Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA O UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Finansowy
- pokój nr 101; podatek od środków transportowych,
- pokój nr 101; podatek od nieruchomości m. Orzysz oraz od osób prawnych,
- pokój nr 102; podatek od nieruchomości gm. Orzysz osoby fizyczne, podatek rolny, podatek leśny.

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (osoby fizyczne):
1.Podanie
2.Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
-zaświadczenia (oświadczenia) o osiąganych dochodach podatnika i członków rodziny,
-o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła, lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
-inne (motywujące podanie)

Dokumenty od wnioskodawcy (osoby prawne):
1.Podanie
2.Informacje dotyczące przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc publiczną,
3.Inne niezbędne informacje dot. przedsiębiorcy.

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku (art. 139 § 1)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2022, poz. 2651 z późn. zm.):
- art. 67a - umorzenie zobowiązań podatkowych
- art. 48 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.

Opracował

Aneta Wawiernia

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Aneta Wawiernia

Data sporządzenia

czwartek, 17 lip 2003 09:15

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 12:35
Data dodania: czwartek, 17 lip 2003 09:15
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 12:35
Opublikował(a): Regina Batożyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2385 razy
Ilość edycji: 3