Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYSTĄPIENIA MIESZKAŃCÓW NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU. KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni mieszkańcy, zgodnie z §39 Statutu Gminy Orzysz, „Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób zaproszonych na obrady sesji”. W związku z tym, każdy mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej Orzysza, proszony jest o zgłoszenie tego zamiaru na adres mailowy: biuro@rada.orzysz.pl, w terminie nie później niż na 6 dni przed planowaną datą sesji. Jest to spowodowane koniecznością ustalenia porządku obrad, a zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad.

Ze względu na ustawowy obowiązek transmitowania obrad proszę o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu
/-/ Anna Pilarczyk 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 paź 2021 09:37
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2021 09:40
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 419 razy