Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - inspektor - droga Nowe Guty

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Nowe Guty w formule zaprojektuj i wybuduj”
Pliki do pobrania: