Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Miejska Portal Mieszkańca

poniedziałek, 21 cze 2021 12:51

Aktualne i archiwalne posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Orzyszu


Zawiadomienie o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 23 lip 2021 15:38
Proponowany porządek obrad znajduje się w pliku do pobrania. Materiały objęte porządkiem posiedzenia dostępne są na Portal Mieszkańca , na którym dostępna będzie również transmisja obrad oraz archiwalne nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej w Orzyszu.

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2020 rok

poniedziałek, 24 maj 2021 08:38
Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.