Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 12 kwietnia 2024

Wiadomości

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 kwietnia 2024

Wiadomości

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2023 r.

Edycja wiadomości Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2024

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 marca 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 19/03/2024 Burmistrza Orzysza

zmiana dokumentu na dokument z dostępnością - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Elżbieta ŁUCZYKOWSKA

Edycja wiadomości Sołtys Elżbieta ŁUCZYKOWSKA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lutego 2024

Wiadomości

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada sołecka

Edycja wiadomości Rada sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Gabriela ŻELASKO

Edycja wiadomości Sołtys Gabriela ŻELASKO - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Bartosz ROZBERG

Edycja wiadomości Sołtys Bartosz ROZBERG - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lutego 2024

Wiadomości

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Marzena Najda

Edycja wiadomości Sołtys Marzena Najda - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lutego 2024

Wiadomości

Sołtys Karolina Emilia Szczęsna

Edycja wiadomości Sołtys Karolina Emilia Szczęsna - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Zbigiew Smuga

Edycja wiadomości Sołtys Zbigiew Smuga - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lutego 2024

Wiadomości

Sołtys Andrzej Statkiewicz

Edycja wiadomości Sołtys Andrzej Statkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Tomasz Jan Biaduń

Edycja wiadomości Sołtys Tomasz Jan Biaduń - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Rada Sołecka

Edycja wiadomości Rada Sołecka - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Bernadetta Mańka

Edycja wiadomości Sołtys Bernadetta Mańka - [Wszystkie zmiany]

Sołtys Marzena Mieczkowska

Edycja wiadomości Sołtys Marzena Mieczkowska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lutego 2024

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 grudnia 2023

Wiadomości

Zbigniew Książek - II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu

Edycja wiadomości Zbigniew Książek - II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Wioletta Kiewlak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Orzyszu

Edycja wiadomości Wioletta Kiewlak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Edward Majewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczo - Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

Edycja wiadomości Edward Majewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczo - Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dorota Sienkiewicz - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

Edycja wiadomości Dorota Sienkiewicz - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Elżbieta Marianna Bartkowska - Członek Komisji

Edycja wiadomości Elżbieta Marianna Bartkowska - Członek Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 listopada 2023

Wiadomości

Ocena jakości wody

Edycja wiadomości Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 listopada 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Dodano odpowiedzi na pytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 listopada 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopada 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopada 2023

Wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 15 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano zarządzenie o zmianie terminu przeprowadzenia II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej z dnia 6 grudnia na dzień 30 listopada 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopada 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/431/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/431/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/457/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/457/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/430/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/458/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/458/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIII/470/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIII/470/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIV/475/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIV/475/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXV/499/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/499/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXV/490/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/490/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orzysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzysz, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 10 listopada 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 listopada 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas cyklicznego wydarzenia pod nazwą "Sąsiedzkie Wyprzedaże" organizowanej na terenie targowiska gminnego przy ul. Mazurskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 października 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 października 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Krzysztofa Grądzkiego

Edycja wiadomości Zapytanie Radnego Krzysztofa Grądzkiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zaświadczenie potwierdzające dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Edycja wiadomości Zaświadczenie potwierdzające dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Edycja wiadomości Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Edycja wiadomości Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Edycja wiadomości Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Edycja wiadomości Rejestracja Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Edycja wiadomości DECYZJA O UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

Edycja wiadomości ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO - [Wszystkie zmiany]

piątek, 06 października 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas cyklicznego wydarzenia pod nazwą "Sąsiedzkie Wyprzedaże" organizowanej na terenie targowiska gminnego przy ul. Mazurskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 września 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2023

Wiadomości

Wybory ławników kadencja 2024-2027

Edycja wiadomości Wybory ławników kadencja 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 września 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 września 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2023

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian