Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3 Wydział Finansowy(pokój Nr 101, 102 ) tel.: 87 307 09 35, 87 307 09 43

Wymagane dokumenty

1.Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od chwili nabycia nieruchomości.
2.Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWR SP oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać na dany rok podatkowy, w terminie do 15 stycznia (według miejsca położenia nieruchomości) deklarację na podatek rolny, leśny i do 30 stycznia na podatek od nieruchomości.

Gdzie odebrać formularze:

Formularze informacji oraz deklaracji podatkowych odebrać można w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w pokojach: 101,102. Można pobrać również z niniejszego BIP klikając: w menu tematycznym w bocznym "INFORMACJE PODATKOWE" , druki podatkowe

Opłaty:

Nie występują.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (wartość budowli, powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

Art.6 ust. 6, 8, 9 i art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2023, poz. 70 ze zmianami)
Art.6 ust. 6, 8, 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 2020, poz. 333 ze zmianami)
Art. 6 ust.6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2019,poz.888 ze zmianami).

Opracował

Aneta Wawiernia

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Aneta Wawiernia

Data sporządzenia

wtorek, 22 lip 2003 08:45

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 12:28
Data dodania: wtorek, 22 lip 2003 08:45
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 12:28
Opublikował(a): Irena Duda
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3407 razy
Ilość edycji: 3