Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.8.2022.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”

WIG.6220.2.10.2022.DGA                                                                            

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);

informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 15.03.2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.8.2022.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 46, 129, 228/1, 222, 18/11, 321 położonych w obrębie Ogródek, gmina Orzysz.
• Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Ogródek oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 16.03.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 16 mar 2022 07:27
Data opublikowania: środa, 16 mar 2022 07:28
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 213 razy