Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne projektu Statutu Gminy Orzysz

W terminie 5.04.2017 - 19.04.2017 trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu STATUT GMINY ORZYSZ.

Zarządzeniem Nr 06/4/2017z dnia 5 kwietnia 2017 roku Burmistrza Orzysza zarządził konsultacje społeczne projektu dokumentu Statatu Gminy Orzysz w załączniku.

Konsultacje polegają na zebraniu pisemnych uwag, propozycji i opinii mieszkanców Gminy Orzysz.

Swoje propozycje każdy mieszkaniec Gminy może złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzyszu lub drogą mailową na adres: sekretarz@um.orzysz.pl.

Termin konsultacji: 5-19 kwietnia 2017 roku.

Dodatkowo projekt dokumnetu został przesłany celem konsultacji do:

Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Gminy, Gminnej Rady Sportu, Kolegium Dyrektorów, Związku Przedsiębiorców i Parcodawców w Orzyszu oraz sołtysów.

Wyniki konsultacji będą podane do publicznej wiadomości oraz przedstawione Radzie Miejskiej w Orzyszu.

Pliki do pobrania: