Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

dotyczące dokumentacji projektowych Budowy tężni solankowej oraz Zagospodarowania przestrzeni publicznej- Skweru za przystankiem autobusowym w Orzyszu

Burmistrz Orzysza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących dokumentacji projektowych Budowy tężni solankowej oraz Zagospodarowania przestrzeni publicznej- Skweru za przystankiem autobusowym w Orzyszu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/11/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. ustala się:

Termin rozpoczęcia konsultacji – 21 listopada 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji- 30 listopada 2022 r.

Konsultacje zostaną  przeprowadzone w formie :

  1. otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które odbędzie w dniu 24 listopada 2022 r. w godz. 16:00-19:00 w siedzibie Ratusza- ul. Rynek 3 na parterze budynku oraz w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym
  2. zbierania pisemnych uwag , wniosków i propozycji na temat projektów technicznych przekazywanych:
  • bezpośrednio do Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju, ul. Rynek 3, pok. 212,
  • telefonicznie na numer tel. 87 307 09 55
  • mailowo na adres um@orzysz.pl

 

Ze wstępną koncepcją projektów można zapoznać się w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju.  Zostaną one przedstawione także podczas otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego  w dniu 24 listopada 2022 r.

 

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostatecznymi wersjami projektów technicznych zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i mieszkańców gminy. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to zwiększyć efektywność współpracy pomiędzy samorządem a sektorem społecznym we właściwym zagospodarowaniu wspólnej przestrzeni publicznej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 307 09 55, pośrednictwem  poczty e-mail um@orzysz.pl lub osobiście w pok. 212 Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2022 14:43
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2022 14:47
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 187 razy