Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert z zakresu turystyki i promocji gminy w 2016 roku

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji gminy Orzysz w 2016 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Orzysz poprzez: Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu oraz świadczenie usług turystycznych. Wyłoniona oferta uzyska dotację na dofinansowanie realizacji zadania. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany będzie do:
-podpisania umowy najmu lokalu na warunkach proponowanych przez Burmistrza Orzysza;
-podpisania umowy na użyczenie mebli i sprzętu oraz zachowania trwałości projektu nr WND-RPWM.02.02-028/09 pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
Zainteresowani oferenci mogą dokonać bezpośredniej wizji pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 87/424 15 77.

Oferty należy składać do dnia 20 maja 2016r. do godz. 15:30.

W załączeniu szczegóły konkursu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 kwi 2016 12:32
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2016 12:41
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Iwona Borzymowska
Artykuł był czytany: 1406 razy