Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 146/13, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 146/13, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 stycznia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Zarządzenie Nr 20/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Wiadomości

Zarządzenie Nr 23/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 stycznia 2022

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Wiadomości

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dodanie nowej wiadomości: D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podanie informacji do publicznej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

OB W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji

Dodanie nowej wiadomości: OB W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony, dz. 146/16, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony, dz. 146/16, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 stycznia 2022

Wiadomości

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/13, Kamieńskie, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/13, Kamieńskie, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/14, Kamieńskie, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/13, Kamieńskie, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/10, Kamieńskie, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/10, Kamieńskie, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/8, Kamieńskie, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/8, Kamieńskie, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/6, Kamieńskie, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 4/6, Kamieńskie, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZY - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZY - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - sport 2022

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - sport 2022 - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert na sport 2022

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert na sport 2022 - [Wszystkie zmiany]

.

Dodanie nowej wiadomości: . - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2022

Wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne w sprawie wykazu kąpilisk na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/01/2022 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/01/2022 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 stycznia 2022

Wiadomości

OB W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: OB W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony, dz. 155/4, Drozdowo

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony, dz. 155/4, Drozdowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 stycznia 2022

Wiadomości

Obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 stycznia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 grudnia 2021

Wiadomości

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 34/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 grudnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie/zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie/zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 grudnia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 19/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 08 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 08 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 24 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 24 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 18 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 18 października 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 08 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 08 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 24 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 24 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 18 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 18 października 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r. godz. 14:20

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r. godz. 14:20 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 08 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 08 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 24 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 24 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 18 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 18 października 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 28 lipca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 18 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 grudnia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 22 września 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 18 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2021

Wiadomości

Informacja o polowaniach zbiorowych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o polowaniach zbiorowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 grudnia 2021

Wiadomości

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

WYKAZY - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZY - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 grudnia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 40/10/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 40/10/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 grudnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunakch zabudowy.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunakch zabudowy. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunakch zabudowy.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunakch zabudowy. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 grudnia 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

STAWKI PODATKOWE NA 2022 ROK

Dodanie nowej wiadomości: STAWKI PODATKOWE NA 2022 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 6/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/12/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/12/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 38/10/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 38/10/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 32/10/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/10/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/09/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/09/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę węgla eko- groszek

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę węgla eko- groszek - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2021

Wiadomości

Plan polowań zbiorowych

Dodanie nowej wiadomości: Plan polowań zbiorowych - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 grudnia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 32/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/11/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/11/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/08/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/08/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Wojciech Mieczkowski

Dodanie nowej wiadomości: Sołtys Wojciech Mieczkowski - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-412/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 23 LISTOPADA 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-412/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 23 LISTOPADA 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-413/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 23 LISTOPADA 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-413/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 23 LISTOPADA 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian