Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z konsultacji społecznych

Wynik z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w roku 2021r.

Orzysz, dnia 20 stycznia 2021r.

Wynik z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w roku 2021r.

Na podstawie art. 37 ust. 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310) ) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ) oraz § 1 Uchwały Nr XLIV/298/2014 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzysz ( Dz.U. Warm.- Maz. z 2014 poz. 1452) , w dniu 23 grudnia 2020r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem uchwały dotyczącym wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w roku 2021r.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:

  1. bip.orzysz.pl w zakładce : konsultacje społeczne
  2. orzysz.pl
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Uwagi i opinie do projektu uchwały można było przesłać na formularzu konsultacyjnym od dnia 23.12.2020 do dnia 15.01.2021r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agata.krasinska@um.orzysz.pl, bądź złożyć formularz w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

W wyniku konsultacji zgłoszono następująca uwagę do projektu uchwały:

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu zaznaczył, aby w projekcie uchwały wyodrębnić termin funkcjonowania kąpieliska zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zastępca Burmistrza
/-/ Beata Jażdżewska

Data powstania: środa, 20 sty 2021 12:17
Data opublikowania: środa, 20 sty 2021 12:22
Opublikował(a): Agata Krasińska
Zaakceptował(a): Agata Krasińska
Artykuł był czytany: 439 razy