Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w użyczenie w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość składająca się z części działki oznaczonej nr geod. 572/1 o  pow. 0,3001 ha, położona w obrębie geod. miasta Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bz – 0,2095 ha oraz Tr – 0,0906 ha.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem UU – tereny usług uciążliwych.   

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat dla Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarki Odpadami na okres trzech lat z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Orzyszu. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 21.06.2024 r. do dnia 13.07.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 24 cze 2024 08:34
Data opublikowania: poniedziałek, 24 cze 2024 08:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lip 2024 07:39
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 35 razy