Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na części działki o numerze geodezyjnym 273, 274, 398/2, 283/5, 283/12, 283/7, 283/9, 283/6, 283/8, 283/11, 283/13, 284/15, 284/7, 284/9, 284/11, 284/13, 284/8, 284/12, 284/5, 284/20, 284/21, 284/22, 284/23 – obręb Nowe Guty, gmina Orzysz

WIG.6733.1.6.2023.DGA       

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia 
o wydaniu postanowienia z dnia 27.06.2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na części działki o numerze geodezyjnym 273, 274, 398/2, 283/5, 283/12, 283/7, 283/9, 283/6, 283/8, 283/11, 283/13, 284/15, 284/7, 284/9, 284/11, 284/13, 284/8, 284/12, 284/5, 284/20, 284/21, 284/22, 284/23 – obręb Nowe Guty, gmina Orzysz z uwagi na wpływ do tut. Organu postanowienia Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19.06.2023 r. znak WOPN.43.8.14.2022.WS.5 w którym wyrażono opinię iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008.                       
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 


Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961

 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 29.06.2023 r.

Data powstania: czwartek, 29 cze 2023 07:28
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2023 07:36
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 183 razy