Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Monika Steć (pok. 202)
tel. 87 30 70 949 / 880 788 010
Zakres zadań:
- obsługa prawna;
- prowadzenie spraw kadrowych;
- organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych;
- pełnomocnik ds. wyborów.

Inspektor ds. obsługi organów gminy
Joanna Drabent
(pok. 117) (7/8 etatu)
tel. 87 30 70 932
Zakres zadań:
- obsługa administracyjna Burmistrza, Zastępcy Burmistrza , Sekretarza Gminy, Rady Miejskiej i jej komisji;
- organizacja Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji;
- organizacja przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych, referendów;
- obsługa i pomoc administracyjna w organizacji konsultacji społecznych.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, obronnych i bezpieczeństwa/ pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Witold Staniszewski
(pok. 201)
tel. 692 791 801
Zakres zadań:
- realizacja zadań związanych z zarzadzaniem kryzysowym, obrona cywilną,
sprawami wojskowymi i obronnymi;
- ochrona informacji niejawnych

Inspektor Biura Obsługi Interesanta
Agata Borchet (pok. 004)
tel. 87 30 70 160
Zakres zadań:
- obsługa biura obsługi interesanta;
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej rejestru;
- przekazywanie korespondencji do rozpatrzenia zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji;
- prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi pocztowej Urzędu.


(pok. 004)
tel. 87 30 70 958 / 669 666 661
Zakres zadań:
- sprawy przeciwpożarowe;
- obsługa Ochotniczych Straży Pożarnych;
- zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i materiały;
- zbiórki publiczne;
- prowadzenie archiwum zakładowego.

Sekretarka
Agnieszka Milewska
tel. 87 30 70 960
Zakres zadań:
- obsługa Sekretariatu Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy;
- organizacja spotkań, posiedzeń i narad z udziałem Burmistrza;
- prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem samochodów służbowych oraz rozliczaniem kart drogowych;
- podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń, obwieszczeń i pism sądowych;
- prowadzenie rejstru delegacji służbowych.

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:02
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Data edycji: wtorek, 22 sty 2019 14:39
Wytwarzający informację: Monika Steć
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6546 razy
Ilość edycji: 15