Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz

piątek, 28 kwi 2023 08:24
Projektowane zmiany dotyczą aktualziacji załącznika nr 4 Statutu Gminy Orzysz zawierającego Wykaz jednostek pomocniczych. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27 kwietnia 2023 roku Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 10 maja 2023 roku.

Wyniki konsultacji społecznych

poniedziałek, 30 sty 2023 12:44
dotyczących wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na rok 2023

konsultacje społeczne w sprawie kąpieliska

czwartek, 5 sty 2023 14:56
W związku ze złożeniem wniosku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu w sprawie utworzenia kąpieliska w Gminie Orzysz, Burmistrz Orzysza Zarządzeniem 03/01/2023 z dnia 03 stycznia 2023r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Orzysz w roku 2023r oraz sezonu kąpielowego. W załączniku przedstawiamy Zarządzenie wraz z projektem uchwały oraz formularz konsultacyjny. Termin konsultacji: 05.01.2023-27.01.2023r.

Konsultacje społeczne

piątek, 16 gru 2022 11:45
Foto: Konsultacje społeczne
dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2022-2032 – Orzyski Zielony Ład

Wynik z konsultacji społecznych

piątek, 9 gru 2022 15:05
dotyczących dokumentacji projektowych Budowy tężni solankowej oraz Zagospodarowania przestrzeni publicznej- Skweru za przystankiem autobusowym w Orzyszu

Konsultacje społeczne

poniedziałek, 21 lis 2022 14:43
Foto: Konsultacje społeczne
dotyczące dokumentacji projektowych Budowy tężni solankowej oraz Zagospodarowania przestrzeni publicznej- Skweru za przystankiem autobusowym w Orzyszu

Wyniki konsultacji społecznych dot. wykazu kąpielisk na trenie Gminy Orzysz

piątek, 4 lut 2022 10:19

Konsultacje społeczne w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022

środa, 12 sty 2022 13:01
Foto: Konsultacje społeczne w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022
W związku ze złożeniem wniosku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu w sprawie utworzenia kąpieliska w Gminie Orzysz, Burmistrz Orzysza Zarządzeniem 04/01/2022 z dnia 12.01.2022r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Orzysz w roku 2022r. W załączniku przedstawiamy Zarządzenie wraz z projektem uchwały oraz formularz konsultacyjny. Termin konsultacji: 12.01.2022-03.02.2022r.

Informacja z konsultacji społecznych

sobota, 6 lis 2021 13:47
projektu ,,Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2022 rok."

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu o ustalnie nazwy urzędowej dla Mikosze Osada

piątek, 22 sty 2021 13:03

Informacja z konsultacji społecznych

środa, 20 sty 2021 12:17
Wynik z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w roku 2021r.

Konsultacje Społeczne

środa, 23 gru 2020 13:12
Foto: Konsultacje Społeczne
W związku ze złożeniem wniosku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu w sprawie utworzenia kąpieliska w Gminie Orzysz, Burmistrz Orzysza Zarządzeniem 10/12/2020 z dnia 22.12.2020r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w roku 2021r. W załączniku przedstawiamy Zarządzenie wraz z projektem uchwały oraz formularz konsultacyjny. Termin konsultacji: 22.12.2020-15.01.2021r.

Konsultacje społeczne

środa, 12 sie 2020 13:28
Foto: Konsultacje społeczne
dotyczące opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębów Pianki, Grądy, Aleksandrowo

Konsultacje społeczne zmiany Statutu sołectwa Dąbrówka Osiki w terminie 6-14 marca 2019 roku

środa, 6 mar 2019 14:59
Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Statut sołectwa Dąbrówka. Projekt dotyczy zmiany wynikającej z połączenia sołectw Dąbrówka i Osiki w jedno sołectwo pod nazwą Dąbrówka-Osiki.

Konsultacje społeczne zmiany Statutu Gminy Orzysz w terminie 13-25 luty 2019 roku

środa, 13 lut 2019 13:56
Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany załącznika nr 4 Statutu Gminy Orzysz stanowiący Wykaz jednostek pomocniczych tj. sołectw. Projekt zmiany dotyczy aktualizacji wykazu jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Orzysz wynikających z połączenia sołectw Dąbrówka i Osiki w jedno sołectwo pod nazwą Dąbrówka Osiki.

Konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032

środa, 8 lis 2017 14:10
W terminie 08.11.2017 - 29.11.2017 trwają konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032

Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania biblioteki

piątek, 28 kwi 2017 08:04
Przedmiotem konsultacji jest badanie opinii i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie funkcjonowania biblioteki na terenie Gminy Orzysz. Termin konsultacji 28 kwietnia - 13 maja 2017 roku. Konsultacje prowadzi Dom Kultury w Orzyszu.

Konsultacje społeczne projektu Statutu Gminy Orzysz

środa, 5 kwi 2017 15:42
W terminie 5.04.2017 - 19.04.2017 trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu STATUT GMINY ORZYSZ.

Informacja z konsultacji społecznych

wtorek, 4 kwi 2017 07:54
w sprawie zmiany nazwy ulicy Cierniaka oraz ulicy Cierniaka oraz ulicy 22 Lipca położonych na terenie miasta Orzysz.

Wniosek mieszkańców Nowych Gut o przeprowadzenie konsultacji społecznych

poniedziałek, 18 maj 2015 13:30
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego na rok 2015

wtorek, 28 paź 2014 11:20
Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji Gminy Orzysz zgłoszonych do wydzielonej części budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 200 tys. zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim.

Internetowa Platforma Konsultacji Społecznych

poniedziałek, 5 maj 2014 11:22
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchomiona została Internetowa Platforma Konsultacji Społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z tematami konsultacji zamieszczonymi poniżej. Jeśli chcieliby Państwo zaproponować nowy temat konsultacji proszę o zapoznanie się z treścią uchwały (w załączniku) opisującą stosowną procedurę.