Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne zmiany Statutu Gminy Orzysz w terminie 13-25 luty 2019 roku

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany załącznika nr 4 Statutu Gminy Orzysz stanowiący Wykaz jednostek pomocniczych tj. sołectw. Projekt zmiany dotyczy aktualizacji wykazu jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Orzysz wynikających z połączenia sołectw Dąbrówka i Osiki w jedno sołectwo pod nazwą Dąbrówka Osiki.

W terminie 13 – 25 luty 2019 trwają konsultacje społeczne projektu zmiany STATUTU GMINY ORZYSZ.

W dniu 13 lutego 2019 roku Burmistrza Orzysza zarządził konsultacje społeczne projektu zminy Statutu Gminy Orzysz

Konsultacje polegają na zebraniu pisemnych uwag, propozycji i opinii mieszkańców Gminy Orzysz.

Swoje propozycje każdy mieszkaniec Gminy może złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzyszu lub drogą mailową na adres: sekretarz@um.orzysz.pl.

Termin konsultacji: 13-25 lutego 2019 roku.

Dodatkowo projekt zmian został przekazany celem konsultacji do:

Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Gminy, Gminnej Rady Sportu, Kolegium Dyrektorów, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu oraz sołtysów.

Wyniki konsultacji będą podane do publicznej wiadomości oraz przedstawione Radzie Miejskiej w Orzyszu.

Data powstania: środa, 13 lut 2019 13:56
Data opublikowania: środa, 13 lut 2019 13:57
Data edycji: środa, 13 lut 2019 13:59
Opublikował(a): Monika Łępicka-Gij
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 1047 razy
Ilość edycji: 2