Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik z konsultacji społecznych

dotyczących dokumentacji projektowych Budowy tężni solankowej oraz Zagospodarowania przestrzeni publicznej- Skweru za przystankiem autobusowym w Orzyszu

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.
z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLIV/298/2014 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzysz ( Dz.U. Warm.- Maz. z 2014 poz. 1452) , w dniu 21 listopada 2022 r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz
z dokumentacjami technicznymi inwestycji.  Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:

  1. bip.orzysz.pl w zakładce : konsultacje społeczne
  2. orzysz.pl
  3. w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego
    w Orzyszu
  4. podczas otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami gminy w dn. 24.11.2022 r. w budynku Ratusza w Orzyszu

Uwagi i opinie do projektów technicznych można było przesłać na formularzu konsultacyjnym od dnia 21.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@orzysz.pl, bądź złożyć formularz w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

 

W wyniku konsultacji nie wpłynęły żadne pisemne uwagi sporządzone na formularzach konsultacyjnych do projektów technicznych.

Podczas otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami gminy w dn. 24.11.2022 r. uczestnicy w trakcie dyskusji jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane wersje projektów technicznych.

 

            Burmistrz
/-/ Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 9 gru 2022 15:05
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2022 15:13
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 269 razy