Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy, aktywny, szczęśliwy … SENIOR”.

W dniu 10 maja 2017r. do Urzędu Miejskiego w Orzyszu  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie  „Marudy” w Dąbrówce, na realizację zadania publicznego w ochrony i promocji zdrowia pn. „Zdrowy, aktywny, szczęśliwy … SENIOR”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie internetowej www.orzysz.pl, w zakładce „Zdrowie”.
 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 4, drogą elektroniczną na adres mailowy: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15 12-250 Orzysz do dnia 17 maja 2017r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 maj 2017 16:32
Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 16:50
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Iwona Borzymowska
Artykuł był czytany: 1064 razy