznika graficznego): 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425/1, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, obręb geodezyjny 16 – Ogródek, gm. Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

wtorek, 19 mar 2019 12:59
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przedatność wody z wodociągu Odoje do spożycia.

UWAGA!

poniedziałek, 18 mar 2019 09:34
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza brak przydatności wody pobranej z wodociągu Odoje do spożycia z powodu ponadnormatywnej ilości rtęci.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

środa, 13 mar 2019 14:04
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 11 mar 2019 13:09
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 109, 110/1, 108, 153, 154/1, 154/8, 154/11, 155/26, 155/25, 199/3, 451/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 11 mar 2019 12:48
Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 112, 130/11, 130/9, 130/8, 130/6, 110, 253, 329, 321/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy oraz działkach nr 25, 238, 227/2, 237/1 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

piątek, 8 mar 2019 13:05
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r. dla: obszaru I – według załącznika graficznego nr 1, obszaru II – według załącznika graficznego nr 2, obszaru III – według załącznika graficznego nr 3.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 8 mar 2019 09:21
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 428 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, miejscowość Klusy, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

piątek, 22 lut 2019 13:26
Wykonanie infrastruktury technicznej wodnego wyciągu narciarskiego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 80/3, 80/6 i 34 (jezioro Rostki), położonych w obrębie Rostki Skomackie oraz na działce nr 280/1 – obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (informacja strony postępowania)

piątek, 22 lut 2019 13:03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426, 256, 257, 265, 266 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik)”.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

piątek, 22 lut 2019 12:59
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426, 256, 257, 265, 266 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

piątek, 22 lut 2019 08:22
Dotyczy: „Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz”.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

poniedziałek, 18 lut 2019 14:40

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

poniedziałek, 18 lut 2019 14:36

Zaproszenie

poniedziałek, 18 lut 2019 11:18
na bezpłatne szkolenie organizowane przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pt. "Odnawialne źródła energii - szansa na innowacyjne rolnictwo"

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 11 lut 2019 14:25
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 428 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, miejscowość Klusy, gmina Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 6 lut 2019 15:11
Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w 2019 roku.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 31 sty 2019 12:55
Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego) od km ok 69+252 do km ok 70+600.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 31 sty 2019 12:47
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 155 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 30 sty 2019 14:42
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426, 256, 257, 265, 266 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ

środa, 30 sty 2019 14:40
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426, 256, 257, 265, 266 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 29 sty 2019 13:57
„Dostawa kruszywa łamanego, pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2019”

Ogłoszenie

piątek, 18 sty 2019 08:17
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.

Obwieszczenie

piątek, 18 sty 2019 08:12
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Juchy o wydanej decyzji.

wtorek, 15 sty 2019 14:57
Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV Skomack Wielki - Czarne - Pańska Wola wraz z niezbędną infrastrukturą.

Informacja o wyniku - podjazd dla niepełnosprawnych

wtorek, 15 sty 2019 13:08
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostarczenie i zamontowanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnoprawnych przy budynku Ratusza w Orzyszu.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ

wtorek, 15 sty 2019 12:57
Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego) od km ok 69+252 do km ok 70+600.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

wtorek, 15 sty 2019 12:49
Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego) od km ok 69+252 do km ok 70+600.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 11 sty 2019 14:47
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 stycznia na 2019r.

piątek, 11 sty 2019 14:13

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 11 sty 2019 13:32
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 155 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Ogłoszenie

piątek, 11 sty 2019 08:08
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek

Obwieszczenie

piątek, 11 sty 2019 08:05
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek.

Zapytanie ofertowe - podjazd dla niepełnosprawnych

poniedziałek, 7 sty 2019 15:40
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostarczenie i zamontowanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnoprawnych przy budynku Ratusza w Orzyszu.

Unieważnienie Zapytania Ofertowego

piątek, 4 sty 2019 08:51
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej pn: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach 320/4, 320/5 obręb Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 28 gru 2018 12:56
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 428 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, miejscowość Klusy, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 28 gru 2018 07:40
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie.

INFORMACJA

piątek, 21 gru 2018 14:29
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – w wymiarze ½ etatu - inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

INFORMACJA

piątek, 21 gru 2018 14:13
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora biura obsługi interesanta w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 21 gru 2018 09:00
Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego) od km ok 69+252 do km ok 70+600.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 20 gru 2018 11:38
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426, 256, 257, 265, 266 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 17 gru 2018 09:53
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na części działki o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 14 gru 2018 08:40
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach 320/4, 320/5 obręb Orzysz”.

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na terenie wokół tego budynku.

piątek, 7 gru 2018 08:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 6 gru 2018 15:08
na świadczenie usług weterynaryjnych w 2019r.

Informacja w sprawie korekty aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 30 września na 2018r.

środa, 5 gru 2018 15:06

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 5 gru 2018 13:48
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

środa, 5 gru 2018 10:17
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy, gmina Orzysz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wtorek, 4 gru 2018 12:06
na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERÓW TELEFONÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO

piątek, 30 lis 2018 11:59

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 29 lis 2018 14:38
na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego

Zawiadomienie

poniedziałek, 26 lis 2018 14:57
o wszczęciu na wniosek ZUK Spółki Gminy Orzysz Sp. zo.o. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia wiejskiego w miejscowości Odoje.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

poniedziałek, 26 lis 2018 09:27
na świadczenie usług weterynaryjnych w 2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

poniedziałek, 26 lis 2018 09:20
na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2019r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 22 lis 2018 08:14
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 155 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

środa, 21 lis 2018 12:02
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 19 lis 2018 13:58
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 5 lis 2018 14:34
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie.

Obwieszczenie o mozliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

środa, 31 paź 2018 09:23
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 29 paź 2018 09:41
dla zadania "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na dz. o nr 89/296, 89/294, 89/322, 89/323, 89/324, 89/325."

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 30 września na 2018r.

poniedziałek, 29 paź 2018 08:03

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 26 paź 2018 10:13
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy, gmina Orzysz na działkach o numerach ewidencyjnych 112, 136, 137, 114/10, 114/2, 114/8, 120/1, 138/2, 139/1, 139/9, 199/1, 207/1, 207/4, 209/1, 210/3, 212/3, 213/1, 216/3, 216/5, 216/6, 254/1, 255/1, 256/2, 351 położonych w obrębie Grądy, gmina Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

czwartek, 25 paź 2018 15:15
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Odoje.

Informacja o wyniku postępowania na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2018-2019”

czwartek, 25 paź 2018 09:34

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

czwartek, 25 paź 2018 07:57
stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Odoje ze względu na przekroczone parametry mętność i żelazo .

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

poniedziałek, 22 paź 2018 13:45
Budowa bazy magazynowej wraz z suszarnią i czyszczalnią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Realizacja inwestycji planowana jest na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 27/8 – obręb Grzegorze, miejscowość Szwejkówko, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 19 paź 2018 14:35
na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa - pomnika przyrody na terenie ośrodka zdrowia przy ul. Ogrodowej (dz. 258/8) w Orzyszu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

czwartek, 18 paź 2018 12:34
Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacji lokalnych źródeł niskoemisyjnych.

Obwieszczenie o mozliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

środa, 17 paź 2018 14:42
Budowa obiektu stanicy żeglarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na działce nr 158 położonej w obrębie Dziubiele, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA TRANSPORT

środa, 17 paź 2018 13:03
30 osób na trasie Orzysz – Alytus (Litwa) – Orzysz w dniu 23.10.2018 r., w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.,

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

wtorek, 16 paź 2018 12:48
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Orzysz i Chmielewo

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

wtorek, 16 paź 2018 09:34
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019

piątek, 12 paź 2018 07:56
Koła Łowieckie: Ryś, Cyranka, Orla Jucha i Dąbrowa. Wykaz polowań na terenie Nadleśnictwa Drygały.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 11 paź 2018 13:35
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy, gmina Orzysz na działkach o numerach ewidencyjnych 112, 136, 137, 114/10, 114/2, 114/8, 120/1, 138/2, 139/1, 139/9, 199/1, 207/1, 207/4, 209/1, 210/3, 212/3, 213/1, 216/3, 216/5, 216/6, 254/1, 255/1, 256/2, 351 położonych w obrębie Grądy, gmina Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 11 paź 2018 08:55
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działkach o nr 89/296, 89/294, 89/322, 89/323, 89/324, 89/325.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

środa, 10 paź 2018 14:42
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 10 paź 2018 07:42
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2018-2019.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 9 paź 2018 12:13
na "Zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu z przeznaczeniem dla OSP realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na transport 30 osób

wtorek, 9 paź 2018 10:43
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na transport 30 osób na trasie Orzysz – Alytus – Orzysz, w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ

piątek, 28 wrz 2018 08:07
Budowa bazy magazynowej wraz z suszarnią i czyszczalnią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Realizacja inwestycji planowana jest na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 27/8 – obręb Grzegorze, miejscowość Szwejkówko, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 27 wrz 2018 14:02
NA TRANSPORT 15 OSÓB NA TRASIE ORZYSZ - ALYTUS - ORZYSZ , W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU LT-PL-2S-116 " FORGET ME NOT" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ V-A Litwa - Polska 2014-2020.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

czwartek, 27 wrz 2018 09:11
Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji Nr 35/18 z dnia 25.09.2018 r. znak:IGR-II.7820.1.39.2018 zmieniającej decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 18/18 z dnia 27.04.2018 r. znak:IGR-II.7820.1.6.2018

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 26 wrz 2018 13:31
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV na działkach ewidencyjnych nr 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, obręb geodezyjny 16 – Ogródek, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

wtorek, 25 wrz 2018 14:06
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr 91, 41/1, 41/2, 41/3, 41/10, 16/2, 43/6, 44, 34, 17, 49, 51 położonych w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz.

Zapytanie ofertowe na:

poniedziałek, 24 wrz 2018 14:23
"Zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu z przeznaczeniem dla OSP realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 20 wrz 2018 12:10
na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu, realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej działającej na kartach SIM wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych”.

Zapytanie opfertowe - transport

wtorek, 18 wrz 2018 15:34
Foto: Zapytanie opfertowe - transport
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na transport 15 osób na trasie Orzysz – Alytus – Orzysz, w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projekt

wtorek, 18 wrz 2018 14:55
Foto: Zapytanie ofertowe - wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projekt
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Unieważnienie zaproszenia do złożenie oferty cenowej

czwartek, 6 wrz 2018 08:13
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa - pomnika przyrody na terenie ośrodka zdrowia przy ul. Ogrodowej 90dz. nr 258/8) w Orzyszu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 5 wrz 2018 15:11
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy, gmina Orzysz”

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 3 wrz 2018 08:19
Dostawa i montaż lamp solarnych parkowych w mieście Orzysz przy promenadzie nad Starą Orzyszą.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 30 sie 2018 10:42
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz kablowej nN-0,4/0,23 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425/1, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2 położonych w miejscowości Klusy w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 29 sie 2018 07:38
Remont budynku Świetlicy wiejskiej w Strzelnikach.

INFORMACJA O WYNIKU

wtorek, 28 sie 2018 12:08
Bankowa obsługa budżetu gminy Orzysz i jednostek organizacyjnych

Unieważnienie zaproszenia do złożenie oferty cenowej

czwartek, 23 sie 2018 08:33
Remont budynku Świetlicy wiejskiej w Strzelnikach.

Pytania i odpowiedzi do treści zapytania

środa, 22 sie 2018 15:21
Bankowa obsługa budżetu gminy Orzysz i jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe

piątek, 17 sie 2018 15:19
Bankowa obsługa budżetu gminy Orzysz i jednostek organizacyjnych

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 16 sie 2018 12:29
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie na działkach o nr 91, 41/1, 41/2, 41/3, 41/10, 16/2, 43/6, 44, 34, 17, 49, 51 położonych w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz.

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi zagospodarowania terenu - miejsca wypoczynku dla osób starszych

wtorek, 14 sie 2018 13:11
Foto: Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi zagospodarowania terenu  - miejsca wypoczynku dla osób starszych
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi zagospodarowania terenu - miejsca wypoczynku dla osób starszych – na posesji Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami

wtorek, 14 sie 2018 12:56
Foto: Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zmiana treści zapytania ofertowego

piątek, 10 sie 2018 14:50
na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej działającej na kartach SIM wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych"

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

piątek, 10 sie 2018 13:57
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze".

Zapytanie ofertowe

piątek, 10 sie 2018 09:53
na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej działającej na kartach SIM wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych"

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 8 sie 2018 08:54
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowego złącza kablowego ZK-SN 15 kV na częściach działek ewidencyjnych nr 296/1 i 1000/2 oraz na działkach ewidencyjnych nr 341/1 i 297/2 w obrębie geodezyjnym nr 24 – Wierzbiny, gm. Orzysz.

Informacja o wyborze oferty cenowej na ,,Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

wtorek, 31 lip 2018 09:02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 26 lip 2018 13:23
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz kablowej nN-0,4/0,23 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 423, 424, 425/1, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2 położonych w miejscowości Klusy w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 26 lip 2018 08:46

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

środa, 25 lip 2018 11:58
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy.

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe z dnia 19 lipca 2018 r

wtorek, 24 lip 2018 15:59
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 20 lip 2018 13:06
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi zagospodarowania terenu-miejsca wypoczynku dla osób starszych - na posesji Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa - Polska 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 20 lip 2018 12:55
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa - Polska 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 19 lip 2018 15:21
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

wtorek, 17 lip 2018 10:00
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15 kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 341/1, 296/1, 297/2 i 1000/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa.

poniedziałek, 9 lip 2018 08:33
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 5 lip 2018 09:56
„Budowa oświetlenia ulicznego kablowego LED przy drodze wewnętrznej na dz. nr 26/9, 26/10, 513/9 / ul. Słowackiego w Orzyszu/- I Etap”

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

piątek, 22 cze 2018 09:13
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w gminie Orzysz- skrzyżowanie sieci wodociągowej w km 260+037 oraz kanalizacji sanitarnej w km 260+038 z drogą krajową nr 16 w miejscowości Mikosze, działka nr 126 obręb ewidencyjny 0013 Mikosze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 13 cze 2018 14:52
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15 kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 341/1, 296/1, 297/2 i 1000/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa.

wtorek, 5 cze 2018 14:41
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 5 cze 2018 14:31
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 10/2, 10/3, 10/4, 11, 29/4, 89, 91/2 oraz części działek ewidencyjnych nr 6, 7, 8, 10/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 18/1, 21/19, 21/20, 21/21, 23, 24, 25, 27/1, 27/2, 29/1, 29/3, 30/1, 31, 32, 33, 37/1, 38, 39, 40, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 54, 55/1, 56/3, 62, 63, 64, 59, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 100, 289/1 w obrębie geodezyjnym 4 – Czarne, gm. Orzysz.

Ogłoszenie konkursu

poniedziałek, 4 cze 2018 12:48
"Ogród Naturą Malowany"

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

piątek, 1 cze 2018 09:36

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 1 cze 2018 09:31
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4 kV na częściach działek ewidencyjnych nr 130, 199/3, 153 w obrębie geodezyjnym nr 14 – Nowe Guty, gm. Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 30 maj 2018 13:22
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zorganizowanie 3-dniowej wizyty studyjnej na terenie Gminy Orzysz dla 30 uczestników projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 30 maj 2018 10:43
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz dwóch słupów elektroenergetycznych. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 122, 388/2, 388/3, 388/4, 388/6 w obrębie geodezyjnym 15 – Odoje, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 25 maj 2018 13:33
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV oraz kontenerowego złącza kablowego średniego napięcia. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 42/4, 35, 34/1, 34/2, 93/1, 18/1, 94/2, 2/1, 4, 3 w obrębie geodezyjnym 5 – Czarne, gm. Orzysz.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 23 maj 2018 08:49
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 8 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 7 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 12/12/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie 3-dniowej wizyty studyjnej na terenie Gminy Orzysz dla 30 uczestników projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

środa, 16 maj 2018 08:13
Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 10 maj 2018 12:41
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 130, 199/3 i 153 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 9 maj 2018 13:38
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV. Budowa sieci elektoenergetycznej napowietrznej linii nN-0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 6, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 18/1, 21/19, 21/20, 21/21, 23, 24, 25, 27/1, 27/2, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 31, 32, 33, 37/1, 38, 39, 40, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 54, 55/1, 56/3, 62, 63, 64, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 100, 289/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 9 maj 2018 13:36
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15kV na części działek o numerach ewidencyjnych 2/1, 3, 4, 18/1, 34/1, 34/2, 35, 42/4, 93/1, 94/2 położonych obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 9 maj 2018 13:32
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 122, 388/2, 388/3, 388/4, 388/6 położonych w obrębie geodezyjnym Odoje, gmina Orzysz.

Ocena jakosci wody z wodociągów publicznych

czwartek, 26 kwi 2018 13:48
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Orzysz

Ocena jakosci wody z wodociągów publicznych

czwartek, 26 kwi 2018 13:46
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Chmielewo

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa.

czwartek, 26 kwi 2018 11:02
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 26 kwi 2018 07:30
Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w 2018 roku.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 16 kwi 2018 11:50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 12 kwi 2018 11:34
Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w 2018 roku.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 10 kwi 2018 09:01
Przetwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i wytwarzania odpadów które będzie realizowane na terenie nieruchomości zlokalizowanej w m. Orzysz, gm. Orzysz, powiat piski, przy ul. Mickiewicza 7 na działkach o nr geod. 288 oraz 289/1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 6 kwi 2018 12:51
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15kV” na części działek o numerach ewidencyjnych 2/1, 4, 18/1, 34/1, 34/2, 35, 42/4, 93/1, 94/2 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 6 kwi 2018 12:45
"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV. Budowa sieci elektoenergetycznej napowietrznej linii nN-0,4kV” na części działek o numerach ewidencyjnych 6, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 18/1, 21/19, 21/20, 21/21, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 31, 32, 33, 37/1, 38, 39, 40, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 54, 55/1, 56/3, 62, 63, 64, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 100, 289/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 6 kwi 2018 12:39
"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV” na części działek o numerach ewidencyjnych 122, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6 położonych w obrębie geodezyjnym Odoje, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 4 kwi 2018 10:22
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 130, 199/3 i 153 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 30 mar 2018 09:52
Rozbiórka wraz z kruszeniem materiałów budowlanych uzyskanych z 5 budynków gospodarczych położonych na działkach 573, 411/45, 411/34 i 411/35 przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

piątek, 30 mar 2018 09:30
Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości ok 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

piątek, 30 mar 2018 09:43

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa.

czwartek, 29 mar 2018 10:11
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Ocena jakosci wody z wodociągów publicznych

środa, 28 mar 2018 14:56
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Orzysz

Ocena jakosci wody z wodociągów publicznych

środa, 28 mar 2018 14:54
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Odoje

Ocena jakosci wody z wodociągów publicznych

środa, 28 mar 2018 14:51
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Chmielewo

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018r.

poniedziałek, 26 mar 2018 14:03

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 26 mar 2018 09:57
Przetwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i wytwarzania odpadów które będzie realizowane na terenie nieruchomości zlokalizowanej w m. Orzysz, gm. Orzysz, powiat piski, przy ul. Mickiewicza 7 na działkach o nr geod. 288 oraz 289/1.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

piątek, 23 mar 2018 12:59
świadczenie usług audytu wewnętrznego

Informacja o wyborze oferty

czwartek, 22 mar 2018 15:30
Rozbiórka wraz z kruszeniem materiałów budowlanych uzyskanych z 8 budynków gospodarczych położonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 411/45 przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 19 mar 2018 14:01
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 19 mar 2018 13:59
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 15 mar 2018 09:54
Rozbiórka wraz z kruszeniem materiałów budowlanych uzyskanych z 8 budynków gospodarczych położonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 411/45 przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 15 mar 2018 08:50
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Mikosze w gminie Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 18/1 położonej w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 9 mar 2018 12:00
Foto: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 28.02.2018r. na zorganizowanie dwudniowej konferencji na terenie Gminy Orzysz dla 60 uczestników projektu LT-PL-1R-012 „Strenghtening families-building cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020 informuję, że wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu o oddziaływnaiu przedsięwzięcia na środowisko

poniedziałek, 5 mar 2018 09:06
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 28 lut 2018 14:03
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie dwudniowej konferencji na terenie Gminy Orzysz dla 60 uczestników projektu LT-PL-1R-012 „Strenghtening families-building cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Informacja o wyniku postępowania

środa, 28 lut 2018 12:21
na dostawę kruszywa łamanego , pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2018

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu udziału społeczeństwa.

wtorek, 27 lut 2018 12:28
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania

czwartek, 22 lut 2018 13:07
na „Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w latach 2018-2020” z dnia 05 luty 2018 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 19 lut 2018 12:32
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Mikosze w gminie Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 18/1 położonej w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 15 lut 2018 16:43
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 12 lut 2018 15:36
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie i dostawę materiałów promujących realizację projektu LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 12 lut 2018 15:34
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie usługi transportowej uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 12 lut 2018 15:28
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
realizacja obozu sportowego dla grupy 30 uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 9 lut 2018 10:51
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 7 lut 2018 15:12
Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w latach 2018-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 7 lut 2018 08:21
na dostawę kruszywa łamanego , pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2018”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 31 sty 2018 14:03
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 31 sty 2018 14:00
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na transport uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 31 sty 2018 11:03
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na organizację i realizację obozu sportowego dla grupy 30 uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.

Obwieszczenie

wtorek, 30 sty 2018 12:04
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 23 sty 2018 13:54
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w km 259+958 drogi krajowej Nr 16.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

środa, 17 sty 2018 13:48
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 16 sty 2018 12:41
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Mikosze w gminie Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 18/1 położonej w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 5 sty 2018 08:12
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 5 sty 2018 08:06
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 369 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

Informacja o wyniku postępowania

piątek, 22 gru 2017 12:31
na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2018r.

Informacja o wyniku postępowania

piątek, 22 gru 2017 08:54
na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 21 gru 2017 14:20
Rozbiórka istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w km 259+958 drogi krajowej Nr 16. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach geodezyjnych 214/1, 126, 153, 129, 152/1, 152/4, 194/1, 194/2, 128/1 i 214/2, powiat piski, gmina Orzysz – obszar wiejski, obręb nr 13 Mikosze.

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19 gru 2017 11:59
Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Orzysz w 2018 roku.

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19 gru 2017 11:54
Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz – w szczególności zgodnie z zapisami Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.), którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Obwieszczenie

czwartek, 14 gru 2017 15:29
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie

czwartek, 14 gru 2017 15:18
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 369 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 14 gru 2017 11:29
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz słupa sieci napowietrznej. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 483/3, 483/11, 483/12 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, części działek ewidencyjnych nr 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 38/1, 38/2, 39/4, 45/2, 126, 129, 131, 1007/4, 3015, 3031/1, 3032, 3033, 3048/4 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki oraz działka ewidencyjna nr 128 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 14 gru 2017 09:26
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, kontenerowych złączy kablowych ZN-SN oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 427/1, 486/3, 428/5 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny oraz działki ewidencyjne nr 486/1, 486/2, 486/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, gm. Orzysz.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

środa, 13 gru 2017 14:41
na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2018 r.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 12 gru 2017 13:52
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 45 w obrębie geodezyjnym Tuchlin, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 12 gru 2017 13:50
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 34, 64/6, 68, 73, 75, 76/12, 86, 91, 101, 110, 112, 113, 115/1, 116, 119/1 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie oraz działki ewidencyjne nr 64/1, 64/3, 64/4, 77, 79/1, 79/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81, 82/1, 82/2, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 92/1, 92/7, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95/1, 95/2, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 111/3, 135 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie, gm. Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 11 gru 2017 10:23
"Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego"

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 7 gru 2017 12:49
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 21/18, obręb Grzegorze, gm. Orzysz.

Informacja

środa, 6 gru 2017 12:19
Foto: Informacja
o zrealizowaniu przez Gminę Orzysz w 2017 r. zadania pn:" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

środa, 6 gru 2017 11:08
Na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 1 gru 2017 11:52
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 369 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania.

piątek, 1 gru 2017 11:48
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 369 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 30 lis 2017 14:09
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania.

czwartek, 30 lis 2017 14:07
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 24 lis 2017 12:03
BudowA sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, kontenerowych złączy kablowych ZN-SN oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 427/1, 486/3, 428/5 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny oraz działki ewidencyjne nr 486/1, 486/2, 486/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 24 lis 2017 11:30
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz słupa sieci napowietrznej. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 483/3, 483/11, 483/12 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, części działek ewidencyjnych nr 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 38/1, 38/2, 39/4, 45/2, 126, 129, 131, 1007/4, 3015, 3031/1, 3032, 3033, 3048/4 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki oraz działka ewidencyjna nr 128 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki, gm. Orzysz.

Zapytanie ofertowe

wtorek, 21 lis 2017 14:25
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 20 lis 2017 13:14
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 34, 64/6, 68, 73, 75, 76/12, 86, 91, 101, 110, 112, 113, 115/1, 116, 119/1 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie oraz działki ewidencyjne nr 64/1, 64/3, 64/4, 77, 79/1, 79/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81, 82/1, 82/2, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 92/1, 92/7, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95/1, 95/2, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 111/3, 135 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 20 lis 2017 10:39
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 45 położonej w obrębie geodezyjnym Tuchlin, gmina Orzysz.

Informacja

piątek, 17 lis 2017 08:52
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Informacja

wtorek, 14 lis 2017 13:56
o terminie i miejscu II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

wtorek, 14 lis 2017 08:19
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 21/18, obręb Grzegorze, gm. Orzysz.

Informacja o wyniku postępowania

środa, 8 lis 2017 14:22
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2017-2018”

Informacja o wyniku postępowania

środa, 8 lis 2017 14:13
.,Wykonanie prac renowacyjnych nagrobka M. Kajki na cmentarzu w miejscowości Ogródek ”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 2 lis 2017 09:51
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w km 259+958 drogi krajowej Nr 16.

Ocena jakości wody

czwartek, 2 lis 2017 08:45
z wodociągów publicznych w miejscowościach Odoje i Chmielewo

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 20 paź 2017 07:25
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Teren inwestycji stanowią części działek o numerach ewidencyjnych 28/1, 132, 133 w obrębie geodezyjnym 21- Strzelniki, gmina Orzysz.

zapytanie ofertowe

środa, 18 paź 2017 14:59
.,Wykonanie prac renowacyjnych nagrobka M. Kajki na cmentarzu w miejscowości Ogródek ”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 17 paź 2017 09:30
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2017-2018”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 13 paź 2017 13:56
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych: 483/3, 483/11, 483/12 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny oraz 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 38/1, 38/2, 39/4, 45/2, 126, 128, 129, 131, 1007/4, 3015, 3031/1, 3032, 3033, 3048/4 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 13 paź 2017 13:54
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 34, 64/1, 64/3, 64/4, 64/6, 68, 73, 75, 76/12, 77, 78, 79/1, 79/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86, 91, 92/1, 92/7, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/2, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 101, 110, 111/3, 111/4, 112, 113, 115/1, 116, 119/1, 135 położonych w obrębie geodezyjnym Rostki Skomackie, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 13 paź 2017 10:27
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowie złącz kablowych ZK-SN 15kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerze ewidencyjnym 427/1, 428/1, 428/5, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 11 paź 2017 12:06
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 45 położonej w obrębie geodezyjnym Tuchlin, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 4 paź 2017 14:43
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w m. Mikosze w km 259+958 DK16.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 2 paź 2017 11:56
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN- 0,4 kV na części działek o numerach ewidencyjnych 28/1, 132, 133 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 29 wrz 2017 07:44
,Wykonanie prac renowacyjnych nagrobka M. Kajki na cmentarzu w miejscowości Ogródek ”.

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodów służbowych

poniedziałek, 25 wrz 2017 11:19
Burmistrz Orzysza Ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodów służbowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 25 wrz 2017 11:07
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4660N - ul. Wyzwolenia na działkach 278/1, 411/54, 411/24, 411/5, 279 w m. Orzysz

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 22 wrz 2017 13:16
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 369 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 19 wrz 2017 11:50
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w m. Mikosze w km 259+958 DK16.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orzyszu

poniedziałek, 18 wrz 2017 14:55

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

poniedziałek, 18 wrz 2017 12:47
na wykonanie prac budowlanych: ., Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4660N- ul. Wyzwolenia na działkach 278/1 , 411/54, 411/24, 411/5 279 w m. Orzysz , obręb Orzysz”.

Obwieszczenie

piątek, 15 wrz 2017 12:58
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 8 wrz 2017 09:37
na „Wykonanie z własnych materiałów dobudowy 2 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka na działce o nr geodezyjnym 168/8 obręb Dąbrówka wraz z dokumentacją”.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orzyszu

piątek, 1 wrz 2017 11:19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 30 sie 2017 15:13
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik)”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 30 sie 2017 12:13
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 21/18, obręb Grzegorze, gm. Orzysz”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 29 sie 2017 15:01
Budowa linii nN- 0,4 kV kablowej na działkach o numerach ewidencyjnych 28/1, 132, 133 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie

czwartek, 24 sie 2017 12:40
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Odojach

czwartek, 24 sie 2017 11:34

Obwieszczenie

czwartek, 24 sie 2017 10:12
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrebie geodezyjnym Ogródek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 18 sie 2017 08:17
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 369 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Chmielewie

piątek, 11 sie 2017 10:04

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orzyszu

piątek, 11 sie 2017 09:59

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 9 sie 2017 13:34
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 3 sie 2017 12:53
na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 302 w Orzyszu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 2 sie 2017 12:11
w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na działce o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn : ., Wykonanie projektu branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N (ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu”.

środa, 2 sie 2017 12:04

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

środa, 2 sie 2017 11:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 25 lip 2017 14:20
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 25 lip 2017 11:52
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym302 w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 20 lip 2017 09:39
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek zgodnie z Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r., opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr XL/283/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r. oraz opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Orzysz.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

czwartek, 20 lip 2017 08:29
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 302 w Orzyszu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

czwartek, 20 lip 2017 07:41
Wykonanie projektu branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N (ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 17 lip 2017 16:08
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zaproszenie do złożenia oferty

poniedziałek, 10 lip 2017 12:14
na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 302 w Orzyszu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

piątek, 7 lip 2017 12:42
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek zgodnie z Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r., opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr XL/283/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r. oraz opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Orzysz.

Informacja o wyniku postępowania

czwartek, 6 lip 2017 14:38
na "Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Okartowo na działce o nr geodezyjnym 80/31 obręb Okartowo wraz z dokumentacją"

Informacja o wyniku postępowania

czwartek, 6 lip 2017 14:30
na "Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pianki na działce o nr geodezyjnym 73 obręb Pianki wraz z dokumentacją"

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

wtorek, 4 lip 2017 15:19
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek zgodnie z Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r., opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr XL/283/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r. oraz opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orzyszu

wtorek, 4 lip 2017 11:07

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic w Mieście Orzysz

poniedziałek, 26 cze 2017 12:00

Zapytanie oferowe

czwartek, 22 cze 2017 12:16
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Okartowo na działce o nr geodezyjnym 80/31 obręb Okartowo wraz z dokumentacją.

Zapytanie oferowe

czwartek, 22 cze 2017 11:35
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pianki na działce o nr geodezyjnym 73 obręb Pianki wraz z dokumentacją

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

środa, 21 cze 2017 17:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 21 cze 2017 09:39

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orzyszu

poniedziałek, 5 cze 2017 13:40

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 5 cze 2017 11:18
Wykonanie inwentaryzacji, audytu efektywności elektrycznej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego oświetlenia ulicznego w Gminie Orzysz

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 1 cze 2017 10:15
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje na działce o nr geodezyjnym 48 obręb Odoje wraz z dokumentacją

Ocena jakości wody

piątek, 26 maj 2017 07:54
z wodociągów publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 19 maj 2017 07:54
Wykonanie z materiałów zlecającego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężewo na działce o nr geodezyjnym 10/11 obręb Okartowo wraz z dokumentacją

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 18 maj 2017 09:13
Wykonanie z materiałów zlecającego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Okartowo na działce o nr geodezyjnym 202/2 obręb Okartowo wraz dokumentacją

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 18 maj 2017 08:39
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzysz na działce o nr geodezyjnym 194/35 obręb Orzysz wraz z dokumentacją .

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

wtorek, 16 maj 2017 10:15
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Orzysz

Ogłoszenie „Wspólne podwórko 2017”

czwartek, 27 kwi 2017 10:44
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2017” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2017 roku.

Ocena jakości wody

piątek, 21 kwi 2017 11:57
z wodociągu publicznego Orzysz

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

czwartek, 13 kwi 2017 15:08

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wtorek, 28 mar 2017 08:10
świadczenie usług audytu wewnętrznego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

piątek, 24 mar 2017 15:53
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 20 mar 2017 11:23
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 17 mar 2017 12:57
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/3.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

czwartek, 16 mar 2017 08:33

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 27 lut 2017 08:54
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dziubiele, gm. Orzysz pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie, na części działek o numerach geodezyjnych 135/2 i 135/3 – obręb Dziubiele, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

wtorek, 21 lut 2017 16:57
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 8 lut 2017 16:02
Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dąbrówka gmina Orzysz. Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym 258/3 w obrębie geodezyjnym 5 - Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 6 lut 2017 07:45
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania.

wtorek, 31 sty 2017 16:26
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/3.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania.

wtorek, 31 sty 2017 16:24
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.

piątek, 27 sty 2017 07:48
Foto: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.
Burmistrz Orzysza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającym na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz".

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Chmielewie

środa, 18 sty 2017 13:31

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 18 stycznia 2017 r.

środa, 18 sty 2017 13:06
o miejscu i terminie II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

poniedziałek, 16 sty 2017 13:31
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 09.01.2017 r. znak: WOOŚ.4210.16.2016.MG.10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 12 sty 2017 10:06
„Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dąbrówka, gmina Orzysz” na działce o nr ewidencyjnym 258/3 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

czwartek, 22 gru 2016 08:39
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

INFORMACJA

czwartek, 22 gru 2016 07:35
Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) Urząd Miejski w Orzyszu czynny jest w godzinach od 7.30 do 13.00.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

środa, 14 gru 2016 09:25

Przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko.

czwartek, 8 gru 2016 15:15
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

czwartek, 8 gru 2016 08:37
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2017r.

Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2017 roku

wtorek, 29 lis 2016 14:12
Zarządzenie Nr 40/2016 Starosty Piskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 22 lis 2016 16:04
Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 112, 351, 114/8, 114/2, 113/1, 114/9, 113/2 położonych w obrębie Grądy, gmina Orzysz.

Informacja

wtorek, 22 lis 2016 11:12
Foto: Informacja
o zrealizowaniu przez Gminę Orzysz w 2016 r. zadania pn:" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz"

Obwieszczenie o przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

piątek, 18 lis 2016 07:39
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.

Zapytanie ofertowe

środa, 16 lis 2016 10:51
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.

Ocena jakosci wody z wodociągów publicznych

środa, 16 lis 2016 10:13
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza

Wezwanie do uzupełnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

środa, 9 lis 2016 14:57
Wezwanie do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/3”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

poniedziałek, 7 lis 2016 14:30
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1702N DK nr 63 – Odoje – Zelnik w km 4+916 k/m Odoje przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 9, 86 i 14/2 położonych w obrębie Odoje, gmina Orzysz.

Wezwanie do uzupełnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

piątek, 4 lis 2016 09:06
Wezwanie do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wydminy.

czwartek, 3 lis 2016 15:27
"Budowa fermy trzody chlewnej o łącznej obsadzie 2150,4 DJP, na działce nr 142/6, obręb Pańska Wola, gm. Wydminy, pow. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 27 paź 2016 14:27
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujecia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w miejscowości Dąbrówka, gmina Orzysz

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 25 paź 2016 15:57
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

Obwieszczenie o przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

środa, 12 paź 2016 16:18
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/3.

Obwieszczenie o wznowieniu postepowania.

środa, 12 paź 2016 16:16
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/3.

Obwieszczenie o przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

środa, 12 paź 2016 11:51
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

Obwieszczenie o wznowieniu postepowania.

środa, 12 paź 2016 11:48
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 7 paź 2016 08:35
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

poniedziałek, 3 paź 2016 14:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 15 wrz 2016 12:48
Budowa przyłącza kablowego nN-0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 112, 351, 114/8, 114/2 i 113/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

poniedziałek, 12 wrz 2016 11:49
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza

Informacja o wyborze oferty

poniedziałek, 22 sie 2016 15:29
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ

Zapytanie ofertowe

wtorek, 16 sie 2016 08:09
na weryfikację, aktualizację i uszczegółowienie koncepcji przebiegu oraz programu-funkcjonalno-użytkowego mazurskiej pętli rowerowej oraz przygotowanie części SIWZ na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do realizacji zamierzenia

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 12 sie 2016 07:39
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 8 sie 2016 12:58
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

środa, 27 lip 2016 14:17
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 1 lip 2016 07:46
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

Ogłoszenie

czwartek, 30 cze 2016 08:12
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Informacja o wyborze oferty

wtorek, 28 cze 2016 08:48
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zmodyfikowane załączniki do zapytania ofertowego z dnia 20 czerwca 2016 r.

czwartek, 23 cze 2016 12:16
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe z dnia 20 czerwca 2016 r.

środa, 22 cze 2016 14:49
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zapytanie ofertowe z 20 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 20 cze 2016 15:55
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 20 cze 2016 15:28
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/3.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 20 cze 2016 15:03
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 20 cze 2016 14:53
Budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

środa, 15 cze 2016 16:11
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 15 cze 2016 10:44
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 8 cze 2016 08:59
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziubiele na działce o nr geodezyjnym 75 położonej w obrębie Dziubiele, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 7 cze 2016 10:01
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/3.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 30 maj 2016 08:26
Budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 17 maj 2016 15:42
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

wtorek, 17 maj 2016 15:04
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziubiele na działce o nr ewidencyjnym 75 położonej w obrębie geodezyjnym Dziubiele, gmina Orzysz.

Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

wtorek, 17 maj 2016 08:28

OBWIESZCZENIE

piątek, 13 maj 2016 13:02
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 10 maj 2016 14:04
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorze na działce o nr geodezyjnym 103 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Konkurs Ogród Naturą Malowany

czwartek, 28 kwi 2016 11:01
Regulamin konkursu

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 28 kwi 2016 09:03
Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa budynku Biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską na działce o nr geodezyjnym 258/1 położonej w obrębie Dąbrówka, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 25 kwi 2016 14:29
Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 25 kwi 2016 12:24
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg w obrębie Dziubiele, gm. Orzysz planowana do realizacji na działkach o nr ew. 303, 89, 295, 124, 57, 20/3, 4/129, 20/5, 4/131, 11/17, 20/8, 4/132, 20/10, 11/18, 4/134, 20/11, 6/2, 4/27, 14/25 – obręb Dziubiele, położonych w miejscowości Dziubiele i Suchy Róg, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

wtorek, 19 kwi 2016 07:57
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorze.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19 kwi 2016 08:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

czwartek, 14 kwi 2016 07:57
Burmistrz Orzysza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN - 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi". Obwieszczenie w załączeniu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę przyszkolnego boiska lekkoatletycznego z bieżnią okólną 240 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu

piątek, 8 kwi 2016 14:46

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

wtorek, 5 kwi 2016 19:18
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg w obrębie Dziubiele, gm. Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 1 kwi 2016 15:37
Budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 30 mar 2016 13:09
Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz.

Informacja

środa, 23 mar 2016 13:30
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2016 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Orzyszu przyjmują interesantów w godzinach od 7.30 do 12.00. Korespondencję, w tym podania i wnioski, można składać w tym dniu w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach od 7.30 do 15.30.

OGŁOSZENIE

wtorek, 22 mar 2016 15:23
Dotyczy rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego - działka nr 411/55

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Orzysz w 2015r.

wtorek, 22 mar 2016 08:30

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 10 mar 2016 15:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 10 mar 2016 15:51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 9 mar 2016 14:24
o wyłożeniu zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 4 mar 2016 15:51
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 1 mar 2016 07:40
Informacja o wyborze oferty na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 25 lut 2016 12:24
o zamiarze zmiany oraz przystąpieniu do sporządzania zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 24 lut 2016 15:16
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lut 2016 14:23
z dnia 18 lutego 2016 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zamówień publicznych i rozliczania inwestycji gminnych w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 11 lut 2016 15:28

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

środa, 10 lut 2016 10:39

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 1 lut 2016 15:07

Zapytanie ofertowe

piątek, 29 sty 2016 13:25
Zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2016 r.

środa, 13 sty 2016 09:53
Foto: Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2016 r.
Burmistrz Orzysza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającym na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 30 gru 2015 16:44
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „wymianie słupa w linii SN, budowie linii kablowej SN 15kV długość około 62 m, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm² długość 106 m, złącza kablowo-pomiarowego szt. 1” na działkach o nr ewidencyjnych 230/2, 247/1, 224/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 30 gru 2015 08:37
Opracowanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 18 grudnia 2015 r.

piątek, 18 gru 2015 15:44
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 17 gru 2015 08:33

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

wtorek, 15 gru 2015 11:47
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 15 gru 2015 11:30
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie.

piątek, 4 gru 2015 11:10

Zapytanie ofertowe

czwartek, 3 gru 2015 14:18
na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w 2016 r.

Ogłoszenie-zapytanie ofertowe

czwartek, 3 gru 2015 08:21
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2016 r.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

wtorek, 24 lis 2015 19:12
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.

Informacja

wtorek, 17 lis 2015 09:12
Foto: Informacja
Gmina Orzysz informuje o zrealizowanym w 2015 roku zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz”.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 16 lis 2015 15:16
Umorzenie postępowania.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 12 lis 2015 10:19
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500 m i do 400 szt. przyłączy.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 9 lis 2015 14:28
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości 280 m do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnych 86 i 87/21 położnych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 9 lis 2015 14:17
Budowa linii kablowej nN 0,4kV o długości 66m, do zasilania budynków mieszkalnych nadziałce o nr ewidencyjnym 273 położonej w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 5 lis 2015 14:19
Budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele gmina Orzysz.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu

poniedziałek, 2 lis 2015 13:28

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 28 paź 2015 16:34
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi promocji Gminy Orzysz, poprzez udział drużyny w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej mężczyzn.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 22 paź 2015 14:13
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 22 paź 2015 12:29
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości 66 m do zasilenia budynków mieszkalnych na działce o nr ewidencyjnym 273 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 22 paź 2015 11:53
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości 280 m do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnych 86 i 87/21 położnych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 19 paź 2015 12:32

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

czwartek, 15 paź 2015 09:59

OGŁOSZENIE

piątek, 25 wrz 2015 09:52
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

OBWIESZCZENIE

piątek, 18 wrz 2015 08:56
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 16 wrz 2015 11:19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 16 wrz 2015 11:03

Zawiadomienie o wyniku postępowania

wtorek, 15 wrz 2015 15:11
dotyczącego realizacji usługi pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

wtorek, 15 wrz 2015 10:44

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej.

piątek, 11 wrz 2015 14:53
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okartowo i Wężewo, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 11 wrz 2015 10:52
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy.

Ogłoszenie o konsultacji projektu sieci wod.kan. na terenie zabudowy letniskowej w miejscowości Góra gm. Orzysz

środa, 9 wrz 2015 13:45

Obwieszczenie

środa, 26 sie 2015 12:35
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu oddziaływania na obszar Natura 2000

Zapytanie ofertowe

środa, 26 sie 2015 10:31
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

wtorek, 18 sie 2015 08:26
w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okartowo i wsi Wężewo, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

piątek, 14 sie 2015 09:19
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okartowo i Wężewo, gmina Orzysz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

piątek, 14 sie 2015 07:46
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 6 sie 2015 14:01

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 3 sie 2015 13:56

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 6 lip 2015 10:36
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie, Adres: 12-250 Orzysz, Okartowo 22

Informacja Burmistrza Orzysza

piątek, 3 lip 2015 14:49
dotycząca konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Okartowie

Informacja Burmistrza Orzysza

piątek, 3 lip 2015 14:46
dotycząca wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce

Informacja Burmistrza Orzysza

piątek, 3 lip 2015 14:41
dotycząca wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki

środa, 1 lip 2015 15:49

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

czwartek, 18 cze 2015 11:25
na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

środa, 17 cze 2015 15:57
z dnia 3 czerwca 2015 r. na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Orzyszu w okresie od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

środa, 17 cze 2015 10:02
na realizację zadania pn. : „Opracowanie dokumentu pn: Strategia Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2025”

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

wtorek, 16 cze 2015 11:11
"Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej sześciu pomników przyrody".

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

piątek, 12 cze 2015 15:17
z dnia 3 czerwca 2015 r. na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Orzyszu w okresie 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 10 cze 2015 09:27
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 8 cze 2015 10:25
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu, Adres: 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 14

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 8 cze 2015 10:22
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce, Adres: 12-250 Orzysz, Dąbrówka 40

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 8 cze 2015 09:56
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie, Adres: 12-250 Orzysz, Okartowo 22

Zapytanie ofertowe z dnia 3 czerwca 2015 r.

środa, 3 cze 2015 16:20
na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu

OGŁOSZENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. o wynikach I etapu naboru

środa, 3 cze 2015 12:49
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wraz ze wskazaniem daty, godziny i miejsca przeprowadzenia II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

poniedziałek, 1 cze 2015 11:33
w dniu 5 czerwca 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 27 maj 2015 14:28
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz

Zaproszenie do złożenia oferty

środa, 27 maj 2015 09:30
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. : „Opracowanie dokumentu pn: Strategia Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2025”

WYKAZ

środa, 27 maj 2015 07:52
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zaproszenie do składania ofert

poniedziałek, 25 maj 2015 13:48
Burmistrz Orzysza zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn:"Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody"

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

piątek, 22 maj 2015 15:36
z dnia 22 maja 2015 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

czwartek, 21 maj 2015 13:15
Obwieszczenie informujące o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurskie Bagna PLH280054 i sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 maj 2015 15:36
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE z dnia 20 maja 2015 r. o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 20 maj 2015 15:33
podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

środa, 20 maj 2015 08:53
ZARZĄD STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 z siedzibą w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej.

wtorek, 12 maj 2015 14:07

WYKAZ

wtorek, 12 maj 2015 15:22
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ

wtorek, 12 maj 2015 15:16
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Orzyszu.

Wykaz

wtorek, 12 maj 2015 14:51
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Wykaz

wtorek, 12 maj 2015 14:44
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres piętnastu lat

Zaproszenie do złożenia oferty

wtorek, 12 maj 2015 09:04
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 12 maj 2015 08:55
na organizację koncertów edukacyjno-muzycznych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 12 maj 2015 08:36
na organizację warsztatów naukowo-plastycznych, gier terenowych z oprawą muzyczną i zajęciami plastycznymi według autorskiego scenariusza, zajęć sportowych i ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu z muzycznym motywem przewodnim.

Wykaz - dz. nr geod. 521, obręb Orzysz

poniedziałek, 11 maj 2015 21:05
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Orzyszu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Orzyszu oznaczona numerem geodezyjnym 521 o pow. 3000 m2.

Przeznaczenie nieruchomości lokalowej do sprzedaży na rzecz najemcy

poniedziałek, 11 maj 2015 17:13
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Wykaz

poniedziałek, 11 maj 2015 14:22
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

piątek, 8 maj 2015 14:13
z dnia 8 maja 2015 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

WYKAZ

czwartek, 30 kwi 2015 08:28
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zaproszenie do złożenia oferty

wtorek, 28 kwi 2015 09:18
Oferta cenowa na organizację koncertów edukacyjno-muzycznych.

Zaproszenie do złożenia oferty

poniedziałek, 27 kwi 2015 14:38
Oferta cenowa na organizację warsztatów naukowo-plastycznych, gier terenowych z oprawą muzyczną i zajęciami plastycznymi według autorskiego scenariusza, zajęć sportowych i ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu z muzycznym motywem przewodnim.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 24 kwi 2015 12:25

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 22 kwi 2015 16:24
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, przeciwpożarowych, zaopatrzenia Urzędu i zbiórek publicznych w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Wykaz

środa, 22 kwi 2015 14:40
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Wykaz

środa, 22 kwi 2015 14:35
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

OGŁOSZENIE o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 15 kwi 2015 16:18
inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, przeciwpożarowych, zaopatrzenia Urzędu i zbiórek publicznych w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 13 kwi 2015 12:18

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej.

piątek, 3 kwi 2015 11:13

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

wtorek, 31 mar 2015 15:30
z dnia 31 marca 2015 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, przeciwpożarowych, zaopatrzenia Urzędu i zbiórek publicznych w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie.

poniedziałek, 23 mar 2015 10:24
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Konrada Kaczorowskiego.

Informacja Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

czwartek, 19 mar 2015 08:17
dotycząca wykonywania badań ph gleb.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

wtorek, 17 mar 2015 13:21
Ocena jakości wody

WYKAZ

poniedziałek, 16 mar 2015 15:11
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

piątek, 6 mar 2015 13:10
o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 6 mar 2015 10:26
na usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Orzysz w 2015 roku

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

czwartek, 5 mar 2015 11:15
Foto: SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu organizuje szkolenia dla rolników z terenu gminy Orzysz na temat "Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW na lata 2015". Szkolenie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu dnia 10.03.2015 r. o godz. 10:00.

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Orzyszu

wtorek, 3 mar 2015 12:46
Informacja dotycząca obowiązujących stawek taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE o wynikach I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

wtorek, 3 mar 2015 09:48
naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

piątek, 27 lut 2015 12:36
o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 25 lut 2015 10:25
podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 24 lut 2015 11:31
na usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 20 lut 2015 14:27

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 16 lut 2015 12:43

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

czwartek, 12 lut 2015 12:45
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

czwartek, 12 lut 2015 12:36
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zapytanie ofertowe - usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

środa, 11 lut 2015 08:29
Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

czwartek, 29 sty 2015 08:11
Uchwała Nr XL/816/14 z dnia 30.09.2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.

środa, 28 sty 2015 09:14

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2015 r.

środa, 21 sty 2015 09:55

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 12 sty 2015 14:55
Obwieszczenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projeku zadań ochronnych dla obsdzaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz

PROTOKÓŁ Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ

wtorek, 30 gru 2014 09:12
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 23 gru 2014 13:00
Zadanie pod nazwą „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2015 r.”

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 15 gru 2014 14:54
Obwieszczenie w sprawie możliwości składania uwag i wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz

Ogłoszenie- zapytanie ofertowe

czwartek, 11 gru 2014 14:04
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie , sterylizacja i kastracja w 2015 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 21 lis 2014 15:14
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.”, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

dot. Zapytania ofertowego nr 4 / 2014

środa, 19 lis 2014 13:16
Modyfikacja Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Formularza ofertowego.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4 / 2014

środa, 19 lis 2014 08:11
Nazwa zadania: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.

Obwieszczenie

wtorek, 18 lis 2014 11:21
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz

Obwieszczenie

wtorek, 18 lis 2014 11:19
Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium i warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 7 lis 2014 14:36
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 7 lis 2014 10:58
W dniu 06 listopada 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 5 lis 2014 13:12
W dniu 05 listopada 2014 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki, gmina Orzysz

Obwieszczenie

środa, 29 paź 2014 14:56
Wydanie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki.

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

środa, 29 paź 2014 13:44
Remont pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

środa, 29 paź 2014 10:30
w wyłozeniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obwieszczenie

piątek, 24 paź 2014 14:22
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie, gmina Orzysz

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 20 paź 2014 14:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 16 paź 2014 12:35
16 października 2014 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66 – 200 Świebodzin, w imieniu którego działa pełnomocnik Grzegorz Wyskiel reprezentujący firmę WTU Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karkonoskiej 10, 53-015

Obwieszczenie

wtorek, 14 paź 2014 14:39
Przedłużenie terminu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie obiektów dla instalacji przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanego na działce nr 411/66 – obręb Orzysz, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 13 paź 2014 09:49
Wszczęcie postępowania z wniosku Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 5, 12 – 250 Orzysz, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu p. Waldemar Kononiuk z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki.

Obwieszczenie

środa, 8 paź 2014 14:55
Wydanie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 3 paź 2014 14:57
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 3 paź 2014 08:56
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zahamowaniu nadmiernego odpływu i podniesienie poziomu wód gruntowych w obszarze torfowisk alkalicznych poprzez wykonanie prostych budowli piętrzących wodę w formie zastawek drewnianych, progów z bali drewnianych, przegród ziemno – narzutowych w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423 pt. „ Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” współfinansowanego ze środków LIFE+ oraz NFOŚ i GW.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 23 wrz 2014 12:43
Wszczęcie postępowania z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz, w imieniu którego działa Dyrektor p. Leszek Skolimowski z dnia 20.05.2014 r. (data wpływu 19.09.2014 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”

Obwieszczenie

czwartek, 18 wrz 2014 14:44
Przedłożenie przez GW INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 50/1, 10 – 274 Olsztyn, w imieniu której działa Pełnomocnik Zarządu p. Roman Chrzanowski Raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego przez mgr inż. Joannę Kołakowską, w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy inwestycji pn. „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 18 wrz 2014 11:33

Informacja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

czwartek, 28 sie 2014 14:21
o przystąpieniu do opracowywania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 28 sie 2014 08:44
o wyłożeniu projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Nietlickie PLB280001

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 22 sie 2014 13:01
na wykonanie usługi polegającej na realizacji działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej

Obwieszczenie

środa, 6 sie 2014 09:16
Zawiadomienie o wezwaniu w dniu 05.08.2014 r. Wnioskodawcy do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. „Budowa obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

czwartek, 24 lip 2014 09:27
Wznowienie postępowania z wniosku spółki GW INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 50/1, 10 – 274 Olsztyn, w imieniu której działa Pełnomocnik Zarządu p. Roman Chrzanowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

piątek, 11 lip 2014 09:22
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do 29.07.2014r. g. 15:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na robotę budowlaną nr postępowania RGI.7013.13.2014.KCH

czwartek, 26 cze 2014 08:55

Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

piątek, 13 cze 2014 12:34
Ułożenie kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4x120mm2 na działkach o nr ewidencyjnych: 165/2, 165/3, 166/2,166/1 położonych w obrębie Pianki, gmina Orzysz.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na robotę budowlaną.

piątek, 13 cze 2014 09:25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 5 cze 2014 08:02
dot. zapytania ofertowego nr 2 / 2014 pn. „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Cierzpięty, Cierzpięty, 12-250 Orzysz”

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

wtorek, 3 cze 2014 12:23
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ułożeniu kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4 x 120 mm² do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnym 165/2, 165/3, 166/2, 166/1, położnych w obrębie geodezyjnym Pianki, gmina Orzysz.”

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2014

czwartek, 29 maj 2014 14:47
Naprawa dachu na budynku remizy OSP Cierzpięty, Cierzpięty, 12-250 Orzysz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 16 maj 2014 15:20
dot. zapytania ofertowego nr 1 / 2014 pn. „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz”

Zapytanie ofertowe nr 1 / 2014

środa, 30 kwi 2014 13:37
Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz.

OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obrębu Grądy, gmina Orzysz

wtorek, 22 kwi 2014 12:51

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 18 kwi 2014 11:16
W sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ułożeniu kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4 x 120 mm² do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnym 165/2, 165/3, 166/2, 166/1, położnych w obrębie geodezyjnym Pianki, gmina Orzysz.”

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

wtorek, 15 kwi 2014 11:59
(Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu)

Przeznaczenie nieruchomości do najmu i dzierżawy

piątek, 11 kwi 2014 13:27
Przeznaczenie do najmu i dzierżawy działek w Orzyszu w Kamińskich i w Cierzpiętach

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

piątek, 28 mar 2014 11:37
Przeznaczenie do dzierżawy działek w Orzyszu, w miejscowości Kamieńskie i Drozdowo.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

poniedziałek, 24 mar 2014 14:13
( dotyczy remontu łazienek uczniowskich)

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

środa, 19 lut 2014 12:44
Przedsięwzięcie polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz, położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY ORZYSZ

wtorek, 18 lut 2014 11:34

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

czwartek, 13 lut 2014 10:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie hotelowej o profilu Spa & Wellness", planowanego na działce nr 153 położonej w Obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz i na części działki 423/5 – Obręb Zdory, gmina Pisz.

Obwieszczenie

wtorek, 28 sty 2014 13:09
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

środa, 22 sty 2014 11:14
Przedsięwzięcie polegające na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035)

Dofinansowanie usuwania azbestu

poniedziałek, 13 sty 2014 10:18

Obwieszczenie

wtorek, 24 gru 2013 10:10
O wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035).

Obwieszczenie

wtorek, 3 gru 2013 11:09
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz.

Obwieszczenie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

wtorek, 26 lis 2013 13:39
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

INFORMACJA O PRZYJĘCIU PROGRAMU USUWANIA AZBESTU UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ

czwartek, 24 paź 2013 07:53

Obwieszczenie

poniedziałek, 21 paź 2013 11:33
Dotyczy decyzji z dnia 18.10.2013 r. znak RGI.6733.4.2013.DKO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

piątek, 27 wrz 2013 12:28
Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Obwieszczenie

piątek, 20 wrz 2013 14:36
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Czarne, gmina Orzysz oraz obręb Pańska Wola miejscowość Biała Giżycka, gmina Wydminy.

Obwieszczenie

poniedziałek, 26 sie 2013 15:01
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Mikosze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie

środa, 14 sie 2013 12:23
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Czarne gmina Orzysz i w obrębie Pańska Wola miejscowość Biała Giżycka gmina Wydminy.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

czwartek, 8 sie 2013 12:25
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

czwartek, 18 lip 2013 12:30

Obwieszczenie w sprawie wygaszenia decyzji z dnia 06.05.2013 r. znak RGI.6733.2.2013.DK .

wtorek, 9 lip 2013 14:43
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „odbudowie linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 na działkach 194/1, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217 i 199 położonych w obrębie Mikosze, gmina Orzysz.”.

Zawiadomienie o wydanej decyzji.

piątek, 14 cze 2013 10:33
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Nadleśnictwa Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2.

Decyzja o umorzeniu postępowania

piątek, 14 cze 2013 10:07
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra” obejmującego działki nr: 431, 430, 397, 398, 381, 350, 318/2, 440/2, 318/1, 317/3, 317/2 – obręb Okartowo, gm. Orzysz

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - Nadleśnictwo Giżycko

czwartek, 16 maj 2013 13:28

OGŁOSZENIE

wtorek, 14 maj 2013 15:02
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

OGŁOSZENIE

czwartek, 9 maj 2013 13:19
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców gminy poprzez realizację badań profilaktycznych”.

OGŁOSZENIE

środa, 8 maj 2013 11:49
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Decyzja nr 2/13

wtorek, 7 maj 2013 13:49
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Mikoszach gm. Orzysz

Zawiadomienie

środa, 24 kwi 2013 15:02
o zakończeniu postępowania dotyczącego odbudowy linii napowietrznej w Mikoszach

Nowe zasady gospodarki odpadami, druk deklaracji i zasady wypełniania deklaracji

czwartek, 11 kwi 2013 12:00
Zapraszamy do pobrania poniższych załączników: druk deklaracji; wzory wypełnienia deklaracji; ulotka informacyjna.

Ogłoszenie Burmistrrza Orzysza w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 na obszarze Gminy Orzysz

środa, 10 kwi 2013 13:38

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 8 kwi 2013 13:51
w sprawie wydania decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE

czwartek, 4 kwi 2013 10:45
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA ODBUDOWIE LINII ENERGETYCZNEJ W MIKOSZACH

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

wtorek, 12 mar 2013 13:40
Przebudowa linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Ogródek gm. Orzysz

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

piątek, 15 lut 2013 12:46
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wierzbińskiej i Wyzwolenia w Orzyszu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.

wtorek, 8 sty 2013 12:50
„Przebudowie linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr. geodezyjnych 145/4, 145/5, 144, 156/5. Budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami złączowo-pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 145/4, 144, 129, 235/2, 143/4, 234/2, 142, 233/1, 234/1, 231, 221, 141/2, 141/3, 220/2, 140/4, 140/3, 37/1, 217, 218, 219, 136/1, 137, 135/2, 133/1, 130, 131, 132, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

środa, 5 gru 2012 11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Zawadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

środa, 5 gru 2012 10:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wtorek, 6 lis 2012 14:53
„Budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 411/28”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

wtorek, 6 lis 2012 14:31
„Budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 411/28„

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa biogazowni

piątek, 26 paź 2012 11:41

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegow obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz.

poniedziałek, 1 paź 2012 10:09
W sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii napowietrzno – kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz na działkach o nr ewidencyjnych: 39, 58/12, 46, 16/1, 36/5, 26.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz obejmującego tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami: Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza.

czwartek, 20 wrz 2012 10:16

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, przy ul. Polnej.

czwartek, 20 wrz 2012 09:49

Obwieszczenie w sprawie dyskusji publicznej nad przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko - biogazownia

czwartek, 13 wrz 2012 15:02

Postanowienie - nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania biogazowni na środowisko

środa, 5 wrz 2012 10:40

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko - biogazownia

czwartek, 30 sie 2012 13:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz

poniedziałek, 13 sie 2012 15:16

Obwieszczenie w sprawie budowy biogazowni

środa, 25 lip 2012 08:30

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 6 lip 2012 13:32

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 29 cze 2012 14:08
działka 153 obręb Nowe Guty gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

środa, 27 cze 2012 15:30

Obwieszczenie owydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

piątek, 27 kwi 2012 11:01
Droga DĄBRÓWKA

Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz

piątek, 27 kwi 2012 10:08
obejmującego tereny położone przy kanale Orzysz i ulicę Polną

Zawiadomienie o zakończeniupostępowania dowodowego

wtorek, 24 kwi 2012 08:22
Przebudowa drogi w Piankach gmina Orzysz

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

czwartek, 8 mar 2012 11:12

OBWIESZCZENIE DOTYCZY PRZEBUDOWY DROGI

piątek, 24 lut 2012 08:44
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1843OD DROGI KRAJOWEJ 16-sTACJA KOLEJOWA DĄBRÓWKA

ZAWIADOMIENIE

piątek, 13 sty 2012 14:47
Burmistrza Orzysza o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Orzysz na 2012 rok.

Konsultacje społeczne

czwartek, 1 wrz 2011 14:24
projektu dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”.

OBWIESZCZENIE KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 14 LIPCA 2011R. NR SKO-73-271/11

wtorek, 19 lip 2011 15:15

OGŁOSZENIE

piątek, 13 maj 2011 14:22
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011R. - „ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI RATOWNICZEJ I REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA JEZIORZE ORZYSZ I SĄSIEDNICH AKWENACH NA TERENIE GMINY ORZYSZ”.

Lokalny Program Rewitalizacji Orzysza

środa, 27 kwi 2011 08:07
LPR 2008-2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie

poniedziałek, 4 kwi 2011 15:19
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011r.

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

piątek, 3 gru 2010 13:46
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

,Informacja

wtorek, 2 lis 2010 15:19
o firmach zbierajacych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Orzysz

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 23 września 2010r.

poniedziałek, 27 wrz 2010 10:23

Ogłoszenie

piątek, 13 sie 2010 09:12
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku w Gminie Orzysz

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r.

wtorek, 29 cze 2010 15:32
Burmistrz Miasta Orzysz ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r.

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 2010

piątek, 11 cze 2010 12:36

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

piątek, 21 maj 2010 13:34
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów oraz sprzętu.

wtorek, 23 mar 2010 09:51
Burmistrz Orzysza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy.

ZARZĄDZENIE Nr 255/09

wtorek, 24 lis 2009 09:26
ZARZĄDZENIE Nr 255/09 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 19 listopada 2009 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częśc

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

piątek, 16 sty 2009 13:03

ZARZĄDZENIE Nr 49/07

środa, 23 maj 2007 14:04
ZARZĄDZENIE Nr 49/07 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 21 maja 2007 roku.

Informacja - ubezpieczenia obowiązkowe

poniedziałek, 12 sty 2004 09:23

Informacja - szacowanie szkód łowieckich

poniedziałek, 12 sty 2004 09:09