Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w 2010 roku.
I. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych

1. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu - oferta pn. „ Sporty całego świata” - przyznana dotacja - 3.800 zł

2. Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu - oferta nie została rozpatrzona za względu na fakt, że Liceum Ogólnokształcące jest jednostką sektora finansów publicznych zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie e nie może brać udziału w konkursie.


II. Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Orzysz.

1. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu - oferta pn. „ Kulinarne przyjemności dla orzyskich gości” – nie przyznano dotacji

2. Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury – oferta pn. „Tradycyjna biesiada mazurska” – przyznana dotacja – 3.890zł

III. Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizację letnich półkolonii profilaktyczno –terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

1. Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej „Szansa na…” – oferta pn. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka „Szansa na … radosne wakacje 2010” – przyznana dotacja - 15 000,00 zł

IV. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

1. NZOZ Stowarzyszenia MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny - oferta pn. „Budowanie wrażliwości ekologicznej wśród młodzieży” – przyznana dotacja – 5.700zł

2. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu – oferta pn. „Ekologiczna Akademia Rowerowa” – przyznana dotacja – 2.300zł

V. Ratownictwo i ochrona ludności poprzez zabezpieczenie ratownicze na jeziorze Orzysz i akwenach sąsiednich Gminy Orzysz.


1. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie – oferta pn. „ Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w gminie Orzysz”- przyznana dotacja - 20 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Właścicieli Domków Rekreacyjnych. Ośrodek Wypoczynku Doraźnego pt. „Bezpieczna plaża dla wszystkich” – nie przyznano dotacji.


VI. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


1. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu – oferta pn. „ Aktywność liderów sposobem na wzmocnienie orzyskiej wspólnoty” – nie przyznano dotacji.

Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 16:07
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 16:08
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2334 razy