Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 08.07.2024 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.2024.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie.

WIG.6220.2.9.2024.DGA                                   


Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 08.07.2024 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.2024.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie.
• ww. decyzja oraz dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
• treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Strzelniki oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 


Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w dniu 11.07.2024 r.


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 11 lip 2024 08:53
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2024 08:55
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 9 razy