Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego na rok 2015

Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji Gminy Orzysz zgłoszonych do wydzielonej części budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 200 tys. zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim.

Celem konsultacji jest dokonanie przez mieszkańców Orzysza, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród:

1) Remont nawierzchni parkingu na terenie Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu przy ul. Cierniaka, wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby placówki. Szacowany koszt 200 000,00zł.

2)Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Orzyszu oraz budowa chodnika do budynku wielorodzinnego przy ul. Ełckiej 28, ciągu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Słowackiego i Osiedlem Robotniczym. Szacowany koszt 200 000,00zł.

3) Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej oraz wodociągu do działek budowlanych przy ul. Słowackiego. Szacowany koszt 200 000,00zł

4) Wykonanie siłowni terenowych z przykładowa lokalizacją przy Gimnazjum w Orzyszu i przy ul. Wojska Polskiego na terenie dawnego kasyna wojskowego. Przedsięwzięcie przewiduje wydzielenie i zagospodarowanie terenu pod siłownie, zakup i montaż urządzeń). Szacowany koszt 200 000,00zl

Na zadania lokalne w przeznacza się w projekcie budżetu 200 tys. zł.

 

Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego będą trwały od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. do godz. 18.00 w formie głosowania poprzez:

1) złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie miasta Orzysz,

2) przekazanie karty do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres Punkt Obsługi Interesanta (POI) w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Na kartach do głosowania mieszkańcy Orzysza, którzy ukończyli 16 lat, dokonują wyboru maksymalnie jednego zadania.

Karty do głosowania będą dostępne w punktach głosowania oraz w Punkcie Obsługi Interesanta (POI) w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15.

 

W trakcie konsultacji jest prowadzona akcja informacyjna i edukacyjna. W czasie trwania konsultacji, w okresie przewidzianym na głosowanie zadań do budżetu obywatelskiego zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje w Punkcie Obsługi Interesanta (POI) w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w godzinach pracy urzędu.

 

Uwaga! Nie będą uwzględnione karty do głosowania:

1) w wersji papierowej przekazane w innej formie niż określona we wzorze karty do głosowania;

2) przekazane z datą wpływu przed dniem 1 listopada 2014 r. albo po godz. 18.00 w dniu 30 listopada 2014 r.,

3) zawierające błędy lub naruszające zasady wskazane na kartach do głosowania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 paź 2014 11:20
Data opublikowania: wtorek, 28 paź 2014 15:02
Opublikował(a): Monika Łępicka-Gij
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 1808 razy