Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

poniedziałek, 5 wrz 2022 14:11
dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

środa, 20 lip 2022 08:26
dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy planowanego do realizacji na działkach o nr 129, 246/2, 210 i 396 w obrębie Ogródek, gmina Orzysz.

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

środa, 1 cze 2022 14:53
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

środa, 16 mar 2022 07:45
Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”.

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

poniedziałek, 17 sty 2022 12:58
dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.