Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Orzysza przedstawia SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ORZYSZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO przyjętego Uchwałą Nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2016r.
Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 15:30
Data opublikowania: wtorek, 3 paź 2017 15:47
Data edycji: wtorek, 3 paź 2017 16:00
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 967 razy
Ilość edycji: 2