Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLVI/333/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 maj 2019 09:35
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 09:40
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 828 razy