Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do najmu i dzierżawy

Przeznaczenie do najmu i dzierżawy działek w Orzyszu w Kamińskich i w Cierzpiętach

Burmistrz Orzysza

12-250 Orzysz

ul.Giżycka 15

 

Podaję do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Informuję,że wykazy  zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.Przedmiotem wykazów jest dzierżawa  części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 316/24,317/61,252/29,256/10,204/45 i 305/23 w Orzyszu oraz części działki nr 4/2 w Kamieńskich i część  działki nr 67/11 w Cierzpiętach.

Ponadto przedmiotem wykazów jest najem pomieszczenia gospodarczego przy ul Ełckiej 1 w Orzyszu.