Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLII/316/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 maj 2023 13:00
Data opublikowania: piątek, 19 maj 2023 13:25
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 152 razy