Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

środa, 3 kwi 2024 16:21
z dnia 27 marca 2024 r. dot. zakupu i ustawienia na terenie miasta większej ilości koszy na psie odpady.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

środa, 31 sty 2024 16:02
z 31 stycznia 2024 r. w sprawie interwencji o uporządkowanie terenu przy ul. WP 2 w Orzyszu

Zapytanie Radnej Doroty Sienkiewicz

czwartek, 28 mar 2024 11:06
z dnia 27 marca 2024r. dot. naprawy drogi pomiędzy miejscowością Czarne a Pańska Wola

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

czwartek, 28 mar 2024 10:57
z dnia 27 marca 2024 r. dotycząca zakupienia i wyposażenia w zestawy AED - automatyczne defibrylatory zewnętrzne ratujące życie

Interpelacja Radnego Andrzeja Rogińskiego

czwartek, 28 mar 2024 10:38
z dnia 15 marca 2024 r. dotycząca wyjaśnienia w sprawie podłączeń wody do wszystkich budynków mieszkalnych w miejscowości Szwejkówko

Interpelacja Radnego Adama Myka

czwartek, 28 mar 2024 10:26
z dnia 28 lutego 2024 r. dot remontu drogi powiatowej 1865N Skomack Wielki - Ogródek - DK 16

Interpalcja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 12 sty 2024 16:03
z dnia 28 grudnia 2023 r. dot. rozbiórki zniszczonego budynku oraz uprzątnięcia podwórka przy ul. Ogrodowej 8 w Orzyszu.

Interpelacja Radnego Adama Myka

czwartek, 5 paź 2023 10:15
z dnia 27 września 2023 r. o wyznaczenie przejść dla pieszych oraz ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Klusy na DK16

Interpelacja Radnego Adama Myka

czwartek, 5 paź 2023 10:13
z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Rostki Skomackie

Zapytanie Radnego Krzysztofa Grądzkiego

czwartek, 5 paź 2023 10:10
z dnia 27 września 2023 r. dot. rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na przebudowę ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

wtorek, 19 wrz 2023 09:35
z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ustalenia przyczyny likwidacji i interwencję w sprawie likwidacji usług świadczonych przez lekarz ginekolog w ośrodku zdrowia w Orzyszu.

Zapytanie Radnego Zbigniewa Książek

wtorek, 12 wrz 2023 08:46
z dnia 30 sierpnia 2023 r. dotyczące zamierzeń skorzystania ze środków zewnętrznych na inwestcję modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Orzyszu

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

wtorek, 18 lip 2023 14:55
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie utworzenia cyklicznych ,, sąsiedzkich wyprzedaży" na targowisku miejskim w Orzyszu

Interpalcja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

wtorek, 18 lip 2023 14:52
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustawienia znaku ograniczającego prędkość pojazdów na ul. Polnej w Orzyszu

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

wtorek, 18 lip 2023 14:21
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie umieszczenia na ul. Słowackiego znaków zakazu zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o odholowaniu pojazdu.

Interpalcja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

wtorek, 18 lip 2023 13:51
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie postawienia znaku drogowego ,,strefa ograniczonego postoju" oraz parkometru monitorującego czas postoju pojazdów na ul. Ogrodowej

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

czwartek, 15 cze 2023 09:17
z dnia 31 maja 2023 r. dotyczące terminu otwarcia punktu Informacji Turystycznej

Zapytanie Radnej Doroty Sieniewicz

czwartek, 15 cze 2023 09:15
z dnia 31 maja 2023 r. dotyczące wykoszenia trawy i pielęgnacji roślin ozdobnych przy ul. Os. Robotnicze 3

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

czwartek, 15 cze 2023 09:01
z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie postawienia wiaty na śmieci przez działkowców ZGODA przy ul. Słowackiego w Orzyszu

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

czwartek, 15 cze 2023 08:58
z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zamontowania dodatkowej bramki wejściowej w ogrodzeniu targowiska miejskiego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych naprzeciw wjazdu/wyjazdu na parking przy ul. Mazurskiej

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

czwartek, 15 cze 2023 08:53
z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie prawidłowego ustawienia znaków drogowych oraz wyprofilowania studzienki hydrantu na osiedlu Zielona Dolina

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

czwartek, 15 cze 2023 08:50
z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie usunięcia starej niedziałającej lampy oświetleniowej na ul. Wojska Polskiego przy wjeździe do firmy MEPROZET BIS

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

czwartek, 15 cze 2023 08:47
z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie utrzymania czystości oraz bezpieczeństwa przy plaży miejskiej na ul. Leśnej

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

piątek, 12 maj 2023 14:39
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zweryfikowania zasadności znaku drogowego ZAKAZ ZATRZYMYWANIA przy ogrodach działkowych przy ul. Słonecznej na wysokości ul. Słoneczna - Kanałowa

Interpelacja Radnego Edwarda Majewskiego

piątek, 28 kwi 2023 15:09
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przestawienia znaku drogowego,, obszar zabudowany" przy DK16 w miejscowości Okartowo za posesją nr 26 w kierunku Wężewa.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 28 kwi 2023 15:07
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zamontowania na terenie Gminy Orzysz tzw. inteligentnych ( aktywnych) przejść dla pieszych.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 28 kwi 2023 15:02
z dnia 26 kwietnia 2023 r. dotycząca bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez umiejscowienie dwóch nowych przejść dla pieszych w Orzyszu ( ul. Giżycka 3 i ul. Ełcka 24).

Interpelacja Radnego Adama Myka

piątek, 31 mar 2023 12:16
z dnia 30 marca 2023 r. o przywrócenie oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych w miejscowości Wierzbiny po godzinie 22-giej.

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

piątek, 10 mar 2023 08:06
z dnia 20 lutego 2023 r. dotycząca postawienia pojemnika na elektrośmieci

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

wtorek, 14 lut 2023 13:58
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie umieszczenia znaku holowania na znaku zakazującym wjazd samochodów na wjeździe na posesje ul. Wojska Polskiego 44 i 46 oraz uzupełnienie kruszywem zniszczonego wjazdu na posesję.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

środa, 25 sty 2023 15:24
z dnia 25 stycznia 2023 r. dotycząca braku studzienek do odpływu wody przy ul. Wojska Polskiego 1 i 10 oraz ul. Ogrodowej 5 i 7

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

poniedziałek, 2 sty 2023 10:50
z 28 grudnia 2022 r. w sprawie sprawy sądowej dot. zwolnienia dyscyplinarnego Dyrektor MOPS-u w Orzyszu

Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak

czwartek, 29 gru 2022 12:50
z dnia 28 grudnia 2022 r. dot. podjęcia stosownych kroków mających na celu pomoc mieszkańcom budynków wielorodzinnych , zasilanych z miejskiej ciepłowni w Orzyszu w związku z drastyczna podwyżką opłat za c.o.

Interpelacja Radnego Adama Myka

czwartek, 29 gru 2022 12:46
z dnia 30 listopada 2022 r. dotycząca pozostawienia stawki podatku od budynków mieszkalnych w roku 2023 na poziomie roku bieżącego tj. 0,78 zł od m2

Interpelacja Radnego Adama Myka

czwartek, 29 gru 2022 12:42
z dnia 30 listopada 2022 r. dotycząca wprowadzenia prawidłowej i czytelnej organizacji ruchu na ulicy Jaśminowej w Orzyszu

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

czwartek, 29 gru 2022 10:55
z dnia 30 listopada 2022 r. dotycząca problematycznego usytuowania przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego 7

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

środa, 16 lis 2022 08:24
z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie pozostawienia części oświetlenia w porze nocnej we wsi Pianki

Interpelacja Radnego Dariusza Kizling

poniedziałek, 31 paź 2022 11:21
z dnia 26 października 2022 r. w sprawie podjęcia działań celem wykonania sieci wodociągowej na terenie całej wsi Grądy

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

poniedziałek, 31 paź 2022 11:18
z 26 października 2022 r. w sprawie wysokich opłat za wywóz śmieci od Przedsiębiorców z terenu Gminy Orzysz

Zapytanie Radnego Krzysztofa Grądzkiego

piątek, 14 paź 2022 16:35
z dnia 28 września 2022 r. w sprawie inwestycji ciepłowniczej na ul Kajki oraz wystąpienia rażącego zaniedbania w postaci cieknącej wody na chodnik, która przy minusowej temperaturze stwarza zagrożenie.

Zapytanie Radnego Zbigniewa Książek

piątek, 14 paź 2022 16:22
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przesunięcia znaku na drodze leśnej w m. Cierzpięty

Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego

piątek, 14 paź 2022 16:17
z dnia 25 sierpnia 2022 r. dot awarii wodociągu w Okartowie

Interpelacja Radnej Haliny Mikuckiej

środa, 13 lip 2022 12:15
z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie umieszczenia koszy na odchody zwierzęce na ul. Wojska Polskiego, Kolejowej i Wyzwolenia

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

piątek, 3 cze 2022 08:56
z dnia 30 maja 2022 r. o interwencję w sprawie parkowania samochodów na terenie siłowni zewnętrznej przy ŚDS na ul. Wojska Polskiego w Orzyszu

Interpelacja Radnego Edwarda Majewskiego

piątek, 3 cze 2022 08:52
z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przywrócenia do użytku dawnej drogi gminnej dojazdowej do pola namiotowego przy jeziorze Śniardwy w Okartowie.

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

poniedziałek, 2 maj 2022 13:59
z dnia 26 kwietnia 2022 r. o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Orzysz na rok 2023 na dokończenie budowy ulicy Słowackiego, łącznika pomiędzy ulicami Słowackiego, Os. Robotnicze i Zacisze.

Interpelacja Radnego Adama Myka

poniedziałek, 4 kwi 2022 10:08
z dnia 30 marca 2022r. w sprawie podjęcia działań mających na celu doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Ełcka, Rynek, Giżycka w Orzyszu.

Interpelacja grupy kobiet radnych Rady Miejskiej w Orzyszu

czwartek, 3 mar 2022 13:07
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zawieszenia działalności w świadczeniu usług medycznych w Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Orzyszu przez Szpital Powiatowy w Piszu.

Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak

czwartek, 3 lut 2022 09:09
z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wybudowania stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Orzyszu

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

poniedziałek, 20 gru 2021 14:36
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie stworzenia miejsca do przechowywania zwierząt znalezionych, bezdomnych do czasu odbioru przez schronisko

Zapytanie radnego Krzysztofa Grądzkiego

piątek, 27 sie 2021 14:24
z dnia 25 sierpnia 2021 r. dotyczące naboru do Branżowej Szkoły I stopnia w Dąbrówce.

Interpelacja radnej Dominiki Zaremby

piątek, 28 maj 2021 12:29
z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie rozmieszczenia koszy na śmieci przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu

Zapytanie radnej Doroty Sienkiewicz

piątek, 28 maj 2021 12:22
z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie usunięcia wyrwy powstałej przy lampie umocowanej na chodniku przy kościele

Zapytanie radnego Zbigniewa Książka

piątek, 28 maj 2021 12:16
z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie możliwości zabezpieczenia koszy na popiół mieszkańcom budownictwa wielorodzinnego w m. Cierzpięty

Interpelacja radnego Adama Myki

piątek, 28 maj 2021 12:15
z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie pozostawienia w zasobach gminy działki o numerze 188/8 położonej w obrębie geodezyjnym Orzysz

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

środa, 5 maj 2021 14:00
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie naprawy tablicy świetlnej w centrum miasta.

Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak

środa, 5 maj 2021 13:58
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie podniesienia bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi na ul. Wyzwolenia w Orzyszu

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

środa, 5 maj 2021 13:56
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie usprawnienia połączeń komunikacyjnych na trasie Orzysz- Ełk - Orzysz

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

środa, 7 kwi 2021 10:32
z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uprzątnięcia terenu przy pałacyku przy ulicy Wojska Polskiego

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

środa, 7 kwi 2021 09:33
z dnia 31 marca 2021 r. dot. modernizacji ulicy Mazurskiej oraz utrzymania porządku na ścieżkach pieszo-rowerowych w kierunku Szwejkówko oraz Grady Podmiejskie.

Interpelacja Radnego Adam Kazimierza Zerembę

środa, 7 kwi 2021 09:10
z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie naprawy mostku drewnianego na ul Kanałowej.

Zapytanie Radnej Ewy Stankiewicz

wtorek, 2 mar 2021 11:45
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i ich egzekwowania w Samodzielnym Publicznym Miejsko - Gminny Ośrodku Zdrowia w Orzyszu

Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego

piątek, 5 lut 2021 13:11
z dnia 27 stycznia 2021 r. dotyczące etapu na jakim jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która ma przebiegać wzdłuż DK16 na odcinku Wężewo - Okartowo Przystanek.

Zapytanie Radnego Adam Kazimierza Zaremba

piątek, 5 lut 2021 13:08
z dnia 27 stycznia 2021 r. dotyczące możliwości zamontowania oświetlenia drogi do budynków nr 9, 11 i 13 przy ul. Ełckiej.

Zapytanie Radnego Adam Kazimierza Zaremba

piątek, 5 lut 2021 13:04
z dnia 27 stycznia 2021 r. dotyczące wyrównania terenu podwórek przy budynkach 36, 38, 40, 42, 44 na ul. Ełckiej.

Zapytanie Radnej Doroty Sienkiewicz

środa, 23 gru 2020 14:10
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie jakości powietrza w Gminie Orzysz oraz spalania w CO przez mieszkańców.

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

środa, 23 gru 2020 10:07
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie postawienia dodatkowego pojemnika na plastikowe nakrętki oraz ustawienia pojemników na zużyte baterie.

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

poniedziałek, 30 lis 2020 10:04
z dnia 25 listopada 2020 r. o udzielenie informacji dot. budowy nowej kotłowni i sieci ciepłowniczej.

Zapytanie Radnego Dariusza Kizlinga

poniedziałek, 30 lis 2020 10:02
z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie możliwości zamieszczenia na stronie internetowej urzędu wizualizacji, projektu przebudowy Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu.

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

poniedziałek, 30 lis 2020 10:00
z dnia 25 listopada 2020 r. o podjęcie działań celem uzyskania informacji nt. planowanego przebiegu gazociągu relacji Konopki - Ełk - Mrągowo.

Interpelacja Radnego Adama Myki

poniedziałek, 30 lis 2020 09:58
z dnia 25 listopada 2020 r. o interwencję do Zarządzającego sklepem ,, Biedronka" w Orzyszu o wyposażenie obiektu w urządzenia umożliwiające skuteczną dezynfekcję rąk.

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

piątek, 30 paź 2020 19:05
z 14 października 2020 r. o postawienie przy cmentarzach komunalnych na terenie naszej gminy regałów na ,, ZNICZE DO WYKORZYSTANIA".

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

piątek, 30 paź 2020 18:55
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie podjęcia interwencji w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów energetyzujących małoletnim oraz edukacji rodziców na temat negatywnego wpływu tego napoju na zdrowie dzieci i młodzieży.

Interpelacja Radnego Adama Myki

czwartek, 1 paź 2020 12:13
z dnia 30 września 2020 r. o podjęcie działań mających na celu urządzenie drogi gminnej na działce geodezyjnej nr 73 we wsi Rostki Skomackie

Zapytanie Radnego Dariusza Kizlinga

wtorek, 1 wrz 2020 09:08
z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotyczące przygotowania szkół gminnych do pracy w warunkach pandemii COVID-19

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

wtorek, 1 wrz 2020 08:49
z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań celem wykonania ciągu pieszego na dz. nr 177/4, pomiędzy działką 171/2 i ul. Leśną w Orzyszu.

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

piątek, 7 sie 2020 09:45
z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zamontowania monitoringu miejskiego na ulicy Leśnej w Orzyszu

Zapytanie Radnego Adama Kazimierza Zaremba

wtorek, 16 cze 2020 10:20
z dnia 27 maja 2020 r. dotyczące przycinki drzew na ulicy Ełckiej w Orzyszu

Interpelacja Radnego Adama Myki

czwartek, 28 maj 2020 10:09
z dnia 27 maja 2020 r. o podjęcie działań mających na celu zapewnienie dostępu do szaletu publicznego na terenie Orzysza

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

czwartek, 28 maj 2020 10:07
z dnia 27 maja 2020 roku o podjęcie działań celem ujednolicenia systemu pracy zdalnej w szkołach podległych Gminie Orzysz.

Interpelacja Radnej Dominiki Zaremba

czwartek, 28 maj 2020 09:57
z dnia 21 maja 2020 r. dotycząca uregulowania z Zarządcami nieruchomości z terenu Gminy Orzysz kwestii dokarmiania kotów wolno żyjących.

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

czwartek, 30 kwi 2020 19:11
z dnia 29 kwietnia 2020 r. dot. uwzględnienia w ramach ,, Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej - COVID-19" zwolnień od podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy Orzysz.

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

piątek, 10 kwi 2020 09:45
z dnia 07 kwietnia 2020 r. dotycząca zawieszenia na czas epidemii wprowadzonych podwyżek za odbiór odpadów komunalnych.

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

piątek, 31 sty 2020 07:35
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie umieszczenia w Orzyszu pojemników na nakrętki plastikowe.

Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby

czwartek, 31 paź 2019 14:44
z dnia 16 października 2019 r. dotycząca naprawy drogi Suchy Róg - Wężewo.

Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby

piątek, 11 paź 2019 11:46
z dnia 30 września 2019 r. dotycząca zalewania piwnic bloku mieszkalnego przy ul. Ełckiej 28 A.

Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby

piątek, 11 paź 2019 11:44
z dnia 30 września 2019 r. dotycząca stanu technicznego placu zabaw mieszczącego się na terenie Ośrodka Jordanowskiego.

Interpelacja Radnego Adama Myki

piątek, 2 sie 2019 11:26
z dnia 31 lipca 2019 r. o podjęcie działań mających na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z DK Nr 16 w miejscowości Wierzbiny.

Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak

poniedziałek, 1 lip 2019 09:36
z dnia 26 czerwca 2019 r. dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa właścicielom pojazdów samochodowych korzystających z parkingu, przy ul. Giżyckiej, nr dz. 24/57 przy drodze krajowej 63.

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

piątek, 29 mar 2019 15:34
dotycząca monitoringu miasta Orzysz.

Zapytanie Radnego Dariusza Kizling

piątek, 1 mar 2019 14:57
dot. remontu dróg w okresie wiosennym.

Interpelacja Radnego Adama Myki

piątek, 1 mar 2019 14:53
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu modernizacje skrzyżowania DK 63 z ulicą Adama Mickiewicza w Orzyszu.

Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak

poniedziałek, 31 gru 2018 11:27
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydzielenia miejsca przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1700N przy ul. Mickiewicza w Orzyszu.

Interpelacja Radnego Zbigniewa Krawczyka

piątek, 30 lis 2018 09:12
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej nr 1843N W m. Dąbrówka.

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

środa, 3 paź 2018 09:30
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej nr 4658 przy ulicy Osiedle Robotnicze w Orzyszu.

Interpelacja Radnego Adama Myki

poniedziałek, 30 lip 2018 15:07
z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1704N od drogi krajowej nr 16 do miejscowości Strzelniki.

Interpelacja Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 25 maj 2018 11:19
z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie oświetlenia przy drodze gminnej przy ul. Osiedle Robotnicze 10

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

czwartek, 1 mar 2018 14:29
z dnia 28 lutego 2018 r. dotycząca odczytywania tzw. apelu smoleńskiego podczas uroczystości z asystą wojskową.

Interpelacja Radnej Elzbiety Bartkowskiej

czwartek, 1 mar 2018 14:27
z dnia 28 lutego 2018 r. dotycząca wybudowania chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem przy drodze krajowej nr 63.

Interpelacja Radnego Adama Myka

czwartek, 2 lis 2017 14:14
z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia działań dot remontu drogi powiatowej nr 1704N prowadzącej od skrzyżowania z drogą krajową nr 16 do miejscowości Strzelniki.

Interpelacja Radnego Adama Myka

środa, 4 paź 2017 10:54
z dnia 27 września 2017 r. dotyczącą przebudowy mostu na drodze powiatowej 1861N prowadzącej do miejscowości Skomack.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

środa, 4 paź 2017 10:45
z dnia 27 września 2017 r. dotycząca wiaduktu znajdującego się nad torami kolejowymi, na trasie Orzysz - Ełk.

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

środa, 4 paź 2017 09:03
z dnia 27 września 2017 r. dotycząca modernizacji i ułożenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4658 przy ulicy Osiedle Robotnicze tzw. ,, Piaski"

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 15 wrz 2017 10:35
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego dotyczącego problemu wyjazdu z ulicy Wojska Polskiego ( DK 63) do skrzyżowania z ulicą Ełcką i ulicą Giżycką (DK16) w Orzyszu.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 15 wrz 2017 10:22
z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotycząca poprawy infrastruktury w miejscowości Czarne oraz braku oznakowania skrzyżowania Czarne w kierunku Stare Juchy, znakami drogowymi ostrzegawczymi i znakami kierunku i miejscowości.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 28 lip 2017 08:31
z dnia 26 lipca 2017 r. dotyczącą położenia chodnika w miejscowości Grądy Podmiejskie oraz zamontowania barierek ochronnych pomiędzy ścieżką rowerową a drogą krajową nr 63

Interpelacja Radnego Adama Myka

poniedziałek, 10 lip 2017 14:37
z dnia 3 lipca 2017 r. dot. wodociągu i kanalizacji w m. Grady Podmiejskie.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 31 mar 2017 16:07
z dnia 29 marca 2017 r. dotycząca stanu dróg po okresie zimowym na terenie Gminy Orzysz.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

wtorek, 21 lut 2017 14:40
z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyznawania stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 27 sty 2017 16:22
z dnia 25 stycznia 2017 r. dotycząca podłączenia mieszkańców sołectw Gminy Orzysz do Internetu.

Interpelacja Radnych Elżbiety Bartkowskiej i Moniki Zielińskiej

czwartek, 27 paź 2016 10:15
z dnia 26 października 2016 r. dotycząca wydzielenia części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 53, położonej w obrębie geodezyjnym Mikosze na potrzeby mieszkańców gminy Orzysz.

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

wtorek, 4 paź 2016 13:18
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie modernizacji i ułożenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4658N przy ulicy Osiedle Robotnicze.

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

wtorek, 4 paź 2016 13:15
z dnia 28 września 2016 r. dotycząca modernizacji i ułożenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4660N przy ulicy Wyzwolenia.

Wniosek Radnego Łukasza Nikołajuk

czwartek, 1 wrz 2016 15:15
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzielenia działki gminnej z przeznaczeniem na wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

Interpelacja Radnego Łukasza Nikołajuk

czwartek, 1 wrz 2016 15:12
z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotycząca konsultacji z rodzicami w kwestii wzrostu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu.

Interpelacja Radnych Elżbiety Bartkowskiej, Moniki Zielińskiej i Łukasza Nikołajuk

czwartek, 1 wrz 2016 15:09
z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotycząca działalności i funkcjonowania Spółki ZUK w Orzyszu

Ponowna Interpelacja Radnych Elżbiety Bartkowskiej i Moniki Zielińskiej

czwartek, 1 wrz 2016 15:04
z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotycząca stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Orzysz.

Interpelacja Radnych Elżbiety Bartkowskiej i Moniki Zielińskiej

czwartek, 30 cze 2016 15:37
z dnia 29 czerwca 2016 r. dotycząca opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Orzysz.

Interpelacja Radnego Adam Myka

piątek, 1 kwi 2016 15:49
z dnia 29 marca 2016 r. dotycząca przeprowadzenia modernizacji drogi w Wierzbinach.

Interpelacja Radnego Adama Myka

piątek, 1 kwi 2016 15:42
z dnia 29 marca 2016 r. dotycząca przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy na odbudowę chodnika na ul. Polnej.

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

piątek, 11 mar 2016 11:40
z dnia 27 stycznia 2016 r. dotycząca nadania nazwy i modernizacji odcinka drogi wychodzącego z ul. Suwalskiej w Orzyszu.

Interpelacja Radnego Łukasza Nikołajuk

piątek, 11 mar 2016 11:32
z dnia 28 grudnia 2015 r. dotycząca zamontowania na jezdni ul. Kanałowej w Orzyszu progów zwalniających, mających przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

piątek, 11 mar 2016 11:15
z dnia 25 listopada 2015 r. dotycząca opracowania i wprowadzenia w życie programu Orzyskiej Karty Seniora.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 11 mar 2016 11:10
z dnia 23 października 2015 r. dotycząca uruchomienia przystanków autobusowych dla komunikacji samochodowej.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 11 mar 2016 10:14
z dnia 30 września 2015 r. dotyczącą podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z przejść dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 11 mar 2016 10:09
z dnia 30 września 2015 r. dotycząca uruchomienia lamp oświetleniowych we wsi Grądy Podmiejskie, wybudowania oświetlenia w Kolonii Odoje i Leśniczówka Rzęśniki oraz uzupełnienia lamp oświetleniowych we wsi Odoje.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 11 mar 2016 10:07
z dnia 28 sierpnia 2015 r. dotycząca budowy instalacji kanalizacyjnej prowadzącej do osiedla mieszkalno-letniskowego położonego na terenie sołectwa Góra.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

piątek, 11 mar 2016 10:01
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie rozbudowy lub budowy parkingu przy plaży miejskiej w Orzyszu.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

czwartek, 6 sie 2015 13:08
z dnia 29 lipca 2015 r. dotycząca prawidłowego oznakowania tablicami z nazwami miejscowości Grądy Podmiejskie oraz uzupełnienia drogowskazów na drogach dojazdowych z m. Grądy do m. Odoje i Leśniczówka Rzęśniki.

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

czwartek, 6 sie 2015 13:06
z dnia 29 lipca 2015 r. dotycząca wygospodarowania działki z zasobów gminy Orzysz położonej na terenie Sołectwa Grądy Podmiejskie z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców sołectwa.