Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji społecznych dot. wykazu kąpielisk na trenie Gminy Orzysz

Orzysz, dnia 04 lutego 2022r.

Wynik z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
na terenie Gminy Orzysz w roku 2022r.

Na podstawie art. 37 ust. 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z póź. zm.)  oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z póź. zm.  ) oraz § 1 Uchwały Nr XLIV/298/2014 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzysz ( Dz.U. Warm.- Maz. z 2014 poz. 1452) , w dniu 12 stycznia 2022r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem uchwały dotyczącym wykazu kąpielisk na terenie Gminy Orzysz w roku 2022r.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:

  1. bip.orzysz.pl w zakładce : konsultacje społeczne
  2. orzysz.pl
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Uwagi i opinie do projektu uchwały można było przesłać na formularzu konsultacyjnym od dnia 12.01.2022 do dnia 03.02.2022r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agata.krasinska@um.orzysz.pl, bądź złożyć formularz w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

W wyniku konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały.

Zastępca Burmistrza
/-/ Beata Jażdżewska

Data powstania: piątek, 4 lut 2022 10:19
Data opublikowania: piątek, 4 lut 2022 10:21
Data edycji: piątek, 4 lut 2022 10:23
Opublikował(a): Agata Krasińska
Zaakceptował(a): Agata Krasińska
Artykuł był czytany: 256 razy
Ilość edycji: 1