Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 22 lipca 2021

Wiadomości

Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiana wyświetlanej nazwy, było: Nr XII/19, zmieniono na XXXIII_21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2021

Wiadomości

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Adama Myki

Edycja wiadomości Interpelacja radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Zapytanie radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnej Dominiki Zaremby

Edycja wiadomości Interpelacja radnej Dominiki Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipca 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2021

Wiadomości

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 maja 2021

Wiadomości

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO UMORZEŃ, POMOCY PUBLICZNEJ W 2020 ROKU

Edycja wiadomości WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO UMORZEŃ, POMOCY PUBLICZNEJ W 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 maja 2021

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 19 lutego 2021 r.

Poprawa edycji protokołu pod wzgl. dostępności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

Petycja

zmiana załącznika - bez anonimizacji - [Wszystkie zmiany]

Petycja

dodano kolejność wyświetlania zał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Edycja wiadomości Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

zmieniono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit a "Proponowana wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%" na zapis "Proponowana wartość rocznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wiadomości

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Poprawiono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit b zapis dotychczasowy: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą oferowaną ceną w tym przetargu." zmieniono na zapis: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą liczbą punktów w tym przetargu." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

Plan postepowań o udzielenie zamówienia pubicznego na 2021 r.

W dn. 09.04.2021 r. dodano aktualizację planu postępowań na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 marca 2021

Wiadomości

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Edycja wiadomości XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 marca 2021

Wiadomości

Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lutego 2021

Wiadomości

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r.

Edycja wiadomości XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXX/227/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXX/227/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lutego 2021

Wiadomości

Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego

Edycja wiadomości Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lutego 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lutego 2021

Wiadomości

Urząd Stanu Cywilnego

Edycja wiadomości Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka

Edycja wiadomości USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka - [Wszystkie zmiany]

USC-02 Uznanie ojcostwa

Edycja wiadomości USC-02 Uznanie ojcostwa - [Wszystkie zmiany]

USC-03 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Edycja wiadomości USC-03 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - [Wszystkie zmiany]

USC-04 Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Edycja wiadomości USC-04 Zaświadczenie do ślubu konkordatowego - [Wszystkie zmiany]

USC-05 Zaświadczenie o stanie cywilnym

Edycja wiadomości USC-05 Zaświadczenie o stanie cywilnym - [Wszystkie zmiany]

USC-06 Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

Edycja wiadomości USC-06 Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC - [Wszystkie zmiany]

USC-07 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Edycja wiadomości USC-07 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

USC-08 Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Edycja wiadomości USC-08 Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska - [Wszystkie zmiany]

USC-09 Sporządzenie aktu zgonu

Edycja wiadomości USC-09 Sporządzenie aktu zgonu - [Wszystkie zmiany]

USC-10 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Edycja wiadomości USC-10 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - [Wszystkie zmiany]

USC-11 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-11 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-13 Zmiana imienia i nazwiska

Edycja wiadomości USC-13 Zmiana imienia i nazwiska - [Wszystkie zmiany]

USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-16 Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą

Edycja wiadomości USC-16 Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą - [Wszystkie zmiany]

USC-17 Zgłoszenie Jubileuszu 50-lecia małżeństwa

Edycja wiadomości USC-17 Zgłoszenie Jubileuszu 50-lecia małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Edycja wiadomości Zgłoszenie utraty dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu osobistego

Edycja wiadomości Wymiana dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu osobistego

Edycja wiadomości Wymiana dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 09 lutego 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano informację z otwarcia ofert. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 lutego 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodano pytania i odpowiedzi do tresci zapytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 lutego 2021

Wiadomości

Petycja złożona w interesie publicznym

Edycja wiadomości Petycja złożona w interesie publicznym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2021

Wiadomości

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Edycja wiadomości TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian