Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego


W dniu 14 maja 2010 roku Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem
nr 49/2009 Burmistrza Orzysza z dnia 10 marca 2009r. w sprawie nadania regulaminu pracy dla Komisji przetargowych Gminy Orzysz rozstrzygnęła konkurs ofert do konkursu pn "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych" przystąpił 1 oferent. Na w/w zadanie nie przyznano dotacji. Natomiast na konkurs pn "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" nie wpłynęła żadna oferta.


Data powstania: piątek, 16 lip 2010 13:52
Data opublikowania: piątek, 16 lip 2010 13:53
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2083 razy