Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 mar 2024 14:18
z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 mar 2024 14:00
z dnia 7 marca 2024 r. o otwartym konkursie ofert dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji 2024 r. - Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024

czwartek, 20 cze 2024 13:25
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok

wtorek, 28 maj 2024 13:31
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji 2024 r.

czwartek, 18 kwi 2024 14:01
Zarządzenie w prawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Orzysz w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do komisji konkursowej.

środa, 21 lut 2024 14:10
Foto: Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do komisji konkursowej.
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024roku.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

poniedziałek, 19 lut 2024 11:35
Foto: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024r.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji 2024r.

piątek, 16 lut 2024 14:54
Foto: Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji 2024r.
w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz

Wyniki konsultacji społecznych

środa, 31 sty 2024 14:49
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na rok 2024

Nabór do komisji konkursowej z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz 2024

piątek, 19 sty 2024 09:47
Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz na rok 2024

Konkurs ofert na sport 2024

czwartek, 11 sty 2024 14:23
Foto: Konkurs ofert na sport 2024
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2024 roku.

Konsultacje społeczne w sprawie kąpieliska

wtorek, 9 sty 2024 15:56
Foto: Konsultacje społeczne w sprawie kąpieliska
W związku ze złożeniem wniosku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu w sprawie utworzenia kąpieliska w Gminie Orzysz, Burmistrz Orzysza Zarządzeniem 04/01/2024 z dnia 09 stycznia 2024r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Orzysz w roku 2024r oraz sezonu kąpielowego. W załączniku przedstawiamy Zarządzenie wraz z projektem uchwały oraz formularz konsultacyjny. Termin konsultacji: 09.01.2024 -30.01.2024r.

Roczny Program współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

czwartek, 28 gru 2023 15:30
Foto: Roczny Program współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
„Program Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Wyniki konsultacji społecznych

środa, 8 lis 2023 14:30
Foto: Wyniki konsultacji społecznych
Informacja z konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku

piątek, 27 paź 2023 15:58
Foto: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. Ogłoszenie, projekt Uchwały Rady Miejskiej, Programu Współpracy oraz Formularz zgłaszania uwag i opinii znajduje się na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „Organizacje Pozarządowe”.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok

piątek, 19 maj 2023 13:00
Foto: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLII/316/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Orzysz w 2023

czwartek, 13 kwi 2023 12:15
Foto: Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Orzysz w 2023

Zarządzenie Burmistrza Orzysza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na rok 2023

piątek, 31 mar 2023 10:12
Foto: Zarządzenie Burmistrza Orzysza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na rok 2023
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na rok 2023 oraz nabór do komisji konkursowej

Konkurs Ofert na wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych

środa, 15 mar 2023 10:42
Foto: Konkurs Ofert na wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych
BURMISTRZ ORZYSZA ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Termin składania ofert upływa 05 kwietnia 2023r.

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej.

środa, 1 mar 2023 10:06
Foto: Ogłoszenie Burmistrza w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej.
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 01/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 09:59
Foto: Zarządzenie Nr 01/03/2023 Burmistrza Orzysza
OGŁOSZENIE Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na rok 2023

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji

czwartek, 23 lut 2023 10:10
Foto: Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji
w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz

Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz na rok 2023

czwartek, 19 sty 2023 13:10

Konkurs ofert na sport 2023

środa, 11 sty 2023 15:03
Foto: Konkurs ofert na sport 2023
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2023 roku.

Wyniki konsultacji społecznych

środa, 16 lis 2022 14:24
Foto: Wyniki konsultacji społecznych
Informacja z konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

wtorek, 18 paź 2022 11:56
Foto: Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku. Ogłoszenie, projekt programu oraz formularz uwag znajduje się na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „Organizacje Pozarządowe”.

Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag do oferty w trybie art. 19a

poniedziałek, 17 paź 2022 15:05
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Czas na wysokości”.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok

poniedziałek, 30 maj 2022 09:23
Foto: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIX/216/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych

czwartek, 28 kwi 2022 09:40
Foto: Rozstrzygnięcie konkursu ofert  na wsparcie zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych

Ogłoszenie

piątek, 1 kwi 2022 14:14
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 01/04/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 01 kwietnia 2022r

piątek, 1 kwi 2022 14:03
Zarządzenie Nr 01 /04/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 01 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej.

piątek, 18 mar 2022 09:35
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych

Konkurs Ofert na wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych

piątek, 18 mar 2022 09:29
Foto: Konkurs Ofert na wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych
BURMISTRZ ORZYSZA ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Termin składania ofert upływa 08 kwietnia 2022r.

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej.

czwartek, 17 lut 2022 13:12
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji

czwartek, 10 lut 2022 15:46
Foto: Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji
w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 15/02/2012 Burmistrza Orzysza z dnia 10 lutego 2022r.

czwartek, 10 lut 2022 12:39
OGŁOSZENIE Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - sport 2022

czwartek, 13 sty 2022 13:21
Foto: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - sport 2022
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2022r.

Konkurs ofert na sport 2022

czwartek, 13 sty 2022 13:17
Foto: Konkurs ofert na sport 2022
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2022 roku.

Wyniki z konsultacji społecznych

środa, 20 paź 2021 09:50
Foto: Wyniki z konsultacji społecznych
Informacja z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Zarządzenie nr 31/10/2021r. Burmistrza Orzysza z dnia 19 października 2021r.

środa, 20 paź 2021 10:55
Foto: Zarządzenie nr 31/10/2021r. Burmistrza Orzysza z dnia 19 października 2021r.
Z powodu braku uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”., niniejszym Zarządzeniem przedłuża się termin konsultacji społecznych projektu w/w Programu od dnia 20 października do 3 listopada 2021r. Uwagi i opinie należy zgłaszać na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG I OPINII za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, pocztą tradycyjną w kopercie, bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Konsultacje społeczne

piątek, 10 wrz 2021 13:14
Foto: Konsultacje społeczne
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

wtorek, 25 maj 2021 14:19
Foto: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVII/108/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 34/04/2021

wtorek, 4 maj 2021 08:33
ZARZĄDZENIE Nr 34/04 /2021 Burmistrza Orzysza z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie ratownictwa wodnego.

Zarządzenie Nr 09/04/2021

wtorek, 13 kwi 2021 08:27
ZARZĄDZENIE Nr 09/04 /2021 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 32/03/2021

wtorek, 30 mar 2021 08:56
Zarządzenie Nr 32 / 03 / 2021 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 29 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2021 roku

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

piątek, 19 lut 2021 08:29
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2021roku

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

poniedziałek, 15 lut 2021 14:06
Zarządzenie Nr 12 / 02 /2021 Burmistrza Orzysza z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2021 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na sport

poniedziałek, 15 lut 2021 12:33
Foto: Ogłoszenie wyników konkursu ofert na sport
ZARZĄDZENIE NR 09/02/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

czwartek, 21 sty 2021 11:11
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2021r.

Konkurs Ofert

środa, 13 sty 2021 13:00
Foto: Konkurs Ofert
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 13/11/2020

wtorek, 17 lis 2020 12:20
Zarządzenie Nr 13 /11/ 2020 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Orzysz realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2020 roku

Wyniki z konsultacji społecznych

poniedziałek, 9 lis 2020 15:27
Foto: Wyniki z konsultacji społecznych
Informacja z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

środa, 28 paź 2020 08:25
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2020r.

Konsultacje społeczne

czwartek, 1 paź 2020 15:15
Foto: Konsultacje społeczne
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Ogłoszenie, projekt programu oraz formularz do konsultacji znajduje się na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „Organizacje Pozarządowe”.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

środa, 30 wrz 2020 13:52
Foto: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

czwartek, 21 maj 2020 13:20
Foto: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LVII/413/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r., w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

czwartek, 2 sty 2020 13:33
na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2020 roku.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

środa, 11 gru 2019 13:42
Burmistrz Orzysza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r; poz. 688 ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz.

Konkurs ofert

czwartek, 28 lis 2019 11:37
Foto: Konkurs ofert
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2020 roku.

Wyniki z konsultacji społecznych

czwartek, 7 lis 2019 16:08
Informacja z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Konsultacje społeczne

piątek, 18 paź 2019 14:27
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 14/06/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 12 czerwca 2019r.

środa, 12 cze 2019 12:26
ZARZĄDZENIE Nr 14/06 /2019 Burmistrza Orzysza z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

piątek, 31 maj 2019 09:35
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/333/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

czwartek, 30 maj 2019 10:08
Burmistrz Orzysza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r; poz. 688 ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego \ Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

środa, 8 maj 2019 15:16
Zarządzenie Nr 05 /05 /2019 Burmistrza Orzysza z dnia 08 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2019 roku.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

czwartek, 28 lut 2019 14:08
Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej – Wspólne Podwórko 2019 - wybór operatora konkursu na realizację programu „Wspólne podwórko 2019” w ramach regrantingu na wsparcie zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

piątek, 11 sty 2019 12:26
na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2019 roku.

Konkurs ofert

środa, 5 gru 2018 15:23
Foto: Konkurs ofert
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2019 roku.

Wyniki z konsultacji społecznych

środa, 10 paź 2018 14:43
Informacja z wyników konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 20 września 2018r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronach: www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu w dniach: od 20 września do 05 października 2018r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, bądź złożyć osobiście uwagi w dniu 05 października 2018r. br. podczas Konferencji z organizacjami pozarządowymi w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu. W wyniku konsultacji zgłoszone zostały uwagi do zapisu projektu Programu: - przez organizację Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, złożona uwaga na wymaganym formularzu w dniu 05.10.2018r., polegająca na poszerzeniu katalogu: Priorytetowe Zadania Publiczne Rozdział VII, poprzez dodanie zadania publicznego „Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne”. - przez Mazurską Stację Ratownictwa w Okartowie dot. wprowadzenia do katalogu zdań publicznych zapisów w zakresie ratownictwa. - zgłoszone w trakcie dyskusji w Rozdziale VII Priorytetowe Zadania Publiczne: - w zadaniu 1 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja sportu masowego na terenie gminy Orzysz, w pkt. 5) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: podejmowanie innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu, ratownictwa i rekreacji. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez organizację Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, pkt 5) otrzymuje ostateczne brzmienie: podejmowanie innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu, bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego oraz rekreacji. - w zadaniu 2 – Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych, w pkt. 1) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z promocją zdrowego i trzeźwego stylu życia. - w zadaniu 3 – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – w pkt. 1) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: regranting – „WSPÓLNE PODWÓRKO”. Orzysz 09.10.2018r. Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz na 2019r.

czwartek, 20 wrz 2018 12:33
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Ogłoszenie, projekt programu oraz formularz do konsultacji znajduje się na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „Organizacje Pozarządowe”.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

poniedziałek, 28 maj 2018 13:23
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXII/216/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 13/05 /2018 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 maj 2018 13:06
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2018 roku.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

czwartek, 15 mar 2018 09:37
Wyłoniono operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. W załączeniu Zarządzenie Nr 16/3/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji.

Ogłoszenie

wtorek, 20 lut 2018 15:30
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2018 roku.

Ogłoszenie - wybór operatora konkursu na mikrodotacje

czwartek, 8 lut 2018 13:49
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Ogłoszenie o wynikach konkursu

wtorek, 2 sty 2018 10:36
Rozstrzygnięty został konkurs ofert na działania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2018 roku. Środki w kwocie 120.000,00 zł zostały podzielone pomiędzy cztery aplikujące organizacje. W załączeniu treść Zarządzenia Burmistrza Orzysza.

Ogłoszenie

czwartek, 23 lis 2017 14:46
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz.

Wyniki z konsultacji społecznych

piątek, 27 paź 2017 14:16
Informacja z konsultacjach społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 16 października 2017r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronach: www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu w dniach: od 16 października do 25 października 2017r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, bądź złożyć osobiście uwagi w dniu 26 października br. podczas Konferencji z organizacjami pozarządowymi w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do zapisu projektu Programu. Orzysz 27.10.2017r. z up. Burmistrza mgr Monika Łępicka - Gij SEKRETARZ GMINY

Konsultacje społeczne

poniedziałek, 16 paź 2017 17:29
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi

wtorek, 3 paź 2017 15:30
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Orzysza przedstawia SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ORZYSZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO przyjętego Uchwałą Nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2016r.

Ogłoszenie

środa, 2 sie 2017 10:15
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego

poniedziałek, 26 cze 2017 13:02
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ogłoszenie

środa, 17 maj 2017 16:41
w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Ogłoszenie

środa, 10 maj 2017 16:32
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy, aktywny, szczęśliwy … SENIOR”.

Ogłoszenie

czwartek, 20 kwi 2017 10:51
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Konkurs ofert

czwartek, 6 kwi 2017 17:10
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2017 roku.

Ogłoszenie

środa, 15 mar 2017 10:44
otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 roku.

Ogłoszenie

wtorek, 14 mar 2017 09:10
Foto: Ogłoszenie
w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Konkurs ofert

piątek, 27 sty 2017 15:08
OGŁOSZENIE Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz.

Informacja z konsultacji społecznych

środa, 9 lis 2016 17:05
projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 28 września 2016r.

środa, 28 wrz 2016 13:57
Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 28 września 2016r., w sprawie: przyznania dotacji dl organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 13:08
Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 24 sierpnia 2016r. OGŁOSZENIE Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w 2016 roku.

Wykaz Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy Orzysz

środa, 10 lut 2016 15:18

ZARZĄDZENIE Nr 173./2016 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 08 czerwca 2016r.

środa, 8 cze 2016 16:04
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w 2016 roku.

Ogłoszenie

środa, 25 maj 2016 12:25
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz

Konkurs ofert z zakresu turystyki i promocji gminy w 2016 roku

czwartek, 28 kwi 2016 12:32
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji gminy Orzysz w 2016 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

czwartek, 28 kwi 2016 10:09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie

środa, 13 kwi 2016 16:13
w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Ogłoszenie

środa, 23 mar 2016 09:33
Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2016r.w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

piątek, 4 mar 2016 15:53
do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2016r.

środa, 2 mar 2016 17:24
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Konkurs ofert

wtorek, 16 lut 2016 16:38
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2016 roku.

Informacja z konsultacji społecznych

poniedziałek, 9 lis 2015 14:16
Informacja z konsultacji społecznych projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

wtorek, 27 paź 2015 12:35
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 23 września 2015r.

czwartek, 24 wrz 2015 15:18
Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 23 września 2015r., o dokonaniu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:

Zarzadzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:22
ZARZĄDZENIE Nr 222/2015 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 14 sierpnia 2015r.

piątek, 14 sie 2015 12:28
ZARZĄDZENIE Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza z dnia z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 16 lipca 2015r.

piątek, 17 lip 2015 09:09
ZARZĄDZENIE Nr 175/2015 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 3 czerwca 2015r.

poniedziałek, 8 cze 2015 10:14
w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarzadzenie Nr 109/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 28 maja 2015r,

piątek, 29 maj 2015 13:08

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

czwartek, 21 maj 2015 11:14

Zarządzenie Burmistrza Orzysza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

piątek, 24 kwi 2015 13:39

Wykaz

czwartek, 12 mar 2015 08:09
Wykaz Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Orzysz

Ogłoszenie

wtorek, 24 lut 2015 09:00
Zarządzenie NR 27/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.

Konkurs ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2015r.

czwartek, 29 sty 2015 14:34
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2015r.

Zarządzenie Nr 133 / 2014 Burmistrza Orzysza z dnia 09 maja 2014r.

wtorek, 13 maj 2014 11:50
Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 09 maja 2014r.w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz

Zarządzenie NR 134/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 12 maja 2014r.

wtorek, 13 maj 2014 08:32
w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Ogłoszenie o naborze

czwartek, 3 kwi 2014 09:32
Burmistrz Orzysza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.

OGŁOSZENIE

czwartek, 20 mar 2014 15:38
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

czwartek, 20 mar 2014 13:10
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.

OGŁOSZENIE

czwartek, 13 lut 2014 15:05
Zarządzenie NR 32/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Konkurs ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2014r.

środa, 15 sty 2014 10:18
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2014r.

OGŁOSZENIE

środa, 2 paź 2013 09:29
Zarządzenie Burmistrza Orzysza w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 23 wrz 2013 15:23
Burmistrz Orzysza ogłasza o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt.”Udział zespołu seniorów KS Śniardwy Orzysz w rozgrywkach V Ligi”

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 1 lip 2013 09:36
Zarządzenie Nr 135/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28.06.2013r. w sprawie : przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

wtorek, 28 maj 2013 11:52
Zarządzenie Nr 107 / 2013 Burmistrza Orzysza z dnia 28.05.2013 r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.

Ogłoszenie o naborze

piątek, 17 maj 2013 11:53
przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

środa, 8 maj 2013 15:27
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 15 kwi 2013 08:23
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.

OGŁOSZENIE

piątek, 4 sty 2013 10:47
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2013r.

OGŁOSZENIE

piątek, 25 maj 2012 14:04
O wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w Gminie Orzysz.

OGŁOSZENIE

środa, 18 kwi 2012 13:13
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 20 lut 2012 12:11
O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W GMINIE ORZYSZ.

Ogłoszenie o naborze

poniedziałek, 2 sty 2012 14:27
przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 226/2011 Burmistrza Orzysza z dnia 22 grudnia 2011r.

czwartek, 22 gru 2011 14:49
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2012r.

OGŁOSZENIE

czwartek, 21 lip 2011 15:09
O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W GMINIE ORZYSZ.

Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Orzysza z dnia 02.06.2011r.

poniedziałek, 6 cze 2011 10:38
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2011r.

OGŁOSZENIE

wtorek, 17 maj 2011 09:18
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011 r.

OGŁOSZENIE

piątek, 29 kwi 2011 15:55
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011R.

OGŁOSZENIE

piątek, 29 kwi 2011 15:49
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011R.

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert

czwartek, 7 kwi 2011 08:07
pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.

Zarządzenie nr 52 /11 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 kwi 2011 13:05
z dnia 04 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011r.

Ogłoszenie o naborze

poniedziałek, 28 mar 2011 14:14
Burmistrz Orzysza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 mar 2011 15:07
z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2011r.

Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 mar 2011 14:59
z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2011r.

Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 mar 2011 14:41
z dnia 23 marca 2011r. w sprawie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

piątek, 16 lip 2010 13:52

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

wtorek, 25 maj 2010 16:07
na wsparcie realizacji zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Orzysza z dnia 25.05.2010r.

wtorek, 25 maj 2010 14:54
w sprawie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego ma Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”.

Zarządzenie Nr 123 /2010

wtorek, 25 maj 2010 14:21
Burmistrza Orzysza z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. " Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju".

Zarządzenie nr 80/10 Burmistrza Orzysza z dnia 14 kwietnia 2010r.

wtorek, 20 kwi 2010 15:14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

"Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych".

wtorek, 20 kwi 2010 13:29
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:"Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych".

"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

wtorek, 20 kwi 2010 13:15
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

"Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie gminy Orzysz".

wtorek, 20 kwi 2010 13:08
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie gminy Orzysz".

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

wtorek, 20 kwi 2010 11:21
pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”.

„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

czwartek, 24 wrz 2009 12:36