Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie

podaje do publicznej wiadomości informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji strategii dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich pn. „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego”