Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 04 października 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Informacja Burmistrza Orzysza o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów 15 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Orzysza o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów 15 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w sezonie zimowym 2023-2024”

Dodanie nowej wiadomości: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz w sezonie zimowym 2023-2024” - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 października 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe opracowanie - inspektor oczyszczalnia ścieków

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe opracowanie - inspektor oczyszczalnia ścieków - [Wszystkie zmiany]

Informacja o polowaniach zbiorowych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o polowaniach zbiorowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 października 2023

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 września 2023

Wiadomości

Uchwała Nr LXVI/509/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika wybieranego w wyborach uzupełniających

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXVI/509/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika wybieranego w wyborach uzupełniających - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji technicznej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Polnej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Polnej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 września 2023

Wiadomości

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 77/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 77/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 września 2023

Wiadomości

Postanowienie Nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II (wyciąg)

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II (wyciąg) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 września 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w użyczenie w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w użyczenie w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2023

Wiadomości

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Dodanie nowej wiadomości: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Dodanie nowej wiadomości: Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 września 2023

Wiadomości

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 września 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 06/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe- unieważnienie

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 18 września 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 18 września 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 września 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 13 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 13 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 września 2023

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 25 lipca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 25 lipca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 czerwca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Protokół z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Zbigniewa Książek

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnego Zbigniewa Książek - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/09/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/09/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 września 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2023

Wiadomości

Komunikat

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 września 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 25/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 września 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 września 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 września 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - [Wszystkie zmiany]

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podanie informacji do publicznej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dodanie nowej wiadomości: D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 sierpnia 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpnia 2023

Wiadomości

Nabór wniosków do programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnopsprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dodanie nowej wiadomości: Nabór wniosków do programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnopsprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Nabór wniosków do programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnopsprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpnia 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 sierpnia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 sierpnia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - dz. 141, ob. Strzelniki

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 sierpnia 2023

Wiadomości

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 sierpnia 2023

Wiadomości

Postanowienie Nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 53/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 53/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 8/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - koncepcja wod-kan Ogródek-Strzelniki

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - koncepcja wod-kan Ogródek-Strzelniki - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - koncepcja wod-kan Ogródek-Strzelniki

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - koncepcja wod-kan Ogródek-Strzelniki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 sierpnia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 21 sierpnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 sierpnia 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta/archiwisty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta/archiwsty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 sierpnia 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 04/08/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/08/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian