Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2023

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/02/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/02/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lutego 2023

Wiadomości

Instrukcja zakupu biletu miesięcznego

Dodanie nowej wiadomości: Instrukcja zakupu biletu miesięcznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2023

Wiadomości

Opinia RIO z dnia 31 stycznia 2023 , RIO.IV-0120-55/2023

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO z dnia 31 stycznia 2023 , RIO.IV-0120-55/2023 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu - zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu - zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LV/406/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała nr LV/406/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian