Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „wymianie słupa w linii SN, budowie linii kablowej SN 15kV długość około 62 m, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm² długość 106 m, złącza kablowo-pomiarowego szt. 1” na działkach o nr ewidencyjnych 230/2, 247/1, 224/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

WIG.6733.4.2.2015.DGA                                            Orzysz, 29 grudnia 2015 r.            

 

 

                                                                                OBWIESZCZENIE

 

 

           Działając na podstawie art. 61 § 4 i 10 § 1, 41 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 18.12.2015 r., (data wpływu 28.12.2015 r.) PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa Władysław Karbowniczyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmąELEKTRYK Karbowniczyn S.C. ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „wymianie słupa w linii SN, budowie linii kablowej SN 15kV długość około 62 m, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm² długość 106 m, złącza kablowo-pomiarowego szt. 1” na działkach o nr ewidencyjnych 230/2, 247/1, 224/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

       Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Giżyckiej 15, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 49, w godzinach pracy urzędu.

 

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 30 gru 2015 16:44
Data opublikowania: środa, 30 gru 2015 16:53
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1379 razy