Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY

środa, 29 maj 2024 08:31
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczającej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą techniczną.

Podanie informacji do publicznej wiadomości Wójta Gminy Stare Juchy

środa, 29 maj 2024 08:27
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczającej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą techniczną.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego

wtorek, 28 maj 2024 11:20
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY

środa, 15 maj 2024 09:02
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczającej 150,0 MW) wraz z infrastrukturą techniczną.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

piątek, 8 mar 2024 11:46
Burmistrz Orzysza na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej „UUOŚ”);

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

piątek, 8 mar 2024 11:42
dot. „Farmy fotowoltaicznej Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego

piątek, 8 mar 2024 11:37
Działając zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś);

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 8 lut 2024 12:33
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowa drogi gminnej w m. Nowe Guty."

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

piątek, 8 gru 2023 14:42
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 4 gru 2023 12:48
wydanej w dniu 30.11.2023 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.5.2023.AFL po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 4 gru 2023 12:47
Burmistrz Orzysza w dniu 30.11.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

piątek, 17 lis 2023 12:24
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

OBWIESZCZENIE

czwartek, 9 lis 2023 14:06
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE

czwartek, 2 lis 2023 09:08
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 30 paź 2023 14:38
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 30 paź 2023 14:27
o wydanej w dniu 27.10.2023 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 30 paź 2023 14:24
Burmistrz Orzysza w dniu 27.10.2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

czwartek, 19 paź 2023 15:01
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

OBWIESZCZENIE

czwartek, 19 paź 2023 14:59
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

OBWIESZCZENIE

wtorek, 10 paź 2023 14:25
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

OBWIESZCZENIE

wtorek, 10 paź 2023 14:21
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:14
o wydanej w dniu 30.08.2023 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2023.AFL bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:10
Burmistrz Orzysza w dniu 30.09.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2023.AFL bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:00
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE

czwartek, 31 sie 2023 08:11
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

OBWIESZCZENIE

piątek, 25 sie 2023 14:16
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

piątek, 25 sie 2023 14:12
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 21 sie 2023 15:14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 7 sie 2023 12:52
o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 7 sie 2023 12:23
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg".

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 7 sie 2023 12:17
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

piątek, 21 lip 2023 08:06
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

czwartek, 13 lip 2023 15:19
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg".

OBWIESZCZENIE

wtorek, 11 lip 2023 08:01
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

poniedziałek, 10 lip 2023 13:45
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

piątek, 30 cze 2023 14:14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

czwartek, 29 cze 2023 07:48
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

poniedziałek, 26 cze 2023 14:46
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 26 cze 2023 14:39
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

czwartek, 15 cze 2023 15:06
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 7 cze 2023 11:11
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

wtorek, 6 cze 2023 09:42
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 31 maj 2023 07:52
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”.

Podanie informacji do publicznej wiadomości

wtorek, 23 maj 2023 08:11
Burmistrz Orzysza w dniu 19.05.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2023.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

wtorek, 23 maj 2023 08:08
o wydanej w dniu 19.05.2023 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2023.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.

OBWIESZCZENIE

środa, 17 maj 2023 14:44
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

wtorek, 25 kwi 2023 11:08
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 19 kwi 2023 10:24
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

wtorek, 18 kwi 2023 12:48
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

wtorek, 18 kwi 2023 11:43
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY

poniedziałek, 17 kwi 2023 14:59
w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczającej 150 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowana do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/45, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

czwartek, 6 kwi 2023 12:55
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

czwartek, 6 kwi 2023 12:43
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

wtorek, 28 mar 2023 11:54
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

piątek, 17 mar 2023 11:58
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY

wtorek, 14 mar 2023 07:39
w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 150 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nie przekraczającej 150 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowana do realizacji na działkach o nr ewid. 337/46, 337/45, 352, 348/1, obręb Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 8 mar 2023 12:21
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

środa, 8 mar 2023 12:18
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 6 mar 2023 15:53
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 27 lut 2023 11:40
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 12 sty 2023 09:12
w sprawie przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

środa, 4 sty 2023 09:56
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

wtorek, 27 gru 2022 07:47
w sprawie przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 8 gru 2022 15:25
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 8 gru 2022 14:02
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

poniedziałek, 28 lis 2022 07:37
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

piątek, 25 lis 2022 11:59
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

piątek, 25 lis 2022 11:07
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

piątek, 25 lis 2022 11:03
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 21 lis 2022 12:20
Burmistrz Orzysza w dniu 21.11.2022 r. wydał Decyzję Nr 2/22 znak WIG.6733.4.2022.DGA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 5 wrz 2022 14:09
Burmistrz Orzysza w dniu 05.09.2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 5 wrz 2022 14:05
o wydanej w dniu 05.09.2022 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

czwartek, 1 wrz 2022 08:26
obwieszczeniE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

wtorek, 30 sie 2022 10:25
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

czwartek, 4 sie 2022 10:21
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie / zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

poniedziałek, 25 lip 2022 15:03
w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Nowe Guty” na działkach o numerach ewidencyjnych 63/13, 63/10, 63/3, 63/4, 63/6, 63/7, 63/8, 63/24, 63/15, 63/19, 63/27, 63/28, 63/12, 63/18, 63/22, 63/25, 103 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Podanie informacji do publicznej wiadomości

środa, 20 lip 2022 08:23
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.7.2022.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy planowanego do realizacji na działkach o nr 129, 246/2, 210 i 396 w obrębie Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

piątek, 15 lip 2022 13:00
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

środa, 13 lip 2022 08:25
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

poniedziałek, 27 cze 2022 13:15
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY

poniedziałek, 20 cze 2022 13:56
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów"

OB W I E S Z C Z E N I E

wtorek, 14 cze 2022 12:32
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

OB W I E S Z C Z E N I E

czwartek, 9 cze 2022 11:39
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

czwartek, 9 cze 2022 11:31
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

wtorek, 7 cze 2022 15:05
w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

wtorek, 7 cze 2022 15:00
w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Podanie informacji do publicznej wiadomości

środa, 1 cze 2022 14:47
o wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

środa, 1 cze 2022 14:44
o wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

środa, 1 cze 2022 08:35
w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

środa, 1 cze 2022 08:31
w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OB W I E S Z C Z E N I E

środa, 25 maj 2022 12:06
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

wtorek, 17 maj 2022 08:03
w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego.

czwartek, 5 maj 2022 15:06
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

środa, 4 maj 2022 14:16
o przedłużeniu terminu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

środa, 4 maj 2022 13:55
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

czwartek, 21 kwi 2022 15:06
w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie - Zawiadomienie

czwartek, 21 kwi 2022 15:02
w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

środa, 6 kwi 2022 09:35
o przedłużeniu terminu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

środa, 6 kwi 2022 08:02
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

poniedziałek, 28 mar 2022 12:53
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie - Zawiadomienie

piątek, 25 mar 2022 13:59
dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

wtorek, 22 mar 2022 12:14
przedsięwzięcie polegające na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie”.

Podanie informacji do publicznej wiadomości

środa, 16 mar 2022 07:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.8.2022.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”

OB W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji

środa, 16 mar 2022 07:22
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.8.2022.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

wtorek, 8 mar 2022 12:55
Budowa farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie - Zawiadomienie

poniedziałek, 28 lut 2022 08:06
Budowa farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

czwartek, 24 lut 2022 11:18
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego.

czwartek, 24 lut 2022 11:14
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

czwartek, 17 lut 2022 10:22
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”

Obwieszczenie/zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego.

czwartek, 10 lut 2022 10:55
Budowa farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

czwartek, 10 lut 2022 10:47
Budowa farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

poniedziałek, 31 sty 2022 13:13
Budowa farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

środa, 26 sty 2022 11:17
budowa farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania.

środa, 26 sty 2022 09:57
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęcie postępowania administracyjnego.

poniedziałek, 24 sty 2022 09:21
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”

Podanie informacji do publicznej wiadomości

poniedziałek, 17 sty 2022 12:55

OB W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji

poniedziałek, 17 sty 2022 12:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.8.2021.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.