Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Burmistrz Orzysza w dniu 30.11.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.3.2021.DGA po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

WIG.6220.5.17.2023.AFL                                                                          

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 30.11.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.5.2023.AFL bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo.
• ww. decyzja oraz dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dąbrówka-Osiki, Chmielewo oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 

Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 04.12.2023 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2023 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2023 12:48
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 102 razy