Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 24 września 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 września 2021

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmiana błędnej daty 25 na 27 kwietnia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 września 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 września 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 września 2021

Wiadomości

Sołtys Michał Pyć

Wybór nowego sołtysa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 września 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 06/08/2021 Burmistrza Orzysza

zmiana zarządzenia z powodu błędnie wpisanej daty, było: 30 lipca a powinno być 17 sierpnia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 sierpnia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 02/08/2021 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 02/08/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 sierpnia 2021

Wiadomości

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Edycja wiadomości ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 sierpnia 2021

Wiadomości

Zadania wydziału organizacyjnego

aktualizacja zadań wydziału - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXXVII/271/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVII/271/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lipca 2021

Wiadomości

Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiana wyświetlanej nazwy, było: Nr XII/19, zmieniono na XXXIII_21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2021

Wiadomości

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Adama Myki

Edycja wiadomości Interpelacja radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Zapytanie radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnej Dominiki Zaremby

Edycja wiadomości Interpelacja radnej Dominiki Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipca 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2021

Wiadomości

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 maja 2021

Wiadomości

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO UMORZEŃ, POMOCY PUBLICZNEJ W 2020 ROKU

Edycja wiadomości WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO UMORZEŃ, POMOCY PUBLICZNEJ W 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 maja 2021

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 19 lutego 2021 r.

Poprawa edycji protokołu pod wzgl. dostępności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

Petycja

zmiana załącznika - bez anonimizacji - [Wszystkie zmiany]

Petycja

dodano kolejność wyświetlania zał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Edycja wiadomości Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

zmieniono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit a "Proponowana wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%" na zapis "Proponowana wartość rocznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wiadomości

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Poprawiono zapis w pkt 6 ppkt 2 lit b zapis dotychczasowy: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą oferowaną ceną w tym przetargu." zmieniono na zapis: "gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą liczbą punktów w tym przetargu." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

Plan postepowań o udzielenie zamówienia pubicznego na 2021 r.

W dn. 09.04.2021 r. dodano aktualizację planu postępowań na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 marca 2021

Wiadomości

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Edycja wiadomości XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 marca 2021

Wiadomości

Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lutego 2021

Wiadomości

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r.

Edycja wiadomości XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXX/227/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXX/227/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian