Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu - cz. dz. 265/1, dz. 511/11, ob. Nowe Guty

W Urzędzie Miejskim w Orzyszu, odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości składającej się z części działki o nr geod. 265/1 o pow. 0,2975 ha i działki o nr geod. 511/11 o łącznej powierzchni 0,1830 ha położonej w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz na prowadzenie usług i działalności gospodarczej oraz na urządzenie tymczasowych miejsc postoju dla samochodów i innych pojazdów, objętej ogłoszeniem o przetargu Nr WIG.6845.67.2024.KOW z dnia 03.06.2024 r.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.  

Wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu wpłaciły nw. podmioty:
1. Akademia Edukacji Dragonfly E. Waszkiewicz, 
2. Karol Rancewicz, 
3. Andrzej Palczewski, 
4. AMGJ Sp. z o.o., 
5. RK-TECHNOLOGY.PL, Rafał Konopka.

Ofertę w formie pisemnej złożyły nw. podmioty, wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu i uzyskały następujące ilości punktów: 
1. Oferta nr 1 złożona w dniu 12.06.2024 r. – Akademia Edukacji Dragonfly Ewewlina Waszkiewicz – 79,03 pkt;
2. Oferta Nr 2 złożona w dniu 17.06.2024 r., godz. 10:03 – Holidays Nowe Guty – Karol Rancewicz - 100,00 pkt;
3. Oferta Nr 3 złożona w dniu 17.06.2024 r., godz. 11:12 - AMGJ Sp. z o.o. – 72,24 pkt;
4. Oferta Nr 4 złożona w dniu 17.06.2024 r., godz. 11:30  - Andrzej Palczewski – 35,26 pkt;

Przetarg wygrała oferta Nr 2 złożona przez Holidays Nowe Guty – Karol Rancewicz

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2024 15:02
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2024 15:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lip 2024 08:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 52 razy