Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIX/216/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2022 09:23
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2022 09:41
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 242 razy