Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z konsultacji społecznych

Informacja z konsultacji społecznych projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016r.


Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu
27 października 2015r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.      
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronie www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na  tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu od 27 października do 3 listopada 2015r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.orzysz.pl, przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie  Miejskim w Orzyszu.

Żadna z organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń nie wniosła uwag do projektu w/w Programu.
 
Burmistrz Orzysza
(-) Zbigniew Włodkowski


Orzysz 12.11.2015r.

Data powstania: poniedziałek, 9 lis 2015 14:16
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2015 14:18
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1313 razy