Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

środa, 26 sty 2022 11:17
budowa farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania.

środa, 26 sty 2022 09:57
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego.

poniedziałek, 24 sty 2022 09:21
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 17 sty 2022 12:55

OB W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji

poniedziałek, 17 sty 2022 12:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.8.2021.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.