Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Miejska Portal Mieszkańca

poniedziałek, 21 cze 2021 12:51
Foto: Rada Miejska Portal Mieszkańca

Aktualne i archiwalne posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Orzyszu


WYSTĄPIENIA MIESZKAŃCÓW NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU. KLAUZULA INFORMACYJNA

piątek, 15 paź 2021 09:37

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2022 rok

czwartek, 15 cze 2023 11:16
Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 3 gru 2021 15:22
zawierające stanowisko wyrażające wsparcie i wdzięczność służbom broniącym granic Polski.