Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 31/10/2021r. Burmistrza Orzysza z dnia 19 października 2021r.

Z powodu braku uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”., niniejszym Zarządzeniem przedłuża się termin konsultacji społecznych projektu w/w Programu od dnia 20 października do 3 listopada 2021r. Uwagi i opinie należy zgłaszać na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG I OPINII za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, pocztą tradycyjną w kopercie, bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 paź 2021 10:55
Data opublikowania: środa, 20 paź 2021 11:00
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 421 razy