Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Burmistrz Orzysza w dniu 27.10.2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

WIG.6220.3.32.2021.DGA                                                                 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.);

informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 27.10.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.
• Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 

 

Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.10.2023 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2023 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2023 14:29
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 75 razy