Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki z konsultacji społecznych

Informacja z konsultacjach społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 16 października 2017r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronach: www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu w dniach: od 16 października do 25 października 2017r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, bądź złożyć osobiście uwagi w dniu 26 października br. podczas Konferencji z organizacjami pozarządowymi w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do zapisu projektu Programu. Orzysz 27.10.2017r. z up. Burmistrza mgr Monika Łępicka - Gij SEKRETARZ GMINY
Data powstania: piątek, 27 paź 2017 14:16
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2017 14:22
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 905 razy