Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2022-2032 – Orzyski Zielony Ład

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057)  Burmistrz Orzysza  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2022-2032 – Orzyski Zielony Ład

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategia Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2022-2032 – Orzyski Zielony Ład oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie

od dnia 16 grudnia 2022r   do 20 stycznia 2023 roku.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

 • Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.orzysz.pl  wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej w pokoju 211 Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz do dnia    20 stycznia 2023 r. w następujący sposób:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu , poprzez wrzucenie ich do skrzynki nadawczej umieszczonej przy wejściu do budynku lub złożenie w punkcie obsługi interesanta na parterze budynku
  • pocztą na adres Urzędu Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • Elektronicznie w następujący sposób:
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Orzyszu
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@orzysz.pl

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Orzysza.

Wprowadzono: 16 grudnia 2022 roku

Pliki do pobrania:

 1. strategia
 2. formularz
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 gru 2022 11:45
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2022 11:49
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 226 razy