Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Orzysza ogłasza o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt.”Udział zespołu seniorów KS Śniardwy Orzysz w rozgrywkach V Ligi”

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Klub Sportowy „Śniardwy” Orzysz, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę ww. podmiotu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie internetowej: www.orzysz.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 września 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego, ul. Giżycka 15 pok. 34 lub drogą elektroniczną na adres: iwona.borzymowska@um.orzysz.pl , na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2013 15:23
Data opublikowania: poniedziałek, 23 wrz 2013 15:46
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1595 razy