Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku w Gminie Orzysz
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 177/2010 Burmistrza Orzysza z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku, dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert w dniu 05 sierpnia 2010 roku.

Do konkursu przystąpiło 2 oferentów:
1. Uczniowski Klub Sportowy „ Jedynka”
2. Klub Sportowy „Śniardwy”

W budżecie Gminy Orzysz na 2010r. zaplanowano wsparcie finansowe w wysokości 37.500,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010r.

Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji dwa wnioski ofertowe, przyznając środki finansowe w kwotach wykazanych w poniższym zestawieniu:

Nazwa organizacji Kwota dotacji
1.Uczniowski Klub Sportowy „ Jedynka” -15.475,00 zł
2.Klub Sportowy „Śniardwy” - 22.000,00 zł

Według Regulaminu do Uchwały Nr XLIV/328/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28.04.2010r. określającego warunki i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Orzysz, Burmistrz Orzysza dokonał ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert.


Data powstania: piątek, 13 sie 2010 09:12
Data opublikowania: piątek, 13 sie 2010 09:16
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2492 razy