Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

projektu dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”.
Zamieszczony poniżej w wersji elektronicznej projekt dokumentu dostępny jest również w wersji drukowanej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 42 w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 – 15:30.
Opinie i wnioski dotyczące projektu proszę kierować w terminie do dnia 24 września 2011 r; w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub w formie elektronicznej na adres: joanna.koronkiewicz@um.orzysz.pl
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 wrz 2011 14:24
Data opublikowania: czwartek, 1 wrz 2011 14:37
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 2484 razy