Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Miejska Portal Mieszkańca

poniedziałek, 21 cze 2021 12:51

Aktualne i archiwalne posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Orzyszu


Zaproszenie mieszkańców na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 13 w sali narad w budynku Ratusza

czwartek, 19 sie 2021 13:03

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2020 rok

poniedziałek, 24 maj 2021 08:38
Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.