Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie gminy.

                                                                                                                                                                            

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Burmistrz Orzysza, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Orzyszu raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej.
Raport za rok 2018 jest pierwszym tego typu dokumentem przedkładanym Radzie oraz Mieszkańcom. Stanowi on podstawę do oceny działalności Burmistrza Orzysza w 2018 r.
 W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.
 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad  Raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Orzyszu
/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 cze 2019 14:14
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 14:41
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 812 razy