Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

WIG.6733.4.9.2015.DGA                                                           Orzysz, 22 lutego 2016 r.

 

                                              

 

             OBWIESZCZENIE

 

          Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz.199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 1/16 z dnia 22.02.2016 r. (znak: WIG.6733.4.2015.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „wymianie słupa w linii SN, budowie linii kablowej SN 15kV długość około 62 m, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm² długość 106 m, złącza kablowo-pomiarowego szt. 1” na działkach o nr ewidencyjnych 230/2, 247/1, 224/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 24 lut 2016 15:16
Data opublikowania: środa, 24 lut 2016 15:23
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1511 razy