Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LVII/413/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r., w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
Data powstania: czwartek, 21 maj 2020 13:20
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2020 13:30
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 594 razy