Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 czerwca 2023

Wiadomości

Wybory ławników kadencja 2024-2027

Edycja wiadomości Wybory ławników kadencja 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maja 2023

Wiadomości

Sołtys Barbara GOGOŁOWSKA

Edycja wiadomości Sołtys Barbara GOGOŁOWSKA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 kwietnia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LX/436/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/436/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orzysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzysz, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orzysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzysz, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LV/403/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała nr LV/403/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: opłaty targowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/441/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/441/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/339/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/339/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu targowiska gminnego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/442/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/442/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu tego handlu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/445/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/445/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/449/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/449/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 w gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/450/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/450/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVII/343/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVII/343/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/452/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/452/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/456/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/456/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/430/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/430/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 kwietnia 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 kwietnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2023

Wiadomości

Protokół z LI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2022 r.

Edycja wiadomości Protokół z LI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2023

Wiadomości

Petycja w sprawie naprawy linii kolejowej Czerwonka-Biskupiec-Mikołajki-Orzysz

Edycja wiadomości Petycja w sprawie naprawy linii kolejowej Czerwonka-Biskupiec-Mikołajki-Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 marca 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 21/02/2023 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 21/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LX/437/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/437/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 lutego 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/175/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/175/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas stosunku pracy - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/174/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/174/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orzysz na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia na 2020 rok planów pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2029 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LV/406/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała nr LV/406/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lutego 2023

Wiadomości

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 stycznia 2023

Wiadomości

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2023 rok

Edycja wiadomości Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 stycznia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LVII/415/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LVII/415/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Orzysz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Ełk - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2022

Wiadomości

Sołtys Jarosław Mróz

Edycja wiadomości Sołtys Jarosław Mróz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2022

Wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 listopada 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agerywne

Edycja wiadomości Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agerywne - [Wszystkie zmiany]

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Edycja wiadomości NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Edycja wiadomości NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Edycja wiadomości PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Edycja wiadomości PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Edycja wiadomości WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Edycja wiadomości WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Edycja wiadomości WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - [Wszystkie zmiany]

Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Edycja wiadomości PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - [Wszystkie zmiany]

niedziela, 27 listopada 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCHCZASOWEMU UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU

Edycja wiadomości SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCHCZASOWEMU UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU - [Wszystkie zmiany]

niedziela, 20 listopada 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Edycja wiadomości SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW - [Wszystkie zmiany]

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Edycja wiadomości SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NAJEMCOM LOKALI - [Wszystkie zmiany]

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORZYSZ

Edycja wiadomości DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORZYSZ - [Wszystkie zmiany]

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORZYSZ

Edycja wiadomości DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORZYSZ - [Wszystkie zmiany]

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORZYSZ

Edycja wiadomości DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORZYSZ - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 17 listopada 2022

Wiadomości

WYDZIAŁ FINANSOWY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja Radnego Dariusza Kizling

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Dariusza Kizling - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 listopada 2022

Wiadomości

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego

uzupełniono informację o adres strony epuap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 października 2022

Wiadomości

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

dodano załącznik - klauzulę informacyjna z zakresu RODO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 października 2022

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 października 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LIII/391/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 września 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIII/391/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej 173508N- ul. 1 Maja w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian